Galatija (rimska provinca)

zgodovinska pokrajina v višavju osrednje Male Azije

Galatija (latinsko: Galatia), rimska provinca v osrednji Anatoliji v sedanji Turčiji, ki jo je leta 25 pr. n. št. ustanovil prvi rimski cesar Gaj Avgust Oktavijan. Obsegala je večino nekdanje keltske Galatije. Njeno glavno mesto je bila Ancira, sedanja Ankara.

Galatia
Galatija
25 pr. n. št.–398
Statusrimska provinca
Glavno mestoAncira
Zgodovinska dobaantika
• ustanovitev
25 pr. n. št.
• razdeljena na Prvo in Drugo Galatijo
398
Danes del Turčija

Med Dioklecijanovimi reformami sta se severni in južni del Galatije odcepila. Severni del se je priključil k Paflagoniji, južni del pa k provinci Likaoniji. Med vladanjem cesarja Arkadija je bila okoli leta 398 razdeljena na Prvo Galatijo (Galatia Prima) in Drugo Galatijo (Galatia Secunda ali Galatia Salutaris). Prva Galatija je obsegala severovzhodni del stare province in obdržala glavno mesto Anciro, medtem ko je Druga Galatija obsegala jugovzhodno polovico stare province. Upravljal jo je praeses s sedežem v Pessinu (sedanja vas Ballıhisar, 13 km iz mesta Sivrihisar ob cesti Ankara-Eskişehir). Obe provinci sta spadali v diocezo Pont. Med vladanjem cesarja Justinijana I. sta bili za kratek čas (536-548) ponovno združeni v eno provinco. Celotna regija je bila v drugi polovici 7. stoletja vključena v novoustanovljeno Anatolsko temo (Anatolikon), sledovi stare provincijske uprave pa so se ohranili vse do začetka 8. stoletja.

  • W. M. Ramsay, Historical Geography of Asia Minor (1890), Historical Commentary on Galatians (1899) in Cities of St Paul (1907).
  • Jahreshefte des Oesterreische Archaeologische Instituts, 194, str. 57-132.