Monoteizem je vera v enega boga.[1][2][3][4] Ožja definicija monoteizma je prepričanje v obstoj enega samega boga, vsemogočnega, vseprisotnega in vsevednega stvaritelja sveta.[5][6][7]

Ločimo lahko med izključnim monoteizmom in vključujočim monoteizmom ter pluriformnim (panenteističnim) monoteizmom, ki sicer poznata različna božanstva, vendar predpostavljata neko temeljno enotnost med njimi.[1]

Monoteizem se razlikuje od henoteizma, verskega sistema, v katerem vernik časti enega boga, ne da bi drugim odrekal pravico, da enakopravno častijo druge bogove, in monolatrije, priznanje obstoja mnogih bogov, vendar z doslednim čaščenjem samo enega božanstva.[8] Izraz monolatrija je morda prvič uporabil Julius Wellhausen.[9]

Širša definicija monoteizma obsega tradicije babizma, bahajsko vero, Cao Dai (Caodajizem), Čeondoism (Cheondogyo), krščanstvo,[10] Deizem, vero Druzov,[11] Eckankar, Sikhizem, hindujske sekte kot Šivaizem in Vaišnavizem, Islam, judovstvo, Mandeizem, Rastafari, Seičo no Ie, Tenrikjo (tenrizem), jezizem in zoroastrizem; elemente pred-monoteistične misli je najti v zgodnjih religijah, kot so atenizem, starokitajska religija in jahvizem.[1][12]

Etimologija uredi

Beseda monoteizem izhaja iz grščine μόνος (monos)[13] kar pomeni "en sam" in θεός (theos)[14], kar pomeni "bog".

Izvor uredi

Kvazi-monoteistične misli o obstoju univerzalnega božanstva je najti v pozni bronasti dobi, vEhnatonovi himni sončnemu božanstvu. Možna nagnjenost k monoteizmu se je pojavila v vedskem obdobju[15] v železni dobi Južne Azije. Rigveda kaže znake monizma Brahmana, zlasti v sorazmerno pozni deseti knjigi[16] ki je datirana v zgodnjo železno dobo, npr.v Nasadija Sukta .

Zoroastrijanci so že od šestega stoletja pred našim štetjem dalje verovali v nadvlado enega samega Boga: Ahuro Mazdo kot "stvarnika vsega"[17] in prvega med vsemi drugimi.[18][19][20][21] Kljub temu zoroastrizem ni bil izključno monoteističen,[22] ker je poleg Ahure Mazde častil druge jazate. Starodavna hindujska teologija po drugi strani je bila monistična, vendar v bogoslužju ne izključno monoteistična, ker je še vedno ohranjala obstoj mnogih bogov kot podobe enega vrhovnega boga, Brahmana.[23]

Thales (sledijo mu drugi Monisti, kot Anaksimander, Anaximenes, Heraklit, Parmenid) je predlagal, da je naravo mogoče razložiti izhajajoč iz enega samega načelao, ki vse prežema in združuje. [24] Številni starogrški filozofi, skupaj s Ksenofanom iz Kolofona in Antistenom, so verjeli v podoben politeistični monizem, ki je imel nekaj podobnosti z monoteizmom. Prvo znan sklic na enotnega boga je Platonov Demiurg (božanski obrtnik), čemur sledi Aristotelov negibni gibalec, ki bi močno vplival na judovsko in krščansko teologijo. Judovstvo po pregnanstvu je bilo prva religija, ki je v okviru monističnega konteksta zasnovala pojem osebnega monoteističnega boga.[23] Koncept etičnega monoteizma, ki trdi, da morala izvira samo iz Boga in da se njeni zakoni ne spreminjajo,[25][26] se je prvič pojavil v judovstvu,[27] je pa dandanes osrednje načelo večine sodobnih monoteističnih religij, kot so zoroastrizem, krščanstvo, islam, sikhizem in bahanska vera.

Po judovski, krščanski in islamski tradiciji je bil monoteizem prvotna religija človeštva; ta izvirna religija se včasih imenuje "adamična religija" ali, v smislu Andrewa Langa, "pravera". Preučevalci religije so v 19. stoletju to stališče večinoma opustili v prid evolucijskemu napredku od animizma preko politeizma do monoteizma. Avstrijski antropolog Wilhelm Schmidt je v devetdesetih letih dvajsetega stoletja postuliral kot Urmonotheismus, "pra-" ali "primitivni monoteizem".[28] Protiargument je, da so judovstvo, krščanstvo in islam, kot tudi grški filozofski monoteizem, zrasli v nasprotju s politeizmom. V zadnjem času so se Karen Armstrong[29] in drugi avtorji vrnili k ideji evolucijskega napredovanja, ki se je začelo z animizmom, se razvilo v politeizem, ki se je razvil v henoteizem in v monolatrijo, ki se je razvila v pravi monoteizem.[30]

Abrahamske religije uredi

Medtem ko se vsi pripadniki abrahamskih religij imajo za monoteiste, nekateri v judovstvu krščanstva ne štejejo za čisto obliko monoteizma (zaradi krščanskega nauka o Trojici) in ga uvrščajo med šitufe. [31] [32] Islam tudi sodobnega krščanstva nima za monoteizem, predvsem zaradi krščanske doktrine o trojstvu, zaradi česar ga islam uvršča med širk[33] in trdi, da gre za maličenje verovanj, ki jih je Jezus dejansko imel.[34] Kristjani po drugi strani trdijo, da je nauk o Trojici veljaven izraz monoteizma, in navajajo, da Trojice ne sestavljajo tri ločena božanstva, temveč tri osebe, ki obstajajo konsubstancialno (kot ena sama snov) znotraj enega samega božanstva.[35][36][37]

Judovstvo uredi

 
Tetragram v paleo-hebrejščini (10. stoletje pr. N. Št. Do 135 CE), stari aramejski pisavi (10. stoletje pr. N. Št. Do 4. stoletja n. Št.) In oglati hebrejski pisavi (3. stoletje pr. N. Št.)

Judovstvo tradicionalno velja za eno najstarejših monoteističnih religij na svetu,[38] čeprav se domneva, da so Izraelci nekoč (pred 7. stoletjem pr.n.št.) bili politeistični,[39] sčasoma pa se razvili v henotetstične in kasneje v ne toliko monoteistične kot monolatristične vernike.[40] Bog v judovstvu drugega templja in kasnejšem rabinskem judovstvu je bil strogo monoteistično,[41] absolutno, nedeljivo in neprimerljivo bitje, ki je glavni vzrok za ves obstoj. Babilonski Talmud druge, "tuje bogove" omenja kot neobstoječe entitete, ki jim ljudje napačno pripisujejo resničnost in moč.[42] Ena izmed najbolj znanih izjav rabinskega judovstva o monoteizmu je Drugo od 13 verskih načel Majmonida

Bog, vzrok vsega, je en sam. To ne pomeni en kot en od dveh, tudi ne en kot vrsta (ki zajema veliko posameznikov), tudi ne en kot predmet, sestavljen iz številnih delov, tudi ne kot en sam enostaven predmet, ki je neskončno deljiv. Bog je enotnost, ki se razlikuje od katere koli druge možne enotnosti.[43]

V judovstvu[44] in islamu nekateri zavračajo krščansko idejo monoteizma. Judaizem uporablja izraz shituf za božje čaščenje na način, ki za judostvo ni niti povsem monoteističen (čeprav še vedno dovoljen za ne-jude) niti povsem politeističen (kar bi bilo prepovedano).[32]

V starodavnem Izraelu uredi

V 8. stoletju pr.n.št. je čaščenje Jahveja v Izraelu tekmoval z mnogimi drugimi kulti, ki so ga pristaši Jahvizma omenjali pod skupnim imenom Baala. Najstarejše knjige hebrejske Biblije odražajo to konkurenco, tako v knjigah Ozeje in Nauma, kjer pisci objokujejo "odpadništvo" izraelskega ljudstva in mu grozijo z božjo jezo, če se ne odreče svojim politeističnim kultom.[45][46]

Staroizraelska religija je bila prvotno politeistična;[39] Izraelci so častili številna božanstva,[47] kot so bili El, Baal, Ašera in Astarta. Jahve je bil prvotno narodni bog Izraelskega in Judejskega kraljestva. Sčasoma je henoteistični kult Jahveja postajal čedalje bolj napadalen do čaščenja drugih bogov. Kasneje so reforme kralja Jozije uvedle obliko strogega monolatrije. Po padcu Jude in ob začetku babilonskega ujetništva se je okrog izgnanega kraljevega dvora zbral ožji krog duhovnikov in pismoukov, ki so dalje razvijali koncept Jahve kot edinega sveta sveta.[23]

Shema uredi

Shema Yisrael ("Poslušaj, [O] Izrael") sta prvi dve besedi poglavja v Tori in naslov molitve, ki je osrednji del jutranjih in večernih judovskih molitev. Prvi verz povzema monoteistično bistvo judovstva: "Poslušaj, Izrael: GOSPOD je naš Bog, GOSPOD je en sam" (hebrejsko שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד), ki ga najdemo v Deuteronomy, včasih pa tudi prevedeno kot "GOSPOD je naš Bog, samo GOSPOD". Verni Judje menijo, da je shema najpomembnejši del molitvene službe v judovstvu in da je moliti jo dvakrat na dan mitzvah (verska zapoved). Tradicionalno je, da Judje izmolijo shemo kot svojo zadnjo besedo, starši pa učijo otroke, da to molijo pred spanjem.

Krščanstvo uredi

 
Trojica je prepričanje v krščanstvu, da je Bog v bistvu en Bog, vendar tri osebe: Bog Oče, Bog Sin ( Jezus) in Bog Sveti Duh. [48]
 
Bog v stvaritvi Adama, freska Michelangela (ok. 1508-1512)

Med zgodnjimi kristjani se je precej razpravljalo o naravi božanstva. Eni so zanikali učlovečenje, ne pa tudi Jezusovo božanstvo (doketizem), drugi pa so pozneje pozivali k arijanski predstavi o Bogu. Kljub temu, da je vsaj ena zgodnja krajevna sinoda zavrnila Ariusovo trditev, naj bi bilo to kristološko vprašanje ena od točk, ki so jih razčistili na prvem nikejskem koncilu.

Prvi nikejski koncil, ki je potekal v Nikeji (v današnji Turčiji) je leta 325 sklical rimski cesar Konstantin I.; bil je prvi ekumenski svet škofov Rimskega cesarstva, kar je kot najpomembnejše dal krščanstvu prvo enotno krščansko doktrino, tako imenovan nikejsko veroizpoved. Veroizpoved je bila precedens za nadaljnje splošne ekumenske škofovske koncile (sinode), ki naj bi ustvarile predpise o prepričanju in kanone doktrinarne ortodoksije - z namenom kanonizirati skupno veroizpoved Cerkve in obravnavati heretične ideje.

Eden od namenov koncila je bil razrešiti nesoglasja v Aleksandriji glede Jezusove narave v odnosu do Očeta; še posebej, ali je bil Jezus iste snovi kot Bog Oče ali zgolj podobne snovi. Vsi škofi razen dveh so se odločili za prvo možnost; Arijev argument tako ni uspel.

Krščanske pravoslavne tradicije (vzhodno-pravoslavne, orientalske pravoslavne, rimskokatoliške in večina protestantov) sledijo tej odločitvi, ki je bila leta 381 potrjena na prvem carigrajskem koncilu in je svoj polni razvoj dosegla z delom kapadoških očetov: Bog je roedina entiteta, imenovana Trojica iz treh "oseb", Boga Očeta, Boga Sina in Boga Svetega Duha, vse tri "iste snovi" (ὁμοούσιος).

Kristjani v veliki večini trdijo, da je monoteizem osrednjega pomena za krščansko vero, saj se Nikejska veroizpoved (in druge) kot ortodoksna krščanska definicija Trojice začne: "Verujem v enega Boga". V časih pred Ncejsko veroizpovedjo leta 325 n.št. so različne krščanske osebnosti zagovarjali[49] trojno skrivnostno naravo boga kot normativno izjavo vere. Po besedah Rogerja E. Olsona in Christopherja Halla je krščanska skupnost z molitvijo, meditacijo, študijem in prakso prišla do zaključka, "da mora Bog obstajati tako kot enotnost kot trojica", kar je kodificirano z ekumenskim koncilom ob koncu 4. stoletja.[50]

Večina sodobnih kristjanov verjame, da je Božanstvo troedino, kar pomeni, da gre za tri osebe, zedinjene v Trojici, v kateri je vsaka oseba tudi v celoti Bog. Držijo se tudi nauka o človeku-bogu Kristusu Jezusu kot o utelešenem Bogu. Ti kristjani tudi ne verjamejo, da je samo ena od treh božjih postav Bog, drugi dve pa ne, ampak da so vsi trije skrivnostno Bog in en sam. Druge krščanske religije, med drugimi unitaristični univerzalizem, Jehovine priče, mormonizem, se ne strinjajo s temi pogledi na Trojico .

Nekatere krščanske vere, na primer mormonizem, trdijo, da so Božanstvo dejansko trije ločeni posamezniki Bog Oče, Njegov Sin Jezus Kristus in Sveti Duh. [51] Vsak posameznik ima poseben namen v obstanku človeštva.[52] Poleg tega mormoni verjamejo, da je pred nikejskim koncilom med mnogimi zgodnjimi kristjani prevladovalo prepričanje, da je bilo Božanstvo iz treh ločenih posameznikov. V podporo temu stališču navajajo zgodnjekrščanske primere verovanja v podrejenost.[53]

Unitarizem je teološko gibanje, imenovano po svojem razumevanju Boga kot ene same osebe, v neposrednem nasprotju s trinitarizmom.[54]

Islam uredi

 
Arabska kaligrafija z napisom "Alah, naj se slavi njegova slava"

V islamu, Bog (Allah) je vsemogočen in vseveden, ustvarjalec, vzdrževalec, redatelj in sodnik vesolja.[55][56] Bog v islamu je strogo enkraten (tavhid)[57] edinstven (vahid) in sam po sebi Ed sam (ahad), vsem usmiljen in vsemogočen.[58] Allāh obstaja brez kraja[59] in Koran pravi, da "Nobena vizija ga ne more dojeti, vendar je njegov dojem nad vsemi vizijami. Bog je predvsem razumevanje, vendar seznanjen z vsem. "(Koran 6: 103) Allāh je edini Bog in isti Bog, ki ga častijo v krščanstvu in judovstvu.Koran 29; 46[60]

Islam se je pojavil v 7. stoletju našega štetja v kontekstu krščanstva in judovstva, z nekaterimi tematskimi elementi, podobnimi gnosticizmu.[61][62][63][64][65][66][67][68] Islamsko prepričanje trdi, da Mohamed ni od Boga prejel nove religije, temveč isto vero, kot so verovali Abraham, Mojzes, David, Jezus in vsi drugi Božji preroki.[69] Islam trdi, da se je božje sporočilo sčasoma skvarilo, skrivilo in izgubilo in je bil Koran poslan Mohamedu zato, da popravi izgubljeno sporočilo Tawrata (Tora), Injila (Evangelij) in Zaburja.[70]

Koran trdi, da obstaja ena sama in absolutna resnica, ki presega svet; edinstveno in nedeljivo bitje, ki je neodvisno od stvarstva. [71] Koran zavrača binarne načine razmišljanja, kot je ideja o dvojnosti Boga, z utemeljitvijo, da dobro in zlo izhajata iz Božjega ustvarjalnega dejanja. Bog je bolj univerzalen kot kak lokalni, plemenski ali vaški bog; absolutum, ki integrira vse pritrdilne vrednote in ne trpi zla.[72] Ash'ari teologija, ki je prevladovala v sunitskem islamu od desetega do devetnajstega stoletja, vztraja pri božanski transcedenci in meni, da božja enotnost človeškemu razumu ni dostopna. Ash'arism uči, da je človeško znanje o njem omejeno na razodetja prerokov in kar se paradoksov, kot je Božje stvarjenje zla, tiče, je treba razodetje sprejeti bila kayfa (ne da bi [vprašali] kako).[73]

Tavhid predstavlja najpomembnejši člen muslimanske vere: "Ni drugega boga razen Boga, Mohamed je božji glasnik".[74] Pripisati božanskost ustvarjeni entiteti je edini v Koranu omenjen greh, ki ga ni mogoče odpustiti. [72] Celotno islamsko učenje temelji na načelu tavhida.[75]

Srednjeveški islamski filozof Al-Gazali je ponudil vsemogočnost kot dokaz monoteizma in trdil, da lahko obstaja samo eno vsemogočno bitje. Kajti ko bi bili dve vsemogočni bitji, bi bodisi imelo prvo bodisi oblast nad drugim (kar pomeni, da drugo ni vsemogočno), bodisi ne (kar pomeni, da prvo ni vsemogočno); zaključek je, da lahko obstaja samo eno vsemogočno bitje.[76]

Ker tradicionalno verujeta v koncept monoteizma z Bogom kot eno samo osebo, judovstvo[44] in islam zavračata krščansko idejo monoteizma. Judaizem uporablja izraz Šituf za nemonoteistična čaščenja Boga. Čeprav muslimani častijo Jezusa ( Isa v arabščini) kot preroka, ne sprejemajo doktrine, da je rojeni božji sin.

Mandeizem uredi

 
Mandejski obesek

Mandeizem ali Mandajanizem (arabsko مندائية Mandāʼīyah) je monoteistična gnostična religija.[77]:4 Njeni privrženci, Mandejci, častijo Adama, Abela, Seta, Enosa, Noeta, Sema, Arama in še posebej Janeza Krstnika. Mandejski bog je poimenovan Hajji Rabbi, kar pomeni Veliko življenje ali Veliki živi bog. Mandejci so Semiti in govorijo narečje vzhodnoaramejskega jezika, znano kot mandajščina. Ime "Mandej" naj bi izhajalo iz aramejske manda, kar pomeni "znanje", kot tudi grška gnosis.[78][79] Na Bližnjem vzhodu, vendar izvenj svoje skupnosti, so Ṣubba bolj znani kot Ṣubba (ednina: Ṣubbī) ali Sabijci. Izraz Ṣubba ima aramejske korenine, povezane s krstom.[80] Koran "Sabiance" (arabsko الصابئون al-Ṣābiʾūn) poleg Judov in kristjanov večkrat imenuje Ljudi knjige.[81]

Baháʼí vera uredi

 
Hiša čaščenja Baháʼí, Langenhain, Nemčija

Bog je po Baháʼí veri neminljivo, neustvarjeno bitje, vir obstoja, preveliko, da bi ga ljudje popolnoma razumeli. Do primitivnega razumevanja Boga je človeštvo prišlo z razodetji.[82][83] V Baháʼí veri krščanske doktrine, kot je doktrina o Trojici, ogrožajo tališče, da je Bog en sam in da mu ni para. [84] In obstoj Baháʼí vere je izziv islamski doktrini dokončnosti razodetja Mohamedu.[85]

Bog v veri Baháʼí svojo voljo in namen človeštvu sporoča prek posrednikov, znanih kot Božje manifestacije, ki so preroki in glasniki, ki so ustanovili religije od prazgodovine do danes. Ljudje se lahko prek teh božjih posrednikov približajo Bogu in prek njih Bog prinaša božansko razodetje in zakon.[86]

Enkratnost Boga je eno temeljnih naukov BaháʼíBaháʼí vere. Obvezne molitve so med drugim izrecno monoteistično pričanje.[87][88] Bog je neminljivo, neustvarjeno bitje, ki je vir vsega obstoja.[89] Opisan je kot "osebni Bog, neznan, nedostopen, vir vsega Razodetja, večen, vseveden, vseprisoten in vsemogočen ".[90][91] Čeprav je transcendenten in neposredno ni dostopen, se njegova podoba odraža v njegovem stvarstvu. Namen stvarstva je, da je ustvarjeno sposobno spoznati in ljubiti svojega stvarnika.[92][93]

Rastafari uredi

Rastafari, tudi rastafarijanstvo, je vera, uvrščena med nova verska in družbena gibanja. Na Jamajki se je razvil v tridesetih letih dvajsetega stoletja. Je brez centralizirane oblasti in med verniki, ki so znani kot Rastafari, Rastafarijci ali Rastas, je veliko raznolikosti.

Rastafarijci svoja verovanja, ki temeljijo na posebni razlagi Biblije, imenujejo "rastalogija". Osrednja je monoteistična vera v enega samega Boga - imenovanega Jah -, ki delno biva znotraj vsakega človeka. Nekdanji etiopski cesar Haile Selassie je dobil osrednji pomen. Mnogi Rastas ga imajo za utelešenje Jaha na Zemlji in kot drugi Kristusov prihod. Drugi ga imajo za človeškega preroka, ki v celoti prepozna notranjo božanskost v vsakem človeku..

Atenizem uredi

 
Faraon Ehnaton in njegova družina obožujejo Atona.

Amenhotep IV je prvotno predstavil atenizem v 5. letu svoje vladavine (1348/1346 pr. N. Št.) Med 18. dinastijo Novega kraljestva. Atona, nekoč razmeroma nejasno egiptovsko sončno božanstvo, ki je predstavljalo sončni disk, je v egiptovskem panteonu dvignil v status vrhovnega boga.[94] Da bi poudarili spremembo, je bilo Atonovo ime zapisano v obliki kartuše, ki je običajno rezervirana za faraone - inovacija atenizma. Zdi se, da ta verska reformacija sovpada z razglasitvijo festivala Sed, neke vrste kraljevskega jubileja, namenjenega krepitvi božanskih moči kraljujočega faraona. Po tradiciji pripravljen v tridesetih letih faraonove vladavine je bil festival verjetno v čast Amenhotepu III..

Verjame se, da je s petim letom začel Amenhotep IV. graditi novo prestolnico Akhetaten (Obzorje Atona) na mestu, ki je danes znano kot Amarna.[95] Dokaz za to so tri mejne stele, ki so označevale meje te nove prestolnike. V tem času je Amenhotep IV uradno spremenil svoje ime v Akhenaton (uPri srcu Aten) kot dokaz njegovega novega čaščenja. V 7. letu njegove vladavine (1346/1344 pr. n. št.) je bilo glavno mesto iz Teb preselil v Akhetaten (blizu dsandanašnje Amarne), čeprav se zdi, da je gradnja mesta trajala še dve leti. Med selitvijo dvora proč od tradicionalnih obrednih središč je Ehnaton nakazal dramatičen premik žarišča verske in politične moči. 

Ta selitev je faraona in njegov dvor ločila od vpliva duhovništva in tradicionalnih bogoslužnih centrov, vendar je imel njegov odlok tudi globlji verski pomen - v povezavi s spremembo njegovega imena je mogoče, da je bila mišljena tudi selitev v Amarno kot znak simbolične smrti in ponovnega rojstva Ehnatona. Poleg gradnje novega glavnega mesta v čast Atonu je Ekhnenaten nadzoroval tudi gradnjo nekaterih obsežnih templjev starodavnega Egipta, tako v Karnaku in v Tebah, blizu starega Amonovega templja. 

V 9. letu (1344/1342 pr. N. Št.) Je Ekhnenaten razglasil radikalnejšo različico svoje nove religije in razglasil Atona ne le za vrhovnega boga egiptovskega panteona, temveč za edinega egiptovskega boga, katerega edini posrednik za egiptovsko ljudstvo je on in samo on sam. Ključne značilnosti atenizma so med drugim prepoved idolov in drugih podob Atona, z izjemo ožarjenega sončnega diska, v katerem žarki predstavljajo nevidni duh Atona. Ekhnenaten je jasno pokazal, da podoba Atona samo predstavlja in da bog presega stvarstvo in ga zato ni mogoče v celoti razumeti ali predstaviti.[96] Atena je Ekhnenaten nagovoril v molitvah, kot je Velika himna atonu: "O edini Bog, ob katerem ni nikogar".

Podrobnosti atenistične teologije so še vedno nejasne. Izključitev vseh bogov razen enega in prepoved idolov sta bila radikalen odmik od egipčanske tradicije, vendar učenjaki menijo, da je šlo bolj za čaščenje enega samega boga kot pa monoteizem, saj Ekhnenaten ni aktivno zanikal obstoja drugih bogov; preprosto se je vzdržal čaščenja koga drugega kot Atona. Ekhnenaten je Atona povezal z Ra in videl v njemu obnovitev kraljevstva Ra.[97]

Pod nasledniki Ekhnenatena se je Egipt vrnil k svoji tradicionalni religiji, sam Ekhnenaten pa je bil obsojen kot krivoverec.

Sklici uredi

 1. 1,0 1,1 1,2 »Monotheism«. Encyclopædia Britannica.
 2. »Monotheism«. Merriam-Webster.
 3. »monotheism«. Oxford Dictionaries. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 3. septembra 2017. Pridobljeno 8. maja 2021.
 4. »monotheism«. Cambridge Dictionary.
 5. Monotheism. Hutchinson Encyclopedia (12th edition). str. 644.
 6. Cross, F.L.; Livingstone, E.A., eds. (1974). "Monotheism". The Oxford Dictionary of the Christian Church (2 ed.). Oxford: Oxford University Press.
 7. »Monotheism«. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018.
 8. Frank E. Eakin, Jr. The Religion and Culture of Israel (Boston: Allyn and Bacon, 1971), 70.
 9. Mackintosh, Robert (1916). »Monolatry and Henotheism«. Encyclopedia of Religion and Ethics. VIII: 810. Pridobljeno 21. januarja 2016.
 10. Christianity's status as monotheistic is affirmed in, among other sources, the Catholic Encyclopedia (article "Monotheism"); William F. Albright, From the Stone Age to Christianity; H. Richard Niebuhr; About.com, Monotheistic Religion resources Arhivirano 2006-05-21 na Wayback Machine.; Kirsch, God Against the Gods; Woodhead, An Introduction to Christianity; The Columbia Electronic Encyclopedia Monotheism; The New Dictionary of Cultural Literacy, monotheism; New Dictionary of Theology, Paul Arhivirano 2018-07-04 na Wayback Machine., pp. 496–499; Meconi. "Pagan Monotheism in Late Antiquity". pp. 111ff.
 11. Obeid, Anis (2006). The Druze & Their Faith in Tawhid. Syracuse University Press. str. 1. ISBN 978-0-8156-5257-1. Pridobljeno 27. maja 2017.
 12. References:
 13. Monos, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek–English Lexicon, at Perseus
 14. Theos, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, at Perseus
 15. Sharma, Chandradhar (1962). »Chronological Summary of History of Indian Philosophy«. Indian Philosophy: A Critical Survey. New York: Barnes & Noble. str. vi.
 16. HYMN CXC. Creation.
 17. Yasna, XLIV.7
 18. "First and last for all Eternity, as the Father of the Good Mind, the true Creator of Truth and Lord over the actions of life." (Yasna 31.8)
 19. "Vispanam Datarem", Creator of All (Yasna 44.7)
 20. "Data Angheush", Creator of Life (Yasna 50.11)
 21. NYÂYIS.
 22. Duchesne-Guillemin, Jacques. »Zoroastrianism«. Britannica.com. Encyclopaedia Britannica. Pridobljeno 16. julija 2017.
 23. 23,0 23,1 23,2 Gnuse, Robert Karl (1. maj 1997). No Other Gods: Emergent Monotheism in Israel. Sheffield Academic Press. str. 225. ISBN 1-85075-657-0.
 24. Wells, Colin (2010). »How Did God Get Started?«. Arion. 18.2 (Fall). Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 8. maja 2021. Pridobljeno 8. maja 2021. ...as any student of ancient philosophy can tell you, we see the first appearance of a unitary God not in Jewish scripture, but in the thought of the Greek philosopher Plato...
 25. »Ethical monotheism«. britannica.com. Encyclopædia Britannica, Inc. Pridobljeno 25. decembra 2014.
 26. Prager, Dennis. »Ethical Monotheism«. jewishvirtuallibrary.org. American-Israeli Cooperative Enterprise. Pridobljeno 25. decembra 2014.
 27. Fischer, Paul. »Judaism and Ethical Monotheism«. platophilosophy. The University of Vermont Blogs. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 30. julija 2017. Pridobljeno 16. julija 2017.
 28. Armstrong, Karen (1994). A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam. New York City, New York: Ballantine Books. str. 3. ISBN 978-0345384560.
 29. Armstrong, Karen (1994). A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam. New York City, New York: Ballantine Books. ISBN 978-0345384560.
 30. Compare: Theissen, Gerd (1985). »III: Biblical Monotheism in an Evolutionary Perspective«. Biblical Faith: An Evolutionary Approach. Minneapolis: Fortress Press (objavljeno 2007). str. 64. ISBN 9781451408614. Pridobljeno 13. januarja 2017. Evolucijske razlage zgodovine religije se običajno razumejo kot razlaga pojava religije kot rezultata nenehnega razvoja. Model za tak razvoj je rast živih bitij, ki vodi do vse bolj subtilne diferenciacije in integracije. V takem miselnem okviru bi monoteizem razlagali kot rezultat nenehnega razvoja od animizma, politeizma, henoteizma in monolatrije do vere v enega samega Boga. Takšnega razvoja ni mogoče dokazati. Monoteizem se je pojavil nenadoma, vendar ne brez pripravljenosti nanj.
 31. Mohammed Amin. »Triangulating the Abrahamic faiths – measuring the closeness of Judaism, Christianity and Islam«. Kristjani so bili zaradi nauka o Trojici videti kot politeisti. V zadnjih nekaj sto letih so rabini to stališče nekoliko umirili, vendar še vedno ne menijo, da so kristjani monoteistični na popolnoma enak način kot Judje ali muslimani. Muslimani so priznani kot monoteisti.
 32. 32,0 32,1 Jacobs, Louis, ur. (1995). The Jewish Religion: A Companion 1st Edition. Oxford University Press. str. 79–80. ISBN 978-0198264637.
 33. Greh malikovanja ali politeizma (tj. oboževanje ali čaščenje kogar koli ali česar koli drugega razen Allaha)
 34. »Islamic Practices«. Universal Life Church Ministries. Islam verjame, da krščanstvo ni monoteistično, kot sicer trdi, temveč prej politeistično s trojico - očeta, sina in svetega duha.
 35. Lesson 10: Three Persons are Subsistent Relations Arhivirano 2017-07-31 na Wayback Machine., International Catholic University: "Očetovstvo predstavlja Očetovo osebo, sinovstvo predstavlja Sinovo osebo, pasivna spiracija pa Osebnost Svetega Duha. Toda v Bogu je "vse eno in tisto, brez razmejitve zaradi medsebojnega nasprotovanja." Torej, čeprav so v Bogu tri osebe, obstaja samo ena sama zavest, ena sama miselnost in ena sama jubezen. Tri Osebe enavredno sodelujejo v notranji božanski dejavnosti, ker so vse enačene z božanskim bistvom. Kajti, če bi vsaka božanska oseba imela svojo posebno in drugačno zavest, bi obstajali trije bogovi, ne pa edini bog krščanskega razodetja. Tako boste v tem pogledu videli neizmerno razliko med božansko osebo in človeško osebo ."
 36. ; Holy Trinity, Orthodox Wiki: "Pravoslavni kristjani častijo Očeta, Sina in Svetega Duha - Sveto Trojico, troedinega Boga. Po Svetem pismu in cerkvenih očetih Cerkev verjame, da je Trojica tri božanske osebe (hipostaze) enega bistva (ousia). Paradoks je verjeti v to, toda tako se je Bog razodel. Vse tri osebe so medsebojno povezane, to pomeni, da so enobitne (homoousios) in soodvisne. Nikoli ni bilo časa, ko katera od oseb Trojice ne bi obstajala. Bog je onkraj časa in pred časom, a vendar deluje znotraj časa, gre skozi zgodovino in govori v skoznjo."
 37. Trinity, Britannica: "Nikejski koncil leta 325 je v svoji izpovedi navedel ključno formulo za to doktrino, da je Sin "iste snovi [homoousios] kot Oče", o Svetem Duhu pa je povedal zelo malo. V naslednjega pol stoletja je Atanazij zagovarjal in izpopolnjeval nikejsko formulo, do konca 4. stoletja pa je pod vodstvom Bazilija Cezarejskega, Gregorja Nyskega in Gregorja Nazianškega (Kapadokijski očetje) nauk o sveti trojici dobil obliko, ki jo je ohranil odtlej Sprejeta je v vseh zgodovinskih izpovedih krščanstva, čeprav je vpliv razsvetljenstva zmanjšal njen pomen."
 38. »BBC - Religion: Judaism«.
 39. 39,0 39,1 Albertz, Rainer (1994). A History of Israelite Religion, Volume I: From the Beginnings to the End of the Monarchy. Westminster John Knox. str. 61. ISBN 9780664227197.
 40. Monotheism, My Jewish Learning, "Številni kritični učenjaki menijo, da je bil interval med Begom iz Egipta in prodorom monoteizma veliko daljši. Izven Devteronomija so nastarejša besedila, ki govorijo, da ni drugih bogov, ampak samo Gospod, pesmi in molitve, ki jih pripisujejo Hani in Davidu, in sicer eno in pol do dve stoletji in pol po Begu iz Egipta. Te vrste odlomki postanejo pogostni šele v sedmem stoletju pr. n. Št., to je v času, v katerega kritični pogled datira Devteronomij. "
 41. Maimonides, 13 principles of faith, Second Principle
 42. e. g., Babylonian Talmud, Megilla 7b-17a.
 43. Yesode Ha-Torah 1: 7
 44. 44,0 44,1 Boteach, Shmuley (2012) [5772]. Kosher Jesus. Springfield, NJ: Gefen Books. str. 47ff, 111ff, 152ff. ISBN 9789652295781.
 45. 1 Kings 18, Jeremiah 2; Othmar Keel, Christoph Uehlinger, Gods, Goddesses, and Images of God in Ancient Israel, Fortress Press (1998); Mark S. Smith, The Origins of Biblical Monotheism: Israel's Polytheistic Background and the Ugaritic Texts, Oxford University Press (2001)
 46. Othmar Keel, Christoph Uehlinger, Gods, Goddesses, and Images of God in Ancient Israel, Fortress Press (1998); Mark S. Smith, The Origins of Biblical Monotheism: Israel's Polytheistic Background and the Ugaritic Texts, Oxford University Press (2001)
 47. Israel Drazin. »Ancient Jews believed in the existence of many gods«.
 48. Definition of the Fourth Lateran Council quoted in Catechism of the Catholic Church §253.
 49. Examples of ante-Nicene statements:

  Hence all the power of magic became dissolved; and every bond of wickedness was destroyed, men's ignorance was taken away, and the old kingdom abolished God Himself appearing in the form of a man, for the renewal of eternal life.

  — St. Ignatius of Antioch in Letter to the Ephesians, ch.4, shorter version, Roberts-Donaldson translation
 50. Olson, Roger E. (2002). The Trinity. Wm. B. Eerdmans Publishing. str. 15. ISBN 9780802848277.
 51. »Articles of Faith«.
 52. »Jesus Christ«.
 53. »Offenders for a Word«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 10. decembra 2015. Pridobljeno 8. maja 2021.
 54. Unitarians at 'Catholic Encyclopedia', ed. Kevin Knight at New Advent website
 55. Gerhard Böwering, God and his Attributes, Encyclopedia of the Quran
 56. John L. Esposito, Islam: The Straight Path, Oxford University Press, 1998, p.22
 57. John L. Esposito, Islam: The Straight Path, Oxford University Press, 1998, p.88
 58. "Allah." Encyclopædia Britannica. 2007. Encyclopædia Britannica
 59. Britannica Encyclopedia, Islam, p. 3
 60. F.E. Peters, Islam, p.4, Princeton University Press, 2003
 61. Lawson, Todd (2011). Gnostic Apocalypse and Islam: Qurʼan, Exegesis, Messianism and the Literary Origins of the Babi Religion. London: Routledge. ISBN 978-0415495394.
 62. Tisdall, William (1911). The Sources of Islam: A Persian Treatise. London: Morrison and Gibb LTF. str. 46–74.
 63. Rudolph, Kurt (2001). Gnosis: The Nature And History of Gnosticism. London: T&T Clark Int'l. str. 367–390. ISBN 978-0567086402.
 64. Hoeller, Stephan A. (2002). Gnosticism: New Light on the Ancient Tradition of Inner Knowing. Wheaton, IL, USA: Quest Books. str. 155–174. ISBN 978-0835608169.
 65. Smith, Andrew (2008). The Gnostics: History, Tradition, Scriptures, Influence. Watkins. ISBN 978-1905857784.
 66. Smith, Andrew (2006). The Lost Sayings of Jesus: Teachings from Ancient Christian, Jewish, Gnostic, and Islamic Sources--Annotated & Explained. Skylight Paths Publishing. ISBN 978-1594731723.
 67. Van Den Broek, Roelof (1998). Gnosis and Hermeticism from Antiquity to Modern Times. State University of New York Press. str. 87–108. ISBN 978-0791436110.
 68. Tillman, Nagel (2000). The History of Islamic Theology from Muhammad to the Present. Princeton, NJ: Markus Wiener Publishers. str. 215–234. ISBN 978-1558762039.
 69. »People of the Book«. Islam: Empire of Faith. PBS. Pridobljeno 18. decembra 2010.
 70. See: * Accad (2003): According to Ibn Taymiya, although only some Muslims accept the textual veracity of the entire Bible, most Muslims will grant the veracity of most of it. * Esposito (1998) * Esposito (2002)* Peters (2003) *»Muhammad«. Encyclopaedia of Islam Online.* »Tahrif«. Encyclopaedia of Islam Online.
 71. Vincent J. Cornell, Encyclopedia of Religion, Vol 5, pp.3561-3562
 72. 72,0 72,1 Asma Barlas, Believing Women in Islam, p.96
 73. John L. Esposito, ur. (2009). »Tawḥīd«. The Oxford Encyclopedia of the Islamic World. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780195305135.
 74. D. Gimaret, Tawhid, Encyclopedia of Islam
 75. Ramadan (2005), p.230
 76. Wainwright, William, "Monotheism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
 77. Buckley, Jorunn Jacobsen (2002), The Mandaeans: ancient texts and modern people (PDF), Oxford University Press, ISBN 9780195153859
 78. Rudolph, Kurt (1978). Mandaeism. BRILL. str. 15. ISBN 9789004052529. In some texts, however, it is said that Anoš and Manda ḏHayyē appeared in Jerusalem together with Jesus Christ (Mšiha), and exposed him as a lying prophet. This tradition can be explained by an anti-Christian concept, which is also found in Mandaeism, but, according to several scholars, it contains scarcely any traditions of historical events. Because of the strong dualism in Mandaeism, between body and soul, great attention is paid to the "deliverance" of the soul
 79. The Light and the Dark: Dualism in ancient Iran, India, and China Petrus Franciscus Maria Fontaine – 1990 "Although it shows Jewish and Christian influences, Mandaeism was hostile to Judaism and Christianity. Mandaeans spoke an East-Aramaic language in which 'manda' means 'knowledge'; this already is sufficient proof of the connection of Mandaeism with the Gnosis...
 80. Häberl 2009
 81. Lupieri, Edmondo (2004). »Friar of Ignatius of Jesus (Carlo Leonelli) and the First "Scholarly" Book on Mandaeaism (1652)«. ARAM Periodical. 16 (Mandaeans and Manichaeans): 25–46. doi:10.2143/ARAM.16.0.504670. ISSN 0959-4213.
 82. Hatcher, John S. (2005). Unveiling the Hurí of Love. Zv. 15. str. 1–38.
 83. Cole, Juan (1982). The Concept of Manifestation in the Baháʼí Writings. Zv. monograph 9. str. 1–38.
 84. Stockman, Robert. »Jesus Christ in the Baha'i Writings«. Baha'i Studies Review. 2 (1).
 85. Lewis, Bernard (1984). The Jews of Islam. Princeton: Princeton University Press. ISBN 0-691-00807-8.
 86. Hatcher, William (1985). The Baháʼí Faith. San Francisco: Harper & Row. str. 115–123. ISBN 0060654414.
 87. Smith, P. (1999). A Concise Encyclopedia of the Baháʼí Faith. Oxford, UK: Oneworld Publications. ISBN 1-85168-184-1.
 88. Momen, M. (1997). A Short Introduction to the Baháʼí Faith. Oxford, UK: One World Publications. ISBN 1-85168-209-0.
 89. Hatcher 1985
 90. Smith 2008
 91. Effendi 1944
 92. Smith 2008
 93. Smith 2008
 94. Rosalie David, op. cit., p.125
 95. McLaughlin, Elsie (22. september 2017). »The Art of the Amarna Period«. World History Encyclopedia. Pridobljeno 4. julija 2020. In Regnal Year 5, the pharaoh dropped all pretense and declared Aten the official state deity of Egypt, directing focus and funding away from the Amun priesthood to the cult of the sun disk. He even changed his name from Amenhotep ('Amun is Satisfied') to Akhenaten ('Effective for the Aten,') and ordered the construction of a new capital city, Akhetaten ('The Horizon of Aten') in the desert. Located at the modern site of Tell el-Amarna, Akhetaten was situated between the ancient Egyptian cities of Thebes and Memphis on the east bank of the Nile.
 96. »Ancient Egypt Gods: The Aten«.
 97. Hart, George (2005). The Routledge dictionary of Egyptian gods and goddesses (2. izd.). Routledge. str. 39. ISBN 978-0-415-34495-1.

Viri in nadaljnje branje uredi