179 (število)

naravno število
Seznam števil - Cela števila

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

Glavni števnik sto devetinsedemdeset
Vrstilni števnik stodevetinsedemdeseti
Razcep 41. praštevilo
Rimska številka CLXXIX
Dvojiško 10110011
Šestnajstiško B3
Matematične lastnosti
φ(179) = 178
τ(179) = 2 {1, 179}
σ(179) = 180
π(179) = 41
μ(179) = -1
M(179) = -3

179 (stó devetinsedemdeset) je naravno število, za katero velja 179 = 178 + 1 = 180 - 1.

praštevilo

praštevilo Germainove

Čenovo praštevilo

Gaussovo praštevilo brez imaginarnega ali realnega dela oblike .

Eisensteinovo praštevilo brez imaginarnega ali realnega dela oblike .

strogo ne-palindromsko število