154 (število)

naravno število
Seznam števil - Cela števila

149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Glavni števnik sto štiriinpetdeset
Vrstilni števnik stoštiriinpetdeseti
Razcep
Rimska številka CLIV
Dvojiško 10011010
Šestnajstiško 9A
Matematične lastnosti
φ(154) = 60
τ(154) = 8 {1, 2, 7, 11, 14, 22, 77, 154}
σ(154) = 288
π(154) = 36
μ(154) = -1
M(154) = -2

154 (stó štíriinpétdeset) je naravno število, za katero velja 154 = 153 + 1 = 155 - 1.

Sestavljeno število

Klinasto število

Sedmo deveterokotniško število

Ne obstaja noben takšen cel x, da bi veljala enačba φ(x) = 154.

Ne obstaja noben takšen cel x, da bi veljala enačba x - φ(x) = 154.

Pri delitvi kroga s samo sedemnajstimi daljicami je največje število likov, ki jih lahko dobimo, enako 154.

Samoštevilo