Franki

Franki so bili germansko ljudstvo, živeče na območju današnje Francije. Svoj čas so dosegali izjemne vojaške uspehe, največji med njimi je bil odvrnitev napada Arabcev, s čimer so jim preprečili osvajanje notranjosti Evrope. Najpomembnejši in najbolj poznan frankovski vojskovodja je bil gotovo Karel Veliki, ki je dosegal izjemne vojaške uspehe. Po njegovi smrti je enotna karolinška država propadla.

Franki so tudi uvedli nov tip državne ureditve, fevdalizem.