146 (število)

naravno število

146 (stó šéstinštírideset) je naravno število, za katero velja 146 = 145 + 1 = 147 - 1.

Seznam števil - Cela števila

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Glavni števnik sto šestinštirideset
Vrstilni števnik stošestinštirideseti
Razcep
Rimska številka CXLVI
Dvojiško 10010010
Šestnajstiško 92
Matematične lastnosti
φ(146) = 72
τ(146) = 4 {1, 2, 73, 146}
σ(146) = 222
π(146) = 34
μ(146) = 1
M(146) = 1

V matematiki uredi