194 (število)

naravno število
Seznam števil - Cela števila

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Glavni števnik sto štiriindevetdeset
Vrstilni števnik stoštiriindevetdeseti
Razcep
Rimska številka CXCIV
Dvojiško 11000010
Šestnajstiško C2
Matematične lastnosti
φ(194) = 96
τ(194) = 4 {1, 2, 97, 194}
σ(194) = 294
π(194) = 44
μ(194) = 1
M(194) = -5

194 (stó štíriiindévetdeset) je naravno število, za katerega velja 194 = 193 + 1 = 195 - 1.

Sestavljeno število

Deveto število Markova

Ne obstaja noben takšen cel x, da bi veljala enačba φ(x) = 194.