Rimsko cesarstvo

(Preusmerjeno s strani Rimski imperij)

Rimsko cesarstvo je bila antična država rimske civilizacije, ki je pol tisočletja obvladovala celotno Sredozemlje in Zahodno Evropo. Rimska država je pred tem bila republika - v tem obdobju je tudi pridobila večino svojih ozemelj. Nastop Avgusta kot prvega rimskega cesarja in začetek cesarstva zgodovinopisje postavlja v leto 27 pr. n. št. Tradicionalno se zgodovina Rimskega cesarstva deli na principat do nastopa cesarja Dioklecijana leta 284 in na dominat do propada zahodne polovice cesarstva.

Rimsko cesarstvo
Imperivm Romanvm

27 pr. n. št.–476
 

Geslo
Senatus Populusque Romanus (SPQR)
Rimski imperij pri največjem obsegu, okoli 117 n. št.
Glavno mesto Rim
(44 pr. n. št.-286)

Milano
(286-402)

Ravenna
(402-476)

Nikomedija
(286-330)

Konstantinopel
(od 330 naprej)

Jeziki latinščina (cesarsko), grščina (administrativni jezik)
Religija Politeizem, pozneje krščanstvo
Vlada monarhija
cesar
 -  27 pr. n. št. - 14 n. št. Avgust
 -  475-476 Romul Avgustul
konzul
 -  27 pr. n. št. - 23 n. št. Avgust
 -  476 Flavij Basilisk
Zakonodajno telo rimski senat
Zgodovinsko obdobje antika
 -  ustanovitev 27 pr. n. št.
 -  nastop Dioklecijana 284
 -  Konstantin I. razglasi Konstantinopel za novo prestolnico 330
 -  Vizigotsko opustošenje Rima, glavno mesto postane Ravenna 410
 -  Odoaker odstavi Romula Avgustula 476
 -  ukinitev 476
Površina
 -  25 pr. n. št.[1] 2.750.000 km²
 -  50[1] 4.200.000 km²
 -  117[1] 5.000.000 km²
 -  390 [1] 4.400.000 km²
Prebivalstvo
 -  117[1] (ocena) 88.000.000 
     Gostota 17,6 /km²
Valuta solid, avrej, denarij, sesterc, as
Rimskega cesarstva ne smemo zamenjevati s Svetim rimskim cesarstvom (843–1806).

Prvo obdobje Rimskega cesarstva predstavlja Pax Romana ("rimski mir"), doba notranje stabilnosti in razcveta. V zahodni polovici države, kjer je prevladovalo keltsko prebivalstvo, sta se širila rimska kultura in latinski jezik, v vzhodni pa sta še naprej prevladovala grška kultura in jezik.

Hud pretres je cesarstvo doživelo med krizo 3. stoletja, obdobjem hude politične nestabilnosti in nenehnih državljanskih vojn. Kriza se je končala leta 284 z nastopom cesarja Dioklecijana, ki je izvedel korenite politične in upravne reforme. Cesar Konstantin je z milanskim ediktom leta 313 prvič priznal krščansko vero, ki je nato hitro postalo prevladujoča religija v državi.

Upravljanje Rimskega cesarstva je sčasoma privedlo do ločitve na vzhodno in zahodno polovico. Kot zadnji je obema polovicama cesarstva hkrati vladal cesar Teodozij Veliki leta 395. Leta 476, ko je oblast na zahodu prevzel Odoaker, se je zahodna polovica že močno razvijala v novo smer, v kateri je cerkev prevzela večino administrativnih in karitativnih vlog nekdanje sekularne vlade.

Na vzhodu se je cesarstvo s sedežem v Konstantinoplu nepretrgano razvijalo naprej še skozi celotni srednji vek. V zgodovinopisju se zanj uporablja ime bizantinsko cesarstvo. V 13. stoletju je izgubilo ves vpliv in propadlo leta 1453, ko so Konstantinopel zasedli Osmani.

Vpliv Rimskega cesarstva na vlado, pravo in monumentalno arhitekturo ter na druge vidike življenja na Zahodu ostaja viden še danes. Rimske nazive moči so privzeli nasledniki z imperialnimi pretenzijami, med njimi Frankovsko kraljestvo, Sveto rimsko cesarstvo, Kijevska Rusija in Nemško cesarstvo.

Življenje v Rimskem cesarstvuUredi

Življenje je v vseh mestih v rimskem cesarstvu potekalo približno enako. Rimski državljani so imeli več pravic kot drugi. Ti državljani so se delili na plebejce in patricije. Ostali so bili večinoma sužnji in tujci (v 3. stoletju pr. n. št. so dobili tudi ostali poleg plemičev volilno pravico, kritično stanje in napetosti med slednjima dvema stranema so pripeljale celo do državljanske vojne). Rimsko državljanstvo se je lahko pridobilo le z okoli 30-letnim delom v pomožni pehoti. S tablico o državljanstvu se je državljanstvo prenašalo iz roda v rod. Sužnje so zajeli večinoma po obleganjih mest in vasi. Praktičen primer: Po bitki z Galci so Rimljani popolnoma strli vojsko. Vasico so oropali, jo požgali, zaplenili živino, orožje. Ženske so posilili ter jih z otroki in nekaj moškimi nagnali na prisilno delo: v rudnik, v suženjstvo ali v areno (kot gladiatorje). Delavci v rudnikih železa, npr. v Galiji, mnogokrat niso nikoli več videli sonca. Sužnji so garali za manj ali bolj stroge gospodarje. Včasih so jih gospodarji tudi osvobodili (dokaz je bil pergament s pečatom), sužnji pa so imeli tudi težja dela: pogosto so morali poleti z gora privaliti led za pijačo, poleg tega so si pogosto mastne roke na gostijah gosti brisali kar v njihove lase. V areni so se znašli večinoma močni ujetniki, redke ženske, bankrotiranci, sem in tja tudi državljan, premamljen z nagradami. Trening je bil mučen; pogosto so učitelji silili učence jesti tudi npr. pepel. Včasih so gradili stavbe, ki so se zaradi velikosti pogosto zrušile. Gaj Avgust Oktavijan je prvi omejil gradnjo stavb na zgolj tri nadstropja. Ker so bili Rimljani navdušeni vrtnarji, so z okenskih polic verjetno pogosto padali cvetlični lonci. Bogataši so imeli ogromne vile z bazeni in odprtimi dvorišči. Mesta so povezovale močne rimske ceste, voda iz akvaduktov, ki so se stekali v vodnjake na glavnem trgu, je bila brezplačna. Ogled javnih iger in kopanje v toplicah je bilo prav tako brezplačno, iz tega je tudi nastalo rimsko pravilo za ohranjanje miru: Kruha in iger! Prevoze so zaradi dnevnega vrveža raje opravljali ponoči.

Principat in dominatUredi

Vrsto let so zgodovinarji razlikovali med »principatom«, obdobjem od Avgusta do krize tretjega stoletja, ter »dominatom«, obdobjem od Dioklecijana do propada zahodnega dela cesarstva. Po tej teoriji je v obdobju principata (iz latinščine princeps, »prvi«; Avgust si je dovolil le ta naziv) stvarnost diktature spretno skrita za republikansko formo, medtem ko se je v obdobju dominata (lat. dominus, »gospodar«) pokazala v svoji pravi luči, z zlatimi krotami in bleščečim imperialnim ritualom. Poznejše raziskave so pokazale, da ne moremo govoriti o ostrem prehodu; po eni strani so se nekatere zgodovinske republikanske oblike ohranile tudi v bizantinskem obdobju, tisočletje po svojem nastanku, po drugi pa je bilo razkazovanje imperialne mogočnosti pogosto tudi v najzgodnejših dneh cesarstva.

Propad Rimskega cesarstvaUredi

V 3. stoletju so se v Rimski državi vedno bolj kazali očitni znaki krize. Vzroki so bili v prvi vrsti ekonomski, ki pa so bili tesno povezani tudi z drugimi aspekti rimskega načina življenja. Rimsko gospodarstvo je bilo ves čas Rimskega cesarstva močno odvisno od cenenega dela sužnjev, ko pa se je v 2. stoletju širjenje Rimskega cesarstva ustavilo, se je prekinil tudi stalni dotok suženjske delovne sile. Prav tako se je vedno bolj zmanjševalo število rojstev (prebivalstvo je padlo od 30 milijonov na začetku cesarstva na vsega 10 milijonov okrog leta 300), kar je pomenilo, da je primanjkovalo delovne sile, posledično pa je ostalo vedno več zemlje neobdelane. Zato je bila država prisiljena aktivnemu prebivalstvu poviševati davke, saj je obramba mej cesarstva, vedno večji stroški za podporo rimskemu prebivalstvu in razvejana birokracija zahtevala vedno več sredstev. Zaradi povišanega davčnega pritiska na kmete, je veliko število kmetov našlo rešitev v begu in se je pričelo ukvarjati s piratstvom in cestnim roparstvom.

V poznem obdobje Rimskega cesarstva je velik problem predstavljala tudi inflacija. Pomanjkanje denarja so cesarji reševali s kovanjem malo vrednega denarja. Posledica je bila, da je pričela upadati trgovina in da je menjalno gospodarstvo pričelo izpodrivati denarnega.

Zaradi ekonomskega propadanja je za državo vedno večje breme predstavljala podpora revnemu rimskemu prebivalstvu, vse bolj pa se je razmahnilo tudi izkoriščanje te socialne pomoči, saj se zaradi bogate pomoči in razvrednotenega gospodarstva ljudem ni več dalo delati. Na splošno je veljalo, da je Italija vedno bolj postajala zajedavec preostalih provinc cesarstva , ki je zahtevala vedno več sredstev, ne da bi pri tem karkoli proizvajala. Drsenje rimske države v propad je skušal zaustaviti cesar Dioklecijan, ki pa so se mu reforme posrečile le delno, spet z drugimi pa je še poglobil gospodarsko krizo.

Gospodarskim težavam so se pridružile tudi težave v rimski vojski, ki je bila eden od stebrov rimske moči. Sistem, ki je od Marija naprej slonel na svobodnih rimskih državljanih, ki so služili rimsko vojsko 20 let, za kar so po končani vojaški službi prejeli zemljo, se je nahajal v težavah, ker je bilo vedno manj Rimljanov pripravljenih služiti vojsko. V rimski vojski so zato novačili vedno več tujih, zlasti germanskih plačancev - (federatov), ki so se naselili na rimskem ozemlju, zlasti na obmejnih področjih, ter v zameno za vojaško službo dobili zemljo. Vprašljiva pa je bila njihova zvestoba rimski državi in njihova pripravljenost braniti mejo pred svojimi germanskimi rojaki.

Dokončen udarec pa so rimskemu cesarstvu zadali vpadi Germanov in Hunov. Prvi so na Rimsko ozemlje prišli Goti, ki so na območje današnje Bolgarije zbežali pred Huni, ter prosili Rim za naselitev in pomoč. Zaradi slabega ravnanja Rimljanov so se Goti uprli in leta 378 pri Adrianoplu uničujoče porazili rimsko vojsko. Po tem porazu Rimljani nikoli več niso uspeli pregnati številnih Germanskih ljudstev, ki so se pomikala čez ozemlje Rimskega cesarstva in na njenih tleh ustanavljali barbarske države. V letu 410 je vizigotski kralj Alarik I. po obleganju oplenil Rim, temu je sledilo še plenjenje Vandalov leta 455. Eden najhujših tovrstnih napadov je bil tudi napad Hunov leta 450, ki pa so se iz neznanega vzroka ustavili pred Rimom. Pred tem so temeljito oplenili severno Italijo, ter med drugim uničili Oglej.

Letnica, ki zaznamuje dokončen propad zahodnega dela rimske države je leto 476, ko je germanski poveljnik Odoaker odstavil zadnjega rimskega cesarja Romula Avgusta, ter njegovo krono izročil bizantinskemu cesarju, sam pa se je razglasil za kralja Italije. Po tem obdobju je od zahodnorimskega cesarstva ostala le še Dalmacija, v kateri je do svoje smrti leta 480 vladal predzadnji zahodnorimski cesar Julij Nepos.

 
Širjenje rimske države od nastanka do propada
 
Zemljevid slovenskega ozemlja z rimskimi provincami in mesti.
Rimske province (1-300)

Rim na slovenskih tlehUredi

Slovensko ozemlje je bilo z vidika rimske države pomembno zlasti kot prehodna dežela, saj so preko našega ozemlja vodile glavne poti iz Italije v Podonavje in naprej na Vzhod. Kasneje je naša dežela postala pomembna tudi kot zadnja obrambna linija Italije pred prodirajočimi barbari z vzhoda.

Rimljani so v naše kraje prodirali iz mesta Akvileja (lat. Aquileia; danes Oglej), večji del našega ozemlja pa je osvojil šele cesar Avgust, ki je s temi osvojitvami želel zavarovati Italijo in si zagotoviti ugled vojaškega poveljnika. Ustanovil je tudi prvo rimsko mestno naselbino – Emono (danes Ljubljana). V času pred prihodom Rimljanov je bil sicer pomembnejši Nauportus (danes Vrhnika), ki pa nikoli ni dobil mestnih pravic. Kasneje so mestne pravice pridobili še Celeia (Celje), Neviodunum (danes Drnovo pri Krškem) in Poetovio (danes Ptuj). Pomembna trgovska in prometna središča so bila še Castra (danes Ajdovščina), ad Pirum (danes Hrušica na Notranjskem) in Atrans (Trojane).

Tudi upravno je bilo naše ozemlje razdeljeno na več različnih provinc: Zahodni del Slovenije je spadal pod Italijo (10. pokrajina: Venetia in Histria) s sedežem v Aquileiji, večji del osrednje Slovenije in Štajerske je sprva spadal v provinco Ilirik, po njeni razdelitvi (ok. leta 10) pa pod Panonijo, ki je imela nekaj časa prestolnico v našem Ptuju, Zahodna Štajerska pa je spadala pod provinco Norik.

Slovensko ozemlje je imelo v rimskem času le obroben pomen, vseeno pa je doživelo velik gospodarski in družbeni napredek. Na to kažejo skrbno zgrajena in utrjena mesta z urejenimi vodovodi, kanalizacijami in javnimi poslopji. Velik delež mestnega prebivalstva so predstavljali odsluženi vojaki – veterani, ki so se po koncu svoje 20 letne vojaške službe naselili v naših krajih. Pomešali so se s staroselskimi prebivalci in odločilno vplivali na njihovo romanizacijo. Tudi v naših krajih so staroselci podobno kot na primer v Galiji, Romuniji in Španiji prevzeli rimske navade, običaje in predvsem latinski jezik. Veterane je rimska država včasih načrtno naseljevala v novo osvojenih pokrajinah, da bi jih čim hitreje romanizirali.

Že v času Marka Avrelija (161) so v naše kraje prvič vdrli barbari in nasilno zaustavili razvoj. Ozemlje današnje Slovenije je odtlej vedno bolj predstavljalo zadnjo obrambno linijo Italije pred vdori tujih ljudstev. Preko našega ozemlja je potekala Claustra Alpium Iuliarum: utrjena obrambna linija z dolgim obzidjem preko skoraj celotne Slovenije in trdnjavami. Prebivalstvo na našem ozemlju je bilo vedno bolj ogroženo, ne samo s strani prodirajočih barbarov, ampak tudi s strani rimske vojske, ki je za svoje vzdrževanje potrebovala vse več sredstev.

Pomembnejše rimske osebnostiUredi

Opombe in skliciUredi

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Taagepera, Rein (1979). "Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D." Social Science History (angleščina). Vol. 3 no. 3/4. str. 125. doi:10.2307/1170959.

ViriUredi

  • Rajko Bratož, Rimska zgodovina : Od začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana. Zbirka Zgodovinskega časopisa, 26. Knjižna zbirka Scripta. Ljubljana, 2007.

Glej tudiUredi