Dohodarstvena pristojbina

Dohodarstvene pristojbine (nem. Gefälle, češ. důchodkový) predstavljajo monopolne dajatve in necarinske specifične posredne dajatve kot npr. trošarine in razne takse.[1][2]

V Habsburški monarhiji so dohodarstvene pristojbine do leta 1835 pobirali in nadzirali različni lokalni organi[3], od leta 1835 pa se je z dohodarstvenim nadzorom ukvarjala posebna »dohodarstvena straža« (nem. Gefällenwache, češ. důchodková stráž), ki se je leta 1843 z »mejno stražo« združila v enotno carinsko-dohodarstveno stražo, imenovano finančna straža.[4] Po koncu 1. svetovne vojne so v letih 1920/1921 v Kraljevini SHS oblikovali novo dohodarstveno službo, ki se je imenovala finančna kontrola.[5][6] V povojni Jugoslaviji so razen manj pomembnih taks prenehali pobirati dohodarstvene pristojbine.[7] Šele leta 1999 so v Sloveniji ponovno uvedli pobiranje najosnovnejšega tipa dohodarstvenih pristojbin- to je trošarin.[8]

Opombe in skliciUredi

  1. Rozbroj (2008): str. 5.
  2. Čelik, P. (2012): str. 89.
  3. Rozbroj (2008): str. 6.
  4. Hampl, F.
  5. Hepe, B. (2011): str. 40.
  6. Čelik, P. (2012): str. 90.
  7. Čelik, P. (2012): str. 646.
  8. primerjaj z: Kvenderc, M. (2011): str. 83.

ViriUredi