164 (število)

naravno število
Seznam števil - Cela števila

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

Glavni števnik sto štiriinšestdeset
Vrstilni števnik stoštiriinšestdeseti
Razcep
Rimska številka CLXIV
Dvojiško 10100100
Šestnajstiško A4
Matematične lastnosti
φ(164) = 80
τ(164) = 5 {1, 2, 4, 41, 82, 164}
σ(164) = 294
π(164) = 38
μ(164) = 0
M(164) = 0

164 (stó štiriinšéstdeset) je naravno število, za katerega velja 164 = 163 + 1 = 165 - 1.