Imaginarna enota

Imaginarna enota i je v matematiki po definiciji rešitev enačbe

x2 = −1

OpozoriloUredi

Imaginarna enota ni enaka √(−1), saj je kvadratni koren definiran le za nenegativna števila. Uporaba takšne »enakosti« bi vodila v protislovje:

 

Pravilo

 

je namreč veljavno le za realne, nenegativne vrednosti a in b.

Za podrobnosti glejte kvadratni koren in veja (kompleksna analiza).

Potence iUredi

Potence števila i se ponavljajo:

 
 
 
 
 
 

Ali splošno:

 
 
 
 


Drugačen zapisUredi

V elektrotehniki se imaginarna enota običajno zapisuje s črko j, da se izognemo zamenjavi s trenutno vrednostjo električnega toka, ki je običajno označena s črko i.

Glej tudiUredi