191 (število)

naravno število

191 (stó énaindévetdeset) je naravno število, za katero velja 191 = 190 + 1 = 192 - 1.

Seznam števil - Cela števila

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Glavni števnik sto enaindevetdeset
Vrstilni števnik stoenaindevetdeseti
Razcep 43. praštevilo
Rimska številka CXCI
Dvojiško 10111111
Šestnajstiško BF
Matematične lastnosti
φ(191) = 190
τ(191) = 2 {1, 191}
σ(191) = 192
π(191) = 43
μ(191) = -1
M(191) = -5

V matematiki

uredi