Demografija je statistično preučevanje sestava rasti prebivalstva.

Demografija je statistična veda, ki preučuje stanje, sestavo in gibanje (rojstva, smrti, poroke...) prebivalstva.

Razvoj besede uredi

Beseda demografija je na Slovenskem v uporabi od 20. stoletja. Tujka je prevzeta prek nemške besede Demographie (statistično preučevanje prebivalstva) iz franciske démogrphie v enakem pomenu, kar je neoklasična zloženka iz grške dẽmos v pomenu 'ljudstvo' in izpeljanke iz glagola gráphō v pomenu 'pišem, opisujem, slikam'.

Viri uredi

  • Verbinc, France. (1979). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba.
  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika, DZS, Ljubljana, 1979
  • Snoj, Marko. (2003). Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba Modrijan