144 (število)

naravno število
Seznam števil - Cela števila

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Glavni števnik sto štiriinštirideset
Vrstilni števnik stoštiriinštirideseti
Razcep
Rimska številka CXLIV
Dvojiško 10010000
Šestnajstiško 90
Matematične lastnosti
φ(144) = 48
τ(144) = 15 {1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144}
σ(144) = 403
π(144) = 34
μ(144) = 0
M(144) = -1

144 (stó štíriinštírideset) je naravno število, za katero velja 144 = 143 + 1 = 145 - 1.

V matematiki uredi

  • sestavljeno število.
  • Fibonaccijevo število 144 = 55 + 89
  • v normalnem prostoru je vsak notranji kot v enakostraničnem desetkotniku enak 144°.
  • 144 je najmanjše število n, za katero ima enačba φ(x) = n natanko 21 rešitev. Rešitve enačbe so: 185, 219, 273, 285, 292, 296, 304, 315, 364, 370, 380, 432, 438, 444, 456, 468, 504, 540, 546, 570, 630.
  • 144 je n za katerega φ(n) = 48 deli n.
  • najmanjše število n, za katero je peta potenca enaka vsoti pet petih potenc,  .
  • Harshadovo število
  • Zuckermanovo število v bazi 10:  .

Drugo uredi

Leta uredi