Teselacija

Praktična uporaba teselacije za tlakovanje ceste

Teselácija je mozaična razporeditev geometrijskih likov po ravnini (tudi: po ploskvi, redkeje: razporeditev teles po prostoru) tako, da se liki stikajo z robovi brez vrzeli hkrati pa se liki tudi ne prekrivajo (podobno kot pri mozaiku). Teselacija se imenuje tudi pokritje ravnine ali tlakovanje ravnine.

Teselacijo lahko zasledimo v umetnosti že od samih začetkov likovnega izražanja. V novejšem času se je veliko ukvarjal s teselacijo nizozemski grafik Maurits Cornelis Escher.

Izraz teselacija izhaja iz latinske besede tessella, ki pomeni ploščat kamenček (lahko tudi košček keramike ali stekla) za izdelavo mozaika.

Pravilne in polpravilne teselacijeUredi

Za matematiko so najzanimivejše pravilne in polpravilne teselacije.

Pravilna teselacija (ali pravilno pokritje ravnine) je sestavljena iz samih skladnih pravilnih večkotnikov. Obstajajo samo tri pravilne teselacije:

 
Trikotniška teselacija
 
Kvadratna teselacija
 
Šestkotniška teselacija

Polpravilna teselacija je sestavljena iz pravilnih večkotnikov različnih oblik in velikosti. Zanimiva so tudi pokritja ravnine z večkotniki, ki niso pravilni (rombi, pravokotniki ipd.).