9000 (število)

naravno število
Seznam števil - Cela števila

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Glavni števnik devet tisoč
Vrstilni števnik devettisoči
Razcep
Dvojiško 10001100101000
Šestnajstiško 2328
Matematične lastnosti
φ(9000) = 2400
τ(9000) = 48 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18,
20, 24, 25, 30, 36, 40, 45, 50, 60, 72, 75, 90,
100, 120, 125, 150, 180, 200, 225, 250, 300,
360, 375, 450, 500, 600, 750, 900, 1000, 1125,
1500, 1800, 2250, 3000, 4500, 9000}
σ(9000) = 30420
π(9000) = 1117
μ(9000) = 0
M(9000) = 1

9000 (devét tisoč) je naravno število, za katero velja 9000 = 8999 + 1 = 9001 - 1.