166 (število)

naravno število
Seznam števil - Cela števila

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

Glavni števnik sto šestinšestdeset
Vrstilni števnik stošestinšestdeseti
Razcep
Rimska številka CLXVI
Dvojiško 10100110
Šestnajstiško A6
Matematične lastnosti
φ(166) = 82
τ(166) = 4 {1, 2, 83, 166}
σ(166) = 252
π(166) = 38
μ(166) = 1
M(166) = 0

166 (stó šestinšéstdeset) je naravno število, za katero velja 166 = 165 + 1 = 167 - 1.

Smithovo število

Sredinsko trikotno število