Seznam gradov v Sloveniji

seznam Wikimedije
(Preusmerjeno s strani Seznam gradov na Slovenskem)

Seznam gradov v Sloveniji obsega vse gradove, ki so bili zgrajeni na področju današnje Slovenije. Vključeni so tudi gradovi, ki so do danes propadli oziroma bili porušeni. Mnogo grajskih razvalin na slovenskem je v novejšem času poznanih pod izrazom Stari grad, izvirno ime pa se izpušča. To velja tudi v primerih, ko je po opustitvi nekega gradu v njegovi bližini nastala nova grajska stavba, ki je prevzela staro ime.

Grajske stavbe, kakršne so dvori, dvorci, graščine in stolpi so vsebovani v Seznamu dvorcev v Sloveniji. Med njimi jih je precej, ki imajo v imenu besedo grad, vendar zaradi arhitekturnih značilnosti niso opredeljeni kot gradovi.

Slovenske grajske stavbe so morda najpregledneje obravnavane v knjigi Ivana Jakiča Vsi slovenski gradovi (glej vir). V njej je zaobjetih 920 stavb, ki imajo poleg navedeno tudi eno izmed petih oznak trenutnega stanja: ohranjen objekt, razvalina, skromna razvalina, sledovi, izginuli objekt. Od teh stavb jih je 329 opredeljenih kot grad, kar je 36,5 % vseh stavb. Njihovo stanje je sledeče (podatek za leto 1997 ob izdaji knjige):

  • Ohranjen objekt: 90 (27,4 %)
  • Razvalina: 99 (30,1 %)
  • Skromna razvalina: 35 (10,6 %)
  • Sledovi: 67 (20,4 %)
  • Izginuli objekt: 38 (11,5 %)

SeznamUredi

AUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Ajdov grad Sela pri Štravberku Novo mesto
Anderburg Podgrad Šentjur

BUredi

Baumkircherjev turn Vipava Vipava
Belnek Drtija Moravče
Bizeljsko Bizeljska vas Brežice
Blagovica Blagovica Lukovica
Bled Bled Bled
Bogenšperk Bogenšperk Šmartno pri Litiji
Bokalce Ljubljana Ljubljana
Borl Dolane Cirkulane
Bosisen Škofja Loka
Boštanj Boštanj Sevnica
Boštanj Veliko Mlačevo Grosuplje
Branek Branoslavci Ljutomer
Brdo pri Kranju Predoslje Kranj
Brdo pri Lukovici Brdo pri Lukovici Lukovica
Breg Breg pri Ribnici na Dolenjskem Ribnica
Brežice Brežice Brežice

CUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Castell Raduše Slovenj Gradec
Celje Celje Celje
Celje (spodnji grad) Celje Celje
Cerovec Dobrina Šentjur pri Celju
Cerovo Gornje Cerovo Brda
Cmurek Trate Šentilj

ČUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Črešnjevec Črešnjevec Slovenska Bistrica
Čretež (zgornji grad) Dolenje Laknice Mokronog - Trebelno
Čretež (spodnji grad) Dolenje Laknice Mokronog - Trebelno
Črnelo Turnše Domžale
Črni Kal Črnotiče Koper
Črnomelj Črnomelj Črnomelj
Čušperk Čušperk Grosuplje

DUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Divja Loka Gabrovo Škofja Loka
Dobrenja Gradiška Kungota
Dobrepole Podpeč Dobrepolje
Dobrna Lokovina Dobrna
Dobrovo Dobrovo Brda
Dornberk Tabor Nova Gorica
Dragomelj Dragomelj Domžale
Dranek Dravinjski Vrh Videm
Dravinjek Tržec Videm
Dravograd Dravograd Dravograd

EUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Ekenštajn Velenje Velenje
Erkenštajn Log pri Vrhovem Sevnica

FUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Fala (zgornji grad) Fala Ruše
Fala (spodnji grad) Fala Ruše
Falkenberg Želimlje Škofljica
Fojana Fojana Brda
Forhtenek Šoštanj Šoštanj
Frajštajn Spodnja Polskava Slovenska Bistrica
Fram Fram Rače - Fram
Frauenburg Skorno pri Šoštanju Šoštanj
Freudeneck Hrastnik Hrastnik
Fridrihštajn Dolga vas Kočevje
Fužine Ljubljana Ljubljana

GUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Gamberk Ržiše Zagorje ob Savi
Gewerkenegg Idrija Idrija
Glantz Slatna Radovljica
Golac Golac Hrpelje - Kozina
Gorenji Mokronog Trebelno Mokronog - Trebelno
Gorica Velenje Velenje
Goričane Goričane Medvode
Gornja Radgona Gornja Radgona Gornja Radgona
Gornji grad Gornji Grad Gornji Grad
Gotnik Zabiče Ilirska Bistrica
Graben Novo mesto Novo mesto
Gracarjev turn Hrastje Šentjernej
Gračeno Cirnik Brežice
Grad Grad Grad
Gradac Gradac Metlika
Grinfels Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem
Grm Novo mesto Novo mesto
Gromperk Kalše Slovenska Bistrica
Guštanj Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem
Guštanj (spodnji grad) Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem
Gutenberg Bistrica pri Tržiču Tržič

HUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Hartenštajn Pilštanj Kozje
Hmeljnik Gorenje Kamenje Novo mesto
Hohenau Mihovo Šentjernej
Hompoš Pivola Hoče - Slivnica
Hošperk Planina Postojna
Hrastovec Hrastovec v Slovenskih goricah Lenart

IUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Ig Ig Ig
Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica
Irštajn Srednji Dolič Mislinja
Iški turn Ig Ig

JUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Jablanica Jablanica Ilirska Bistrica
Jablje Loka pri Mengšu Mengeš
Jamnik Zreče Zreče
Jeterbenk Žlebe Medvode

KUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Kacenštajn Florjan Šoštanj
Kalec Bač Ilirska Bistrica
Kamen Adergas Cerklje na Gorenjskem
Kamen Begunje na Gorenjskem Radovljica
Kamnica Kamnica Maribor
Kamnik (stari grad) Kamnik Kamnik
Kamnik (mali grad) Kamnik Kamnik
Kanal Kanal Kanal ob Soči
Karlovec Dolenja vas Cerknica
Kebelj Podgrad na Pohorju Slovenska Bistrica
Kieselstein Kranj Kranj
Klauzenštajn Zidani Most Laško
Klevevž Grič pri Klevevžu Šmarješke Toplice
Kluže Bovec Bovec
Knežija Ponoviče Litija
Kocjan Spodnji Kocjan Radenci
Kočevje Kočevje Kočevje
Kolovec Kolovec Domžale
Kolovrat Kolovrat Zagorje ob Savi
Komenda Komenda Komenda
Komenda Polzela Polzela
Kompolje Kompolje Lukovica
Konjice Zgornja Pristava Slovenske Konjice
Koprivnik Sveta Trojica Domžale
Kostanjevica Kostanjevica na Krki Kostanjevica na Krki
Kostanjevica Stari Grad v Podbočju Krško
Kostel Kostel Kostel
Kostrivnica Podturn Rogaška Slatina
Kovačji grad Kovačji Grad Črnomelj
Kozjak Dolenje selce Trebnje
Kozje Kozje Kozje
Kozji rep Slivniško Pohorje Hoče - Slivnica
Kravjek Leščevje Ivančna Gorica
Križ Križ Komenda
Kromberk Kromberk Nova Gorica
Krško Cesta Krško
Krumperk Gorjuša Domžale
Krupa Stranska vas pri Semiču Semič
Kunčen Podstenice Dolenjske Toplice
Kunšperk Kunšperk Bistrica ob Sotli

LUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Lanšprež (stari grad) Češnjevek Trebnje
Lanšprež (novi grad) Gomila Mirna
Laško Laško Laško
Laško (spodnji grad) Laško Laško
Lebek Potok pri Vačah Litija
Lehnik Podlehnik Podlehnik
Lemberg Lemberg pri Novi Cerkvi Vojnik
Lemberg Lemberg pri Šmarju Šmarje pri Jelšah
Lendava Lendava Lendava
Letuš Podgorje pri Letušu Braslovče
Levji grad Koper Koper
Libenštajn Prebold Prebold
Lihtenberk Dvor Šmartno pri Litiji
Limbar Podkraj pri Velenju Velenje
Limberk Limbarska Gora Moravče
Limbuš Limbuš Maribor
Lindek Lindek Vojnik
Lipnica Zgornja Lipnica Radovljica
Ljubljana Ljubljana Ljubljana
Ljutomer Podgradje Ljutomer
Loško Cerknica Cerknica
Lož Lož Loška dolina
Lože Lože Vipava
Luknja Prečna Novo mesto
Lušperk Loška Gora pri Zrečah Zreče

MUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Majdburg Lovrenc na Dravskem polju Kidričevo
Majšperk Majšperk Majšperk
Mali grad Planina Postojna
Marenček Podmolnik Ljubljana
Maribor Maribor Maribor
Maribor (mestni grad) Maribor Maribor
Maribor (deželnoknežji grad) Maribor Maribor
Martinsberg Martinja vas Trebnje
Medija Podlipovica Zagorje ob Savi
Mehovo Podgrad Novo mesto
Mekinje Mekinje Kamnik
Mengeš Mengeš Mengeš
Metlika Metlika Metlika
Miltenberg Gradišče pri Vojniku Vojnik
Miren Miren Miren - Kostanjevica
Mirna Mirna Mirna
Mokrice Rajec Brežice
Mokronog Mokronog Mokronog - Trebelno
Motnik Motnik Kamnik
Mozirje Brezje Mozirje
Murska Sobota Murska Sobota Murska Sobota
Muta Muta Muta

NUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Nadlišek Hiteno Bloke
Negova Negova Gornja Radgona
Novi grad Potoče Preddvor
Novi grad Podgrad Ilirska Bistrica
Nozno Nozno Brda

OUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Obla Gorica Obla Gorica Šmartno pri Litiji
Ojstrica Loke Tabor
Ojstrica Ojstrica Dravograd
Orehek Orehek Postojna
Ormož Ormož Ormož
Ortnek Ortnek Ribnica
Ostri vrh Ljubljana Ljubljana
Otočec Otočec Novo mesto
Otok Drama Šentjernej
Ottenstein Ortnek Ribnica

PUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Pabštajn Gorca Podlehnik
Pakenštajn Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki
Petanjci Petanjci Tišina
Pilštanj Pilštanj Kozje
Pišece Pišece Brežice
Planina Planina pri Sevnici Šentjur
Ploštanj Šibenik Šentjur
Pobrežje Pobrežje Črnomelj
Podčetrtek Podčetrtek Podčetrtek
Podpeč Podpeč pod Skalo Litija
Podsreda Podsreda Kozje
Polhov Gradec Polhov Gradec Dobrova - Polhov Gradec
Poljane Predgrad Kočevje
Postojna Postojna Postojna
Predjama Predjama Postojna
Prem Prem Ilirska Bistrica
Prežek Cerov Log Šentjernej
Prežin Šentjanž nad Štorami Štore
Ptuj Ptuj Ptuj
Pukštajn Bukovje Dravograd

RUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Rače Rače Rače - Fram
Radeče Radeče Radeče
Radeljca Dolenje Radulje Škocjan
Radlje Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi
Rajhenburg Brestanica Krško
Raka Raka Krško
Rakovnik Slovenska vas Šentrupert
Ranšperk Rupe Celje
Rekštanj Laze pri Boštanju Sevnica
Repnje Repnje Vodice
Reštanj Reštanj Krško
Reutenberg Breg Sevnica
Ribnica Ribnica Ribnica
Rifnik Rifnik Šentjur
Rihemberk Branik Nova Gorica
Rittersberg Višnjevik Brda
Rižemberk Malo Polje Ajdovščina
Rogatec Rogatec Rogatec
Rogatnica Stanošina Podlehnik
Roje Zavrstnik Šmartno pri Litiji
Rovišče Rovišče Zagorje ob Savi
Rožek Podturn pri Dolenjskih Toplicah Dolenjske Toplice
Rožek Vinje pri Moravčah Moravče
Rudenek Poljane Rečica ob Savinji
Rudenštajn Poljane Rečica ob Savinji

SUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
San Michele Erzelj Vipava
Senožeče Senožeče Vipava
Sevnica Sevnica Sevnica
Sicherstein Apnenik Šentjernej
Slavina Slavina Postojna
Slepčjek Slepšek Mokronog - Trebelno
Slivnica Slivniško Pohorje Hoče - Slivnica
Slivnica Gorica pri Slivnici Šentjur
Slovenj Gradec Slovenj Gradec Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica Slovenska Bistrica Slovenska Bistrica
Smlednik Smlednik Medvode
Snežnik Kozarišče Loška dolina
Socerb Socerb Koper
Solkan Solkan Nova Gorica
Soteska Loška vas Dolenjske Toplice
Soteska Studence Žalec
Središče Središče ob Dravi Središče ob Dravi
Stara Loka Stara Loka Škofja Loka
Stari grad Zagrad pri Otočcu Novo mesto
Stopnik Stopnik Vransko
Stražberk Mali Cirnik pri Šentjanžu Šentrupert
Strmol Dvorje Cerklje na Gorenjskem
Struga Gumberk Novo mesto
Studenice Studenice Poljčane
Svibno Svibno Radeče

ŠUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Šalek Velenje Velenje
Šenek Podvrh Braslovče
Šenkov turn Šinkov Turn Vodice
Šentjurjeva gora Gabrska Gora Litija
Šilentabor Šilentabor Pivka
Širje Širje Laško
Škofja Loka Škofja Loka Škofja Loka
Školj Goriče pri Famljah Divača
Škrljevo Škrljevo Šentrupert
Šoštanj Šoštanj Šoštanj
Šperenberk Dolenji Leskovec Krško
Šrajbarski turn Leskovec pri Krškem Krško
Štanjel Štanjel Komen
Štatenberg Stari Grad Makole
Štatenberk Štatenberk Mokronog - Trebelno
Šteberk Žerovnica Cerknica
Štravberk Štravberk Novo mesto
Štrlek Šmarješke Toplice Šmarješke Toplice
Šumberk Sela pri Šumberku Trebnje
Švarcenek Podgrad pri Vremah Divača
Švarcenštajn Laze Velenje

TUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Tolmin Tolmin Tolmin
Trebnje Trebnje Trebnje
Trilek Col Ajdovščina
Turjak (stari grad) Turjak Velike Lašče
Turjak (novi grad) Turjak Velike Lašče
Turn v Brestanici Brestanica Krško
Turn pri Črnomlju Breznik Črnomelj
Turn pri Velenju Hrastovec Velenje
Tuštanj Zgornji Tuštanj Moravče
Tvarog Dobrova Krško

VUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Valdek Gornji Dolič Mislinja
Velenje Velenje Velenje
Velika Nedelja Velika Nedelja Ormož
Vernek Vernek Litija
Vikumberg Beka Hrpelje - Kozina
Viltuš Spodnji Slemen Selnica ob Dravi
Vinica Vinica Črnomelj
Vipava Vipava Vipava
Vipava (spodnji grad) Vipava Vipava
Vipavski Križ Vipavski Križ Ajdovščina
Vipolže Vipolže Brda
Višnja Gora Višnja Gora Ivančna Gorica
Višnjevek Višnjevik Brda
Vitanje (stari grad) Vitanje Vitanje
Vitanje (novi grad) Vitanje Vitanje
Vitovlje Vitovlje Nova Gorica
Vitovše Otošče Divača
Vodriž Vodriž Slovenj Gradec
Vogrsko Vogrsko Renče - Vogrsko
Voitsberg Gabrk Ilirska Bistrica
Vojnik Tomaž nad Vojnikom Vojnik
Volčji Potok Volčji Potok Kamnik
Vrbovec Nazarje Nazarje
Vrhkrka Gradiček Ivančna Gorica
Vurberk Vurberk Duplek
Vuzenica Vuzenica Vuzenica

WUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Wartenberg Kranj Kranj

ZUredi

Zalog Zalog pri Moravčah Moravče
Zbelovo Zbelovska Gora Slovenske Konjice
Zreče Zreče Zreče

ŽUredi

Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
Žamberk Zavodnje Šoštanj
Žamerk Loka pri Žusmu Šentjur
Žaženberk Sveti Lovrenc Prebold
Žebnik Žebnik Radeče
Žovnek Podvrh Braslovče
Žusem Babna Gora Šmarje pri Jelšah
Žužemberk Žužemberk Žužemberk
Slika Slika 2 Grad Naselje Občina

ViriUredi

  • Ivan Stopar, Gradovi na Slovenskem, Cankarjeva založba, Ljubljana 1986.
  • Ivan Jakič, Vsi slovenski gradovi, DZS, Ljubljana 1997.
  • Majda Smole, Graščine na nekdanjem Kranjskem, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1982.

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi