Code civil

Code civil je francoski civilni zakonik, ki je izšel leta 1804 in je zajemal celotno civilno pravo, ki ga je ločil od gospodarskega.

Code civil je nastal po francoski revoluciji (1789-1794) in je zelo moderen zakonik. V njem je poudarjena vloga državljana in ne pravne osebe (temu pojmu se zakonik izogiba). Zakonik daje velik poudarek človekovim pravicam in svoboščinam.

Na Slovenskem je bil v veljavi v času Ilirskih provinc, od leta 1809 do 1813.