185 (število)

naravno število

185 (stó pétinósemdeset) je naravno število, za katerega velja 185 = 184 + 1 = 186 - 1.

Seznam števil - Cela števila

179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

Glavni števnik sto petinosemdeset
Vrstilni števnik stopetinosemdeseti
Razcep
Rimska številka CLXXXV
Dvojiško 10111001
Šestnajstiško B9
Matematične lastnosti
φ(185) = 144
τ(185) = 4 {1, 5, 37, 185}
σ(185) = 228
π(185) = 42
μ(185) = 1
M(185) = -3

Sestavljeno število

185 lahko zapišemo kot vsoto kvadratov dveh števil na dva načina: