800 (število)

naravno število
Seznam števil - Cela števila

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Glavni števnik osemsto
Vrstilni števnik osemstoti
Razcep
Rimska številka DCCC
Dvojiško 1100100000
Šestnajstiško 320
Matematične lastnosti
φ(800) = 320
τ(800) = 18 {1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25,
32, 40, 50, 80, 100, 160, 200, 400, 800}
σ(800) = 1953
π(800) = 139
μ(800) = 0
M(800) = 1

800 (ósem stó) je naravno število, za katerega velja 800 = 799 + 1 = 801 - 1.

Sestavljeno število

800 je vsota štirih zaporednih praštevil: 800 = 193 + 197 + 199 + 211

Harshadovo število