Seznam števil

seznam Wikimedie

Seznam člankov o številih.

(0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
 
200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
 
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
 
1 E4 1 E5 1 E6 1 E7 1 E8 1 E9

Znana cela števila

uredi

Nekatera cela števila, ki so znana zaradi matematičnih lastnosti ali kulturnega pomena so:

Druga znana cela števila so tudi Steinhausov mnogokotniški zapis, Moserjevo število, Skewesovo število, Grahamovo število.

Imena števil

uredi

nič, ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst, trinajst, štirinajst, petnajst, šestnajst, sedemnajst, osemnajst, devetnajst, dvajset, enaindvajset, trideset, triintrideset, štirideset, dvainštirideset, petinštirideset, petdeset, šestdeset, devetinšestdeset, sedemdeset, oseminsedemdeset, osemdeset, devetdeset.

Znanstveni zapis Ime
100 sto
111 sto enajst
222 dvesto dvaindvajset
255 dvesto petinpetdeset
666 šeststo šestinšestdeset
103 tisoč
106 milijon
109 milijarda
1012 bilijon
1015 tisoč bilijonov
1018 trilijon
1021 tisoč trilijonov
1024 kvadrilijon
1027 tisoč kvadrilijonov
1030 kvintilijon
1033 tisoč kvintilijonov
1036 sekstilijon
1039 tisoč sekstilijonov
1042 septilijon
1045 tisoč septilijonov
1048 oktilijon
1051 tisoč oktilijonov
1054 nonilijon
1057 tisoč nonilijonov
1060 decilijon
1063 tisoč decilijonov
1066 undecilijon
1069 tisoč undecilijonov
1072 duodecilijon
1075 tisoč duodecilijonov
1078 tredecilijon
1081 tisoč tredecilijonov
1084
1087
1090
1093
1096
1099
10100 gugol
10102
10105
10108 oktodecilijon
10111 tisoč oktodecilijonov
10114 novemdecilijon
10117 tisoč novemdecilijonov
10120 vigintilijon
10123 tisoč vigintilijonov
10126 unvigintilijon
10129 tisoč unvigintilijonov
10132 duovigintilijon
10135 tisoč duovigintilijonov
10138 trevigintilijon
10141 tisoč trevigintilijonov
10144
10147
10150 kvinvigintilijon
10153 tisoč kvinvigintilijonov
10156 seksvigintilijon
10159 tisoč seksvigintilijonov
10162 septevigintilijon
10165 tisoč septevigintilijonov
10168 oktovigintilijon
10171 tisoč oktovigintilijonov
10174 novemgintilijon
10177 tisoč novemgintilijonov
10180 trigintilijon
  gugolpleks

Nadomestna imena

uredi

Algebrska iracionalna realna števila

uredi

Transcendentna realna števila

uredi

in 'zelo' verjetno

in mogoče

  • vsako iracionalno algebrsko število.

Druga hiperkompleksna števila

uredi
  neskončnost
  alef nič
  alef ena
  moč kontinuuma  

Glej tudi

uredi