Odpre glavni meni

Demografija je statistično preučevanje sestava rasti prebivalstva.

Demografija je statistična veda, ki preučuje stanje, sestavo in gibanje (rojstva, smrti, poroke...) prebivalstva.

Razvoj besedeUredi

Beseda demografija je pri nas v uporabi od 20. stoletja. Tujka je prevzeta prek nemške besede Demographie (statistično preučevanje prebivalstva) iz franciske démogrphie v enakem pomenu, kar je neoklasična zloženka iz grške dẽmos v pomenu 'ljudstvo' in izpeljanke iz glagola gráphō v pomenu 'pišem, opisujem, slikam'.

ViriUredi

  • Verbinc, France. (1979). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba.
  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika, DZS, Ljubljana, 1979
  • Snoj, Marko. (2003). Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba Modrijan