158 (število)

naravno število
Seznam števil - Cela števila

149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Glavni števnik sto oseminpetdeset
Vrstilni števnik stooseminpetdeseti
Razcep
Rimska številka CLVIII
Dvojiško 10011110
Šestnajstiško 9E
Matematične lastnosti
φ(158) = 78
τ(158) = 4 {1, 2, 79, 158}
σ(158) = 240
π(158) = 37
μ(158) = 1
M(158) = -1

158 (stó oseminpétdeset) je naravno število, za katerega velja 156 = 100 + 50 + 8 = 159 - 1.

Ne obstaja noben takšen cel x, da bi veljala enačba φ(x) = 158.

Perrinovo število