Vseevropsko cestno omrežje

Vseevropsko cestno omrežje je cestno omrežje praviloma cest najvišjih kategorij v Evropi, Srednji in Mali Aziji. Omrežje obsega preko 50.000 km cest za gospodarstvo pomembnih cest, ki so označene s posebno oznako E in številko na zelenm polju. Ta oznaka se v posamezni državi običajno nahaja poleg lokalne oznake ceste, lahko pa tudi kot samostojna oznaka.

Oznaka evropske poti
Mreža evropskih poti, Slovenija
Mreža evropskih poti

Čez Slovenijo vodijo smeri:

Vzpostavitev evropskih cestUredi

Potek evropskih cest je bil določen pod okriljem OZN. Temeljni dokument je Evropski sporazum o glavnih mednarodnih prometnih žilah, podpisan 15. novembra 1975. Države, ki so ratificirale ta sporazum so se obvezale, da bodo navedeno cestno omrežje dogradile v ustreznih tehničnih elementih, ki so navedeni v prilogah tega sporazuma oziroma izgradnjo vnesle v svoje nacionalne programe razvoja cestnega omrežja. Seznam E cest se v večjih časovnih razmakih skladno z izgradnjo cest tudi dopolnjuje. Večja sprememba je bila narejena leta 1992, kasneje le manjše dopolnitve.

Oznake v seznamuUredi

V spodnjem seznamu cest pomeni oznaka ('–'), da gre za cestno povezavo med dvema naseljema, medtem ko oznaka ('…') pomeni, da gre za potek preko vodne poti (s trajektom ali brez njega).

Cesta razreda AUredi

 
Mreža evropskih poti, Belgija
 
Mreža evropskih poti, Finska
 
Mreža evropskih poti, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan
 
Mreža evropskih poti, Nemčija
 
Mreža evropskih poti, Nizozemska
 
Mreža evropskih poti, Poljska
 
Mreža evropskih poti, Turčija
 
Mreža evropskih poti, Združeno kraljestvo in Republika Irska

Smer sever-jug (glavne)Uredi

Smer zahod-vzhod (glavne smeri)Uredi

Smer sever-jugUredi

Smer zahod-vzhodUredi

Cesta razreda BUredi


Zunanje povezaveUredi