Matematična konstanta

Matematična konstanta je količina v matematiki, ki ne spreminja svoje vrednosti. Tako je konstanta nasprotje spremenljivki. Matematične konstante so z razliko od fizikalnih določene neodvisno od katerekoli fizikalne meritve.

Razpredelnica nekaterih izbranih matematičnih konstant

uredi

Uporabljene kratice:

I - iracionalno število, A - algebrsko število, T - transcendentno število, ? - še neznano
Spl - splošno, TeŠ - teorija števil, TeK - teorija kaosa, Kom - kombinatorika, Inf - teorija informacij, Ana - matematična analiza
označba vrednost ime(na) področje N prvič opisana # znanih števk
0,  

= 0

nič Spl R okoli 7.-5. stoletje pr. n.š t. /
1,  

= 1

ena Spl R / /
i,  

 

imaginarna enota Spl, Ana A 16. stoletje /
π,  

≈ 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288

pi, Arhimedova konstanta ali Ludolfovo število Spl, Ana T okoli 2000 pr. n. št. 10.000.000.000.000
e,  

≈ 2,71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249

Napierova konstanta, osnova naravnega logaritma Spl, Ana T   100.000.000.000
√2,  

≈ 1,41421 35623 73095 04880 16887 24209 69807

kvadratni koren števila 2, Pitagorova konstanta Spl I   200.000.000.000
√3,  

≈ 1,73205 08075 68877 29352 74463 41505 87236

kvadratni koren števila 3, Teodorjeva konstanta Spl A okoli 800 pr. n. št. /
√5,  

≈ 2,23606 79774 99789 69640 91736 68731 27623

kvadratni koren števila 5 Spl A okoli 800 pr. n. št. /
γ,  

≈ 0,57721 56649 01532 86060 65120 90082 40243

Euler-Mascheronijeva konstanta Spl, TeŠ ? 1735 14.922.244.771
φ, Φ,  

≈ 1,61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811

število zlatega reza Spl A 3. stoletje pr. n. št. 100.000.000.000
ρ,  

≈ 1,32471 79572 44746 02596 09088 54478 09734

plastično število TeŠ A 1928  
β *,  

≈ 0,70258

Embree-Trefethenova konstanta TeŠ      
δ,  

≈ 4,66920 16091 02990 67185 32038 20466 20161

Feigenbaumova konstanta TeK      
α,  

≈ 2,50290 78750 95892 82228 39028 73218 21578

Feigenbaumova konstanta TeK      
C 2,  

≈ 0,66016 18158 46869 57392 78121 10014 55577

konstanta praštevilskih dvojčkov TeŠ     5.020
M1,  

≈ 0,26149 72128 47642 78375 54268 38608 69585

Meissel-Mertensova konstanta TeŠ   1866
1874
8.010
B2,  

≈ 1,90216 05823

Brunova konstanta za praštevilske dvojčke TeŠ   1919 10
B4,  

≈ 0,87058 83800

Brunova konstanta za praštevilske četverčke TeŠ      
Λ,  

> – 2,7 · 10−9

de Bruijn-Newmananova konstanta TeŠ   1950? nobeno
G,  

≈ 0,91596 55941 77219 01505 46035 14932 38411

Catalanova konstanta Kom ?   31.026.000.000
K,  

≈ 0,76422 36535 89220 66299 06987 31250 09232

Landau-Ramanudžanova konstanta TeŠ I (?)   30.010
K,  

≈ 1,13198 824

Viswanathova konstanta1 TeŠ     8
L,  

= 1

Legendrova konstanta TeŠ      
μ,  

≈ 1,45136 92348 83381 05028 39684 85892 02744

Ramanudžan-Soldnerjeva konstanta, Soldnerjeva konstanta TeŠ     75.500
EB,  

≈ 1,60669 51524 15291 76378 33015 23190 92458

Erdős-Borweinova konstanta TeŠ I    
CE,  

≈ 0,23571 11317 19232 93137 41434 75359 61677

Copeland-Erdőseva konstanta TeŠ      
β,  

≈ 0,28016 94990 23869 13303

Bernštejnova konstanta Ana   1914  
λ1,  

≈ 0,30366 30028 98732 65859 74481 21901 55623

Gauss-Kuzmin-Wirsingova konstanta Kom I (?) 1974 385
σ,  

≈ 0,35323 63718 54995 98454

Hafner-Sarnak-McCurleyjeva konstanta TeŠ   1993  
λ,  

≈ 0,62432 99885 43550 87099 29363 83100 83724

Golomb-Dickmanova konstanta Kom, TeŠ   1930
1964
 
γ,  

≈ 3,27582 29187 21811 15978 76818 82453 84386

Lévyjeva konstanta, Hinčin-Lévyjeva konstanta TeŠ   1935
1936
 
K0,  

≈ 2,68545 20010 65306 44530 97148 35481 79569

Hinčinova konstanta TeŠ ? 1934 7.350
Ω,  

≈ 0,56714 32904 09783 87299 99686 62210 35554

konstanta omega Ana T    
λ,  

≈ 1,30357 7269

Conwayjeva konstanta Spl A    
G,  

≈ 0,83462 68416 74073 18628 14297 32799 0468

Gaussova konstanta Spl T 1799  

Opomba:

  • 0 Razpredelnica je zložena precej 'naključno'.

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi