Uporabnik:Bostjan46/Spisek

Bostjan46

Lastna urejanja in večje predelave:

Cariniki, dacarji, financarji: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje - Carinska straža (Avstrija) - Carina (dajatev) - Carinska služba - Carinska uprava Republike Slovenije - Darko Žigon - Davčna uprava Republike Slovenije - Dohodarstvena pristojbina - Finančna kontrola SHS-JUG. - Finančna straža - Finančna straža (FLRJ) - Finančna uprava Republike Slovenije - Franc Košir (carinik)- Iblajtar - Jugoslovanska carinska služba (1944-1991) - Jure Bačar- Matej Bohinc - Milan Bogatič - Milan Jarnovič - Mitnina - Portaš - Publikani - Rajko Skubic - RUJP - SDK - Stanislav Mikuž - Trošarina - Zgodovina carinske službe na Slovenskem - Zgodovina davčne službe na Slovenskem

Kitajska metafizika:

• Feng shui (風水): Feng šuj
• Usoda ali Ming (命): -
• Qigong (氣功): Baduanjin - Qi - Dantjan - Čigung deviacija - Yijinjing - Šest zdravilnih zvokov - Mali nebeški krogotok - Nebeški krogotok - Pet zdravilnih zvokov - Posnemanje petih živali - Qigong - Stoječi kol - Wuji qigong - Xisuijing - Zgodovina čigunga
• Ostalo: Life Technology - Pet elementov (Wu xing)

Mitologija:

• Slovenska mitologija: Čatež - Dardaj - Kresnik - Kresnikov štirioki pes - Kulda, Svarda in Baroda - Slovenska mitologija - Škopnik - Taša, Kropa in Klepa - Trot
• Slovanska mitologija: Berstuk -Dvorovoj - Črnobog - Dažbog - Dzydzilelya - Flins - Gerovit - Jarilo - Jarovit - Jessa - Kresniki - Lyada - Nya - Perun - Pogoda - Porenut - Porevit - Prove - Podaga - Radegost - Svarog - Svarožič - Veles - Živije

Zgodovina: Albani - Ardijejci - Deremisti - Dervan - Devri - Eberhard Bavarski - Ferdinand IV. Habsburški - Fevd - Fevdalna posest - Ipatska kronika - Karolingi - Oserijati - Vojnomir Slovan - Zajem - Združene države Velike Avstrije

• Hrvaška zgodovina: Borna - Braslav - Branimir - Dimitrij Zvonimir - Domagoj - Dragamož - Helena Lepa - Gojslav - Iljko - Krešimir I. - Krešimir II. - Krešimir III. - Ljudemisl - Miroslav - Mislav (hrvaški knez) - Muncimir - Peter Krešimir IV. - Peter (hrvaški kralj) - Porga - Prihod Hrvatov - Ratimir - Rdeča Hrvaška - Svetoslav Suronja - Štefan Držislav - Štefan I. - Štefan II. - Tomislav - Trpimir I. - Trpimirovići - Vinodolski zakonik - Višeslav - Zdeslav
• Indijanska zgodovina: Adenska kultura - Cahokia - Gozdno obdobje - Graditelji gomil - Hohokam - Hopewellska kultura - Kultura gomilnih upodobitev - Misisipijska kultura - Mogollon - Patayan - Pueblo - Stari Puebli - Teotihuacán
• Madžarska zgodovina: Álmoš Madžarski - Andrej I. Ogrski - Árpád Madžarski - Béla I. Ogrski - Fajsz MadžarskiGéza Madžarski - Géza I. Ogrski - Gyula (naziv) - Koppány (Árpádovec)Ladislav I. Ogrski - Peter Orseolo - Salomon Ogrski - Sámuel Aba - Sveti Emerik - Štefan I. Ogrski - Taksony Madžarski - Vatov upor - Vazul - Zoltán Madžarski
• Madžarska in hrvaška zgodovina: Álmoš (slavonski in nitranski vladar) - Béla II. Ogrski - Boris KolomanovičGéza II. Ogrski - Koloman Ogrski - Ladislav II. Ogrski - Ladislav III. Ogrski - Štefan II. Ogrski - Štefan III. Ogrski - Štefan IV. Ogrski
• Slovenska zgodovina: Adelajda Ortenburško-Radovljiška - Askvin - Askvinci - Der von Sounegge - Elizabeta Frankopanska - Ilirsko kraljestvo - Ingo - Jan Vitovec - Kralj Samo - Preslav - Regnum Carantanum - Samova plemenska zveza - Spodnja Panonija (frankovska dežela) - Veronika Deseniška
• Grofje Celjski: Elizabeta II. Celjska - Friderik II. Celjski - Gebhard I. Savinjski - Gebhard II. Žovneški - Gebhard III. Žovneški - Katarina Branković - Konrad I. Žovneški - Konrad II. Žovneški - Liutpold I. Savinjski - Liutpold II. Žovneški - Liutpold III. Žovneški - Ulrik I. Žovneški - Ulrik I. Celjski - Ulrik II. Žovneški - Viljem Celjski
• Karantanski vladarji: Albgar - Balderik - Etgar - Gerold II. - Gundakar - Helmwin - Hotimir - Kadolah - Pabo - Pribislav - Ratbod - Semik - Stojmir - Valtunk - Valuk
• Koroški vladarji: Arnulf Bavarski - Bertold Bavarski - Liutpold Bavarski - Henrik I. Bavarski
• Spanheimi: Bernard Mariborski - Bernard Spanheimski - Engelbert I. Spanheimski - Engelbert II. Spanheimski - Engelbert III. Spanheimski - Hedvika Spanheimska - Henrik IV. Koroški - Henrik V. Koroški - Herman Spanheimski - Matilda Spanheimska - Siegfried I. Spanheimski - Spanheimi - Ulrik I. Spanheimski - Ulrik II. Spanheimski

Ostalo: Aiping Wang Fülepp - Aksiatonalna linija - Anarho-kolektivizem - Anja Petrović - Burgsponheim - Čakavščina - Črnogorski perun - Duvno - Đavolja Varoš - Eric Pearl - Franjo Sirc - Frank Kinslow - Glotokronologija - Hermann Huppen - Hrvaški dinar - Jan Długosz - Jeremiah - J.J. Hurtak - Kraichgau - Kvantni entrainment (duhovnost) - Ljubo Sirc - Mūlasarvāstivāda - Nan Madol - Noriščina - Podgorica pri Črnučah - Ponovna povezava - Poročnik Blueberry - Samostan Studenica - Slavonija - Šentjakob ob Savi - Tesla metamorfoza - Vinodol - Zahumje

Predloge: Celjski grofje - Čigung - Geografski položaj - Hrvaški knezi - Infopolje Božanstvo - Infopolje Organizacija javne uprave - Infopolje Papež2 - Infopolje Rodbina2 - Karantanski vladarji - Predniki - Slovanska mitologija - Slovenska mitologija - Staroegipčanska mitologija

Slikovno gradivo: -Gradivo, objavljeno v zbirki Wikimedia Commons