199 (število)

naravno število
Seznam števil - Cela števila

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Glavni števnik sto devetindevetdeset
Vrstilni števnik stodevetindevetdeseti
Razcep 46. praštevilo
Rimska številka CXCIX
Dvojiško 11000111
Šestnajstiško C7
Matematične lastnosti
φ(199) = 198
τ(199) = 2 {1, 199}
σ(199) = 200
π(199) = 46
μ(199) = -1
M(199) = -8

199 (stó dévetindevétdeset) je naravno število, za katero velja 199 = 198 + 1 = 200 - 1.

Wagstaffovo praštevilo

199 lahko zapišemo kot vsoto zaporedno praštevilov na dva načina: 199 = 61 + 67 + 71 = 31 + 37 + 41 + 43 + 47.

Gaussovo praštevilo brez imaginarnega ali realnega dela oblike .