Portal:Zgodovina/Ste vedeli (arhiv)

Arhiv podatkov iz razdelka »Ste vedeli?« na zgodovinskem portalu.

50. – 53. Teden 2015Uredi

 • ... je bilo v ruandskem genocidu leta 1994 v samo dveh mesecih in pol pobitih okoli milijon ljudi ter posiljenih do pol milijona žensk?
 • ... je bilo med potekom antičnih olimpiskih iger uzakonjeno olimpijsko premirje, da bi športniki lahko varno pripotovali iz svojih držav na igre?
 • ... je perzijski zdravnik in polihistor Avicena, perzijsko Ibn Sina, (na sliki) eden od utemeljiteljev klasične medicinske znanosti?
 • ... so bili ekskubitorji ustanovljeni okoli leta 460 kot telesna straža bizantinskih cesarjev?
 • ... iz imena zlatnika poznorimskega cesarstva solidusa izhaja tudi slovenska beseda sóld za kovanec?
 • ... je bil Zevsov kip v Olimpiji, ki je bil uničen v 5. stoletju našega štetja, eno od sedmih čudes antičnega sveta?

  48. – 49. teden 2015Uredi

 • ... je cesar Teofil kronal za socesarja svojega najmlajšega sina Mihaela (na sliki) , ko še ni bil star eno leto in je dve leti kasneje ob očetovi smrti postal izključni bizantinski cesar?
 • ... je bila bizantinska medicina pomembna predvsem zaradi posredovanja poznoantične medicine Arabcem?
 • ... se je druga žena bizantinskega cesarja Marcijana zaobljubila deviškosti; poroka z njo je bila zato zgolj politično zavezništvo, s katerim je Marcijan postal član Teodozijske dinastije?
 • ... je Dionizovo gledališče, ki leži na južnem pobočju atenske Akropole, posvečeno Dionizu, bogu vina in zavetniku drame?
 • ... je bila Evgenija Švedska od rojstva slabega zdravja in je bilo zato zgodaj odločeno, da se ne bo poročila?

  42. – 47. teden 2015Uredi

 • ... je bil Magister officiorum v poznem Rimskem cesarstvu in prvih stoletjih Bizantinskega cesarstva eden od najvišjih državnih položajev?
 • ... je starodavno prerokovalno besedilo I Čing najstarejše kitajsko klasično delo?
 • ... je prava lokacija starodavnega Sabskega kraljestva še danes sporna, številni novejši dokazi pa gredo v prid tezi, da je bil to Jemen v Južni Arabiji?
 • ... je bil kranjski plemič Oto Apfaltrer (na sliki) dosmrtni član gosposke zbornice v dunajskem državnem zboru?
 • ... okoliščine poboja v Bologni leta 1980 še do danes niso povsem razjasnjene?
 • ... je bil položaj najvišjega bizantinskega finančnega uradnika, protovestiarija, rezerviran za evnuhe?

  38. – 41. teden 2015Uredi

 • ... so med raziskovanjem Ašurja odkrili več kot 16.000 klinopisnih tablic?
 • ... je pisanski koncil brez zaporedne številke, ker ga ni sklical niti mu ni predsedoval papež?
 • ... obstoj noriškega jezika dokazujeta dva fragmentirana zapisa iz časa rimske province Norik (prvi zapis prihaja iz Grafensteina v Avstriji, drugi pa s Ptuja)?
 • ... se je Kraljevina Sicilija leta 1816 združila z Neapeljskim kraljestvom in je s tem prenehala obstajati?
 • ... je bil Oskar II. Švedski od leta 1872 pa do svoje smrti švedski kralj in od leta 1872 do 1905 tudi norveški kralj?
 • ... so v srednjem veku skriptorij (na sliki) uporabljali za pisanje ali prepisovanje rokopisov?

  31. – 37. teden 2015Uredi

 • ... je bil Girsu prvo obširno raziskano sumersko mesto, kjer so med drugim našli znamenito jastrebovo stelo ?
 • ... se je bizantinski cesar Bazilij I. Makedonec (upodobljen na novcih na sliki) rodil v preprosti kmečki družini, se povzpel na cesarski dvor in si nazadnje prisvojil prestol cesarja Mihaela III. Pijanca?
 • ... se je železnodobno kraljestvo s središčem ob jezeru Van v armenskem višavju imenovalo Urartu?
 • ... je italijanski gospodarski čudež naziv za obdobje italijanskega gospodarstva med petdesetimi in sedemdesetimi leti dvajsetega stoletja, v katerih je država doživela izredno gospodarsko in tehnološko rast?

  28. – 30. teden 2015Uredi

 • ... je nahajališče Meroë v Sudanu najbolj poznano po dvesto piramidah, ki se zaradi edinstvenih proporcev in načina gradnje imenujejo nubijske piramide?
 • ... se je leto v Babilonskem koledarju začelo spomladi, razdeljeno pa je bilo na tri letne čase: začetek, sredino in konec leta?
 • ... so imeli grad Špatrjan v spodnji Dravski dolini na avstrijskem Koroškem 92 let v lasti Celjski grofje?]
 • ... so Babilonci izračunali kvadratni koren števila 2 ( ) na štiri šestdesetiška, oziroma sedem desetiških decimalnih mest točno? (na sliki babilonska glinasta tablica)
 • ... je bil neposredni predhodnik Hamurabijevega zakonika kakšnih sto let starejši Lipit-Ištarjev zakonik?
 • ... so morali voljeni kralji v času Poljske-Litve poleg Henrikovih členov pred kronanjem sprejeti obveznosti, zapisane v dokumentu pacta conventa, ki so bile prilagojene vsakemu kralju posebej?

  23. – 27. teden 2015Uredi

 • ... je bila leta 1917 ustanovljena Ukrajinska ljudska republika prva nacionalna država Ukrajincev?
 • ... so nekatere ceste inkovskega cestnega sistema speljane na nadmorskih višinah prek 5000 m?
 • ... je bila Tretja urska dinastija zadnja sumerska dinastija, ki je vladala v Mezopotamiji?
 • ... je najpomembnejši del egipčanskega templja (na sliki) svetišče, v katerem se običajno nahaja kultna slika ali kip njegovega boga?

  13. – 22. teden 2015Uredi

 • ... je bila avstrijska križarka SMS Kaiserin Elisabeth tarča prvega letalskega napada na vojno ladjo v zgodovini?
 • ... restavrirane ruševine srednjeveškega gradu Hartneidstein, ki se nahaja v Labotski dolini na avstrijskem Koroškem, izhajajo iz začetka 14. stoletja?
 • ... so poimenovali krizo, ki je pripeljala Republiko obeh narodov na rob propada – potop, po romanu Potop (1886) poljskega pisatelja Henryka Sienkiewicza, ki popisuje te dogodke?
 • ... je bila palača Hofburg (na sliki), nekdanja cesarska palača v središču Dunaja, običajna zimska rezidenca cesarjev, palača Schönbrunn pa poletna?
 • ... je celoten kompleks beograjskega Kalemegdana danes urejen kot park?

  1. – 12. teden 2015Uredi

 • ... je Revolucionarna organizacija 17. november v 103 napadih na ameriške, britanske, grške in turške tarče usmrtila 23 ljudi?
 • ... je bil stolpast srednjeveški grad Blagovica v dolini Črnega grabna porušen v katastrofalnem v potresu leta 1511 in da danes niti razvaline niso ohranjene?
 • ... je leta 963 v Gnieznu zavladal Mješko I. (na sliki), prvi poljski vladar o katerem imamo pisne dokumente?
 • ... se je knez Poljske Boleslav III. Poljski poročil dvakrat in imel 16 otrok?
 • ... je Dante postavil papeža Nikolaja III. v tretjo sobo v jami osmega kroga pekla, ki je pripravljen za tiste, ki so se vdajali simoniji?
 • ... je papež Honorij IV. na pariški Sorboni dosegel ustanovitev stolice za poučevanje orientalskih jezikov z namenom, da bi lažje spreobračali muslimane in pravoslavne kristjane privedli h krščanski edinosti?

  40. – 52. teden 2014Uredi

 • ... je kijevski veliki knez Jaroslav Modri spodbujal prevajanje grških cerkvenih knjig v slovanski jezik, prepisovanje knjig in ustanavljanje knjižnic?
 • ... je bil Svjatoslav I. še mladoleten, ko so mu Drevljani leta 945 ubili očeta, kijevskega velikega kneza Igorja, zato je v njegovem imenu zavladala mati Olga?
 • ... je bilo šeststoletno vladanje dinastije Rurikidov končano, ko so leta 1591 našli skrivnostno umorjenega Fjodorovega polbrata, osemletnega Dimitrija?
 • ... je figurica Venere iz Dolní Věstonice, (na sliki) skupaj z nekaj drugimi iz bližnjih krajev, najstarejši znan keramični izdelek na svetu?

  32. – 39. teden 2014Uredi

 • ... so Batavi in njihovi zavezniki v času batavske vstaje uspeli večkrat ponižujoče premagati rimsko vojsko in in popolnoma uničiti dve rimski legiji?
 • ... so do konca prve svetovne vojne izdelali več kot 3 milijone pušk Mannlicher M1895, ki je bila osnovno orožje avstro-ogrskega vojaka in slovenskega borca za severno mejo?
 • ... se je Moskovska velika kneževina pod vladavino ene od vej Rurikidov razvila iz majhnega naselja v Vladimiro-Suzdalski veliki kneževini?
 • ... je rimski beton temeljil na hidravličnem cementu z veliko bistvenimi lastnostmi, podobnimi modernemu portlandskemu cementu?
 • ... so v Združenem izraelskem kraljestvu (na sliki) vladali kralji Savel, David in Salomon in je znano predvsem iz Svetega pisma?
 • ... je don skrajšana oblika latinske besede dominus, ki pomeni gospod ali gospodar?

  28. – 31. teden 2014Uredi

 • ... je bila Sibirska cesta (na sliki) zaradi velikih količin čaja, ki so bile prepeljane iz Kitajske v Evropo preko Sibirije, znana tudi kot »Čajna cesta«?
 • ... je bila bomba blockbuster ena izmed večjih konvencionalnih bomb iz druge svetovne vojne, saj so ob koncu vojne izdelali tudi 5.400 kilogramske?
 • ... so hrabrost in vojne veščine germanskega plemena Batavi po osvojitvi spodnjega Rena cenili tudi Rimljani in jim dovolili vrsto privilegijev?
 • ... je skupno število žrtev Antoninske kuge, ki je trajala od leta 165 do 180, ocenjeno na pet milijonov, bolezen je v nakaterih pokrajinah pomorila tretjino prebivalstva in zdesetkala rimsko vojsko?
 • ... je bil Mark Emilij Lepid zadnji vrhovni pontifik Rimske republike?

  23.- 27. teden 2014Uredi

 • ... so centurioni morali biti pismeni, imeti dobre zveze (priporočilna pisma), biti stari najmanj trideset let in imeti vsaj nekaj let službovanja v armadi? (na sliki rekonstrukcija uniforme)
 • ... je moskovski veliki knez Vasilij II. Vasiljevič trikrat izgubil položaj velikega kneza, ob tretji izgubi pa je bil tudi oslepljen?
 • ... je bil kontubernij najmanjša enota v rimski vojski, primerljiva z današnjim oddelkom?
 • ... se je 17 let trajajoča druga punska vojna končala z bitko pri Zami, kjer sta rimska in numidijska vojska prepričljivo premagali Kartažane?

  18.- 22. teden 2014Uredi

 • ... je bil Tit Flavij (na sliki) kot cesar najbolj znan po zaključku gradnje Koloseja in velikodušnosti pri lajšanju trpljenja po izbruhu Vezuva leta 79 in velikem požaru v Rimu leta 80?
 • ... so boljševiki med oktobrsko revolucijo postrelili vso družino Romanovih?
 • ... 26. kanon tretjega lateranskega koncila prepoveduje Judom in Saracenom, da bi za nego svojih otrok ali za opravljanje drugih del uporabljali v svoji hiši krščanske sužnje?
 • ... je imela umetnost antične Grčije velik vpliv na kulturo mnogih držav po vsem svetu, še posebej na področju kiparstva in arhitekture?

  13.- 17. teden 2014Uredi

 • ... so bili Babilonski viseči vrtovi (na sliki) eno od sedmih čudes antičnega sveta in edino, katerega lokacija še ni bila dokončno dokazana?
 • ... so sodobni zgodovinarji izbruh Justinijanove kuge poimenovali po vzhodnorimskem cesarju Justinijanu I., ki je za to boleznijo zbolel in jo preživel?
 • ... je triumvirat politični režim, v katerem vladajo trije vplivni posamezniki – triumviri?
 • ... je bil Komod prvi cesar Rimskega cesarstva, katerega oče in stari oče sta bila cesarja, in prvi, ki je bil »rojen v škrlatu«, se pravi med očetovim vladanjem?
 • ... je srednjeveška češka princesa sveta Neža Praška svoje življenje preusmerila v dobrodelnost, se odpovedala razkošju dvora ter se posvetila molitvi?

  10.-12. teden 2014Uredi

 • ... je bil Gordijan II. leta 238 skupaj z očetom Gordijanom I. le en mesec cesar Rimskega cesarstva?
 • ... je nizozemski prirodoslovec Antonie van Leeuwenhoek kot prvi človek ugledal enocelične mikroorganizme?
 • ... je bila N-1 sovjetska nosilna raketa, ki je bila zasnovana leta 1959 za vesoljsko tekmo z Američani za polet na Luno?
 • ... je Ludvik Kozjaški pred smrtjo Samostanu Stična podaril šest dvorov?
 • ... je Çatal Höyük (na sliki stenska poslikava iz Çatal Höyüka) v Anatoliji, ki je bil leta 2012 vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine, največje in najbolje ohranjeno neolitsko nahajališče, kar so jih doslej našli?
 • ... je ruski car in poljski kralj Nikolaj I. Ruski zadušil vstajo na Poljskem in pomagal Habsburžanom premagati uporne Madžare?

  7.-9. teden 2014Uredi

 • ... je cesar Jovijan (331–364) obnovil krščanstvo kot državno religijo v Rimskem imperiju?
 • ... so imeli pretorski prefekti v času poznega Rimskega cesarstva vlogo vrhovnega upravnega in sodnega uradnika ter vrhovnega finančnega uradnika, ki je bil odgovoren za državni proračun?
 • ... so leta 1933 v času gladomora sovjetske oblasti razpolagale z znatnimi zalogami žit in jih izvažale v velikih količinah v tujino, onemogočile pa so odhod stradajočih ljudi iz Ukrajine?
 • ... je bil v antičnih grških in rimskih templjih cela prostor v središču stavbe, ki je običajno vseboval kultno sliko ali kip božanstva, ki so ga častili v templju?
 • ... je bil grad Kamen v Podjuni (na sliki) v lasti Celjskih grofov od leta 1358 pa vse do njihovega izumrtja leta 1456?
 • ... je Aleksander I. Ruski ustanovil prosvetno ministrstvo, ki je izdelalo začetek obsežnega načrta razvoja javnega šolstva: ustanovljene so bile nove vrste šol, višje šole, učiteljišča in univerze v Petrogradu, Harkovu, Kijevu, Kazanu ter Vilni?

  1.-6. teden 2014Uredi

 • ... je bila Al Andaluz (na sliki Al Andaluz okrog leta 910) srednjeveška islamska država, ki je na svojem višku obsegala večino današnje Španije in Portugalske, Andoro in del južne Francije?
 • ... je bila v drugi polovici tridesetih let 20. stoletja Jugoslovanska radikalna zajednica državna politična stranka v Kraljevini Jugoslaviji?
 • ... je od velikega grajskega kompleksa gradu Krapina ostala ohranjena le ena zgradba, v kateri je stalna razstava »Hrvaško srednjeveško bansko in saborsko mesto Krapina«?
 • ... so bila mesta ob antični Kraljevski cesti identificirana z rekonstrukcijo koridorja glede na Herodotove zapise?

  49. – 52.teden 2013Uredi

 • ... je v starodavnem mestu Majev Uxmal za zgradbe značilen slog Puuc z gladkimi nizkimi zidovi, ki se opirajo na okrašene frize?
 • ... je izkopano in obnovljeno približno 10 % od 112 hektarjev mestne površine arabskega srednjeveškega palačnega mesta Medina Azahara, ki je stalo na zahodnem robu Córdobe v Španiji?
 • ... je smrt Al Hakama II., ki je pred smrtjo leta 976 za naslednika imenoval svojega deset let starega sina Hišama II., pomenila začetek konca Kordovskega kalifata (na sliki Kordovski kalifat okoli leta 1000)
 • ... je bila Al Andaluz srednjeveška islamska država, ki je na svojem višku obsegala večino današnje Španije in Portugalske, Andoro in del južne Francije?

  44.-48.teden 2013Uredi

 • ... sta v bavarski nasledstveni vojni pruska in avstrijska vojska ob pomanjkljivi oskrbi v slabem vremenu Čehom pojedli vse zaloge hrane, med katero je prevladoval krompir; vojno so zato ironično poimenovali krompirjeva vojna?
 • ... je bila antična pokrajina Pizidija v Mali Aziji pomembna za zgodnje širjenje krščanstva?
 • ... je grad Poljane nekoč stal ob robu naselja Predgrad v Poljanski dolini ob Kolpi in da so ga porušili Turki v 16. stoletju?
 • ... sta obsežna ikonografija in besedilni korpus iz ostankov antičnega majevskega mesta Palenque (na sliki) podlaga za preučevanje Klasične dobe mitologije Majev in njihove ritualne prakse?

  39. – 43.teden 2013Uredi

 • ... je bila jantarna cesta verjetno najstarejša in najkrajša evropska trgovska pot med Baltikom in Sredozemljem, po kateri se je od pozne bronaste dobe do 5. stoletja trgovali z jantarjem?
 • ... je bilo od 5.-8. stoletja Vizigotsko kraljestvo (na sliki) ena od germanskih nasledstvenih držav Zahodnega rimskega cesarstva na ozemlju sedanje jugozahodne Francije in na Iberskem polotoku?
 • ... bila berma v srednjeveškem vojaškem gradbeništvu raven prostor med okopom ali obrambnim zidom in obrambnim jarkom?

  34. – 38.teden 2013Uredi

 • ... se izraz Avstrijsko cesarstvo po letu 1867 ni več uporabljal, saj ga je nadomestila Avstro-ogrska monarhija?
 • ... so Vizigoti (na sliki vizigotsko plenjenje Rima) pod Alarikom I. napadli rimsko provinco Italijo in leta 410 opustošili Rim?
 • ... je bilo koncentracijsko taborišče Natzweiler-Struthof edino nacistično taborišče na ozemlju današnje Francije in da je bil v njem zaprt slovenski pisatelj Boris Pahor?
 • ... je bila papežinja Ivana v moškega preoblečeno dekle, ki naj bi vladala kot papež po smrti Leona IV.?
 • ... rimski cesar Valentinijan I. po prihodu na prestol za socesarja imenoval svojega brata Valensa in mu prepustil oblast nad vzhodnimi provincami cesarstva, sam pa je obdržal oblast na zahodu?

  30. – 33.teden 2013Uredi

 • ... Sveto pismo omenja, da je bil majhen rimski srebrn kovanec denarij dnevno plačilo za delavca brez poklica, posredno je navedena tudi njegova vrednost: z njim si lahko kupil kvart (1,106 L) pšenice ali tri kvarte ječmena?
 • ... so Jazigi maja 92 razbili rimsko XXI. legijo Rapax (na sliki), katero so Rimljani zaradi sramote kmalu zatem razpustili?
 • ... velja Hadrijanov bronast sesterec , ki so ga skovali pred skoraj 2.000 leti, za najdragocenejši kovanec te vrste (njegova vrednost je 1,5–2 milijona britanskih funtov)?
 • ... je bil kovanec Rimskega cesarstva antoninijan sprva srebrn, kasneje pa zaradi razvrednotenja denarja bronast?
 • ... je bil Paragvaj v paragvajski vojni proti zavezniški koaliciji Argentine, Brazilije ter Urugvaja med leti 1864 in 1870 popolnoma poražen in je izgubil več kot polovico prebivalcev?

  27. – 29.teden 2013Uredi

 • ... je iz obdobja dinastije Han (na sliki kitajsko ozemlje v času dinastije Han) znanih več pomembnih odkritij v znanosti in tehniki, med njimi izdelovanje papirja, navtično krmilo, uporaba negativnih števil v matematiki, zemljevidi z dvignjenim reliefom, hidravlična armilarna sfera v astronomiji in seizmometer z obrnjenim nihalom?
 • ... so bile markomanske vojne niz vojn, ki so trajale približno od leta 166 do leta 180, in so jih sprožili Rimljani predvsem proti germanskim Markomanom in Kvadom ter sarmatskim Jazigom?
 • ... je Zlata bula madžarskega kralja Andreja II. iz leta 1222 določila osnovne pravice in privilegije madžarskega ter hrvaškega plemstva in omejila kraljevo moč?
 • ... se je rimski cesar Pertinaks, ki je vladal le tri mesece leta 193, zavedal nevarnosti, da ga lahko ubijejo, in zato v izogib nepredvidljivim posledicam svojega atentata niti ženi niti sinu ni podelil cesarskega naslova?

  24. – 26.teden 2013Uredi

 • ... je bila Beograjska deklaracija iz leta 1955 po nekaterih ocenah ne samo Titov, temveč tudi sovjetski uspeh?
 • ... so hrvaškega in ogrskega kralja Kolomana Ogrskega imenovali tudi »Knjižni Koloman«, ker je imel rad knjige?
 • ... je Prvenstvo Anglije 1877 (na sliki) prvi uradni teniški turnir v Angliji in prvi od turnirjev, kasneje znanih kot Grand Slam?
 • ... so reunije priključitve ozemelj Svetega rimskega cesarstva in Španske Nizozemske Franciji, ki jih je francoski kralj Ludvik XIV. nasilno izvedel v letih 1679-81?
 • ... je 34. cesar Rimskega cesarstva Filip Arabec (na sliki) imel čast voditi praznovanje ob tisočem rojstnem dnevu Rima, ki je bil po izročilu ustanovljen 21. aprila 753 pr. n. št.?

  21. – 23.teden 2013Uredi

 • ... je bil povod za spor med slovenskim izvršnim svetom in jugoslovanskim Zveznim izvršnim svetom, ki so ga poimenovali cestna afera, odločitev zveznega izvršnega sveta, ki ga je tedaj vodil Slovenec Mitja Ribičič, da iz predloga mednarodnih kreditov izpusti dva avtocestna odseka v Sloveniji: Hoče - Levec in PostojnaRazdrto?
 • ... se je poljska nasledstvena vojna (na sliki ruski grenadir iz časov poljske nasledstvene vojne) začela leta 1733 po smrti poljskega kralja Avgusta II. Močnega, ker je bilo ob izbiri njegovega naslednika poljsko plemstvo neenotno, kar je omogočilo tujim silam, da so se vmešale in uveljavljale svoje interese?
 • ... je Burebista, kralj Dačanov in Getov, v gorovju Orăştie zgradil sistem kamnitih utrdb, ki danes spadajo v Unescovo svetovno kulturno dediščino?
 • ... IV. rimska legija Flavia Felix nastopa na začetku filma Gladiator, v katerem jo njen komandant Maksim Decim Meridij vodi na pohod v Germanijo proti Markomanom?

  13. – 20.teden 2013Uredi

 • ... se je antično armensko Komagensko kraljestvo obdržalo do leta 72 n. št., ko ga je cesar Vespazijan dokončno priključil Rimskemu cesarstvu?
 • ... je bil protipapež Filip papež samo en dan, in sicer 31. julija 768?
 • ... je bil Štefan I. Ogrski (na sliki), veliki knez Madžarov in ogrski kralj, zaradi zaslug pri pokristjanjevanju Madžarov leta 1083 razglašen za svetnika?
 • ... so XIV. rimsko legijo Gemina po pokolu v Atuatuki dolgo časa imeli za neuspešno in so jo zato med bitkami ter pohodi pogosto puščali za seboj za varovanje vojaških taborov?

  8. – 12.teden 2013Uredi

 • ... je Vardan I. (na sliki je kovanec z vladarjevo podobo) na partski prestol prišel po smrti svojega očeta Artabana III. in se vse do smrti stalno vojskoval z bratom Gotarzom II., rivalskim kandidatom za partski prestol?
 • ... so ustanovna sredstva za zagon Družbe cesarja Viljema (nemške raziskovalne organizacije na področju naravoslovja in tehnike) prispevali nemški industrialci, veleposestniki, bankirji in plemiči, pruska vlada pa je podarila posestva v berlinskem okrožju Dahlem?
 • ... je Balthasar Gérard 10. julija 1584 s pištolo izvedel atentat na Viljema Oranskega, vodjo nizozemskega upora proti španski nadoblasti, in da Viljem velja za prvega državnika, ki so ga umorili s pištolo?
 • ... je veliki knez Madžarov Géza krščanstvo sprejel le navidezno, da bi utrdil svoj položaj in položaj madžarske države proti Nemcem, dejansko pa je ostal pogan?
 • ... je elamščina izumrli jezik Elamcev, ki je bil od 6. do 4. stoletja pr. n. št. eden od uradnih jezikov Perzijskega cesarstva?

  6.- 7. teden 2013Uredi

 • ... je bil Fraat V. Partski mlajši sin Fraata IV. Partskega in Muze Partske, katero je Fraat dobil kot sužnjo za darilo od rimskega cesarja Oktavijana?
 • ... je bilo v lisitini Privilegium minus, ki je urejala nasledstvo v vojvodini Avstriji, predvideno tudi dedovanje po ženski liniji?
 • ... je papež Agaton (na sliki) v nasprotju z dotedanjimi navadami vzel denarno upravo Rimskokatoliške cerkve v lastne roke?
 • ... je Goriško stražo, pokrajinski list slovenske manjšine v Goriški pokrajini, začela izdajati goriška podružnica Slovenske ljudske stranke, da bi pripomogla k vključitvi Goriške v Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov?
 • ... je italijanska zmaga v bitki pri Vittorio Venetu končala prvo svetovno vojno na italijanskem bojišču ter zagotovila razpad Avstro-Ogrske monarhije in pripomogla h končanju vojne dva tedna pozneje?

  1.- 5. teden 2013Uredi

 • ... se črtasta naglavna ruta, ki so jo nosili faraoni Starega Egipta, imenuje nemes ?
 • ... je slavni general in poveljnik perzijske armade Bahram Čobin v bitki pri Heratu leta 589 porazil veliko gokturško vojsko, ki je bila petkrat večja od njegove?
 • ... je bavarski vojvoda Tasilo III. (na sliki) leta 772 krvavo zadušil upor, ki je izbruhnil po smrti zadnjega krščenega karantanskega kneza Hotimirja?
 • ... veliki kralj Partskega cesarstva Fraat IV. kmalu po prihodu na oblast umoril očeta, vse svoje brate in sina?
 • ... so Aleksandrova vrata legendarna pregrada, ki jo je, po izročilu, na Kavkazu zgradil velik in pravičen vladar Dhū l-Qarnain, da bi preprečil (severnim nomadom) Gogom in Magogom napadati ljudi, ki so potovali (od zahoda) proti vzhodu?
 • ... je Partizanski dnevnik, tiskani dnevnik protifašističnega partizanskega odpora v okupirani Evropi, začel izhajati 26. novembra 1943 v vasi Zakriž nad Cerknim?

  49.-52. teden 2012Uredi

 • ... je poglavarju germanskih Heruskov Arminiju uspelo uničenje treh rimskih legij, kar je imelo daljnosežne posledice tako za germansko kot za rimsko zgodovino, saj ni Rimljanom nikoli več uspelo osvojiti in za stalno obdržati germanskega ozemlja vzhodno od Rena in severno od Donave?
 • ... je ustanovitev province Korzika in Sardinija predstavljala začetek 694-letne rimske vladavine na zahodnem Sredozemlju?
 • ... so bili lahko člani finančne kontrole (na sliki je simbol stanovskega glasila) v Kraljevini SHS le neoženjeni ali vdovci brez otrok?
 • ... je bil simbol pete legije Alaudae slon, njen nadimek pa Alaudae – Škrjanci, ki so ga dobili po značilnih galskih perjanicah na čeladah, ki so jim je dajale videz škrjancev?

  45.-48. teden 2012Uredi

 • ... je bavarski vojvoda Viljem IV. Bavarski leta 1516 izdal Reinheitsgebot (zakon o čistosti piva), ki je najstarejši predpis glede kakovosti živil na svetu - proizvajalcem piva je zapovedoval, da se pivo lahko proizvaja zgolj iz ječmena, hmelja in vode?
 • ... se je rimska magistralna cesta Via Egnatia (na sliki), ki je bila zgrajena v 2. stoletju pr.n.št., začela v Draču v sedanji Albaniji in potekala preko sedanje Albanije, Makedonije, Grčije in Turčije?
 • ... je bila rimska provinca Azija ena od redkih provinc brez stalne vojske in da v njej ni bila nikoli nastanjena nobena popolna legija?
 • ... je bil liktor (na sliki) pripadnik posebne skupine rimskih državnih uslužbencev, katerega naloga je bila skrb in varovanje tistih magistratov Rimske republike in Cesarstva, ki so imeli izvršilno oblast?

  42.-44. teden 2012Uredi

 • ... je bila rimska dioceza ena od upravnih enot poznega Rimskega cesarstva, ki je nastala v tetrarhiji?
 • ... je Vinlandija (na sliki prikaz življenja Vikingov v vinlandski koloniji)ime, s katerim so Nordijci (včasih poimenovani tudi Vikingi) okoli leta 1000 poimenovali takrat odkrito Severno Ameriko?
 • ... so iblajtarji, oboroženi nadzorni carinski obmejni konjeniki v Avstrijskem cesarstvu, varovali državne meje pred Turki in Tatari, s kurjenjem kresov so skrbeli za opozarjanje pred Turki ter lovili tihotapce?
 • ... je starodavna rimska cesta Via Claudia Augusta preko alpskih prelazov Reschen in Fern povezovala dolino reke Pad z glavnim mestom rimske province Retije?

  37. - 41. teden 2012Uredi

 • ... je izraz slovenske dežele (na sliki je njihov približen obseg) zgodovinska oznaka za ozemlja v Srednji in Južni Evropi, kjer je bila slovenščina prevladujoč jezik prebivalstva?
 • ... je starodavna kitajska vojaška razprava Umetnost vojne sestavljena iz trinajstih poglavij, ki je vsako posvečeno svojemu vidiku vojskovanja?
 • ... je Južna Koroška ustaljen geografski in kulturno-zgodovinski pojem, ki zajema južne, v 19. stoletju povsem slovensko govoreče subregije, ki so še danes slovensko govoreče oziroma dvojezične?
 • ... je bila Numidija, nekdanje berbersko kraljestvo v Severni Afriki, na začetku suverena država, kasneje pa rimska provinca in od Rima odvisna država?
 • ... se je rimska provinca Trakija nahajala daleč od meja cesarstva, zato je bila mirna in cvetoča vse do krize tretjega stoletja, ko so jo začeli stalno napadati Goti z druge strani Donave?

  31.-36. teden 2012Uredi

 • ... je podvodno arheološko najdišče tobačnih pip pri Monte Cristiju, ki se nahaja ob severni obali otoka Hispaniole, dobilo svoje ime zaradi velikega števila najdenih glinenih tobačnih pip, ki so jih ladje prevažale kot tovor?
 • ... so bili Menapijci antično belgijsko pleme iz severne Galije, ki so se vse do leta 54 pr. n. št. upirali Cezarjevim osvajanjem v Galiji (na sliki rekonstrukcija menapijske koče)
 • ... je bila Provinca Sicilija prva provinca, ki jo je pridobila Rimska republika in da je bila ustanovljena proti koncu prve punske vojne s Kartagino leta 241 pr. n. št. kot ozemlje, ki ga je upravljal rimski prokonzul?
 • ... so Ambroni pripadniki plemenske zveze v antični Germaniji, ki so se v poznem 2. stoletju pr. n. št. skupaj s Kimbri iz Jutlandije in Tevtoni zaradi poplav v svoji domovini odselili na jug in ogrozili Rimsko republiko?

  27. - 30. teden 2012Uredi

 • ... je latinski izraz civitas pomenil državljanstvo, kot pravni termin pa se je nanašal na državljane, cela naselja in politične skupnosti, za katere so veljali enaki zakoni?
 • ... je Južna Nizozemska zgodovinsko območje, ki je ostalo Habsburžanom od Sedemnajstih provinc po odcepitvi Republike Nizozemske leta 1581?
 • ... se je med krizo tretjega stoletja Rimski imperij skoraj sesul zaradi kombinacije dejavnikov ?
 • ... so Rimljani provinco Narbonsko Galijo (na sliki) imenovali preprosto »provinca«, kar se je ohranilo v imenu sedanje francoske pokrajine na tem ozemlju, Provanse?
 • ... Paučkovih partizanskih bolnišnic, zgrajenih pod vodstvom dr. Ivana Kopača - Paučka na zahodnem delu Pohorja, okupator ni nikoli odkril?

  22.- 26. teden 2012Uredi

 • ... je bil benediktinski samostan Gornji Grad (na sliki) ustanovljen leta 1140, kot eden od dveh na območju današnje Slovenije, dokončno razpuščen pa leta 1463?
 • ... se je italijanski zdravnik, general vojnega letalstva Antonio Ciccarelli po italijanski kapitulaciji septembra 1943 pridružil slovenskim partizanom, kjer je spoznal partizanskega zdravnika dr. Aleksandra Galo in se vključil v njegovo partizansko bolnišnico pri Vogrskem?
 • ... je Gradbena brigada, slovenska partizanska enota ob koncu druge svetovne vojne, zgradila 42 mostov v skupni dolžini 980 metrov in štiri zasilna letališča?

  17.-21. teden 2012Uredi

  [[|110px|Grad Podvin]]
 • ... je grad Podvin, (na sliki) ki se nahaja v vasi Mošnje južno od Radovljice, leta 1946 oblast skupaj s posestvom nacionalizirala in da je v graščini nekaj časa bila kmetijska šola, kasneje pa so ga preuredili v gostinski in za nekaj časa celo v protokolarni objekt?
 • ... so Pevceti ilirsko pleme, ki je v antiki naseljevalo Apulijo na skrajnem jugovzhodu Apeninskega polotoka?
 • ... je Dvigrad, danes porušeno srednjeveško mesto, stalo ob glavni antični prometnici, imenovani via Flavia, ki je povezovala sever in jug Istre, ter mesti Pulo in Bale z notranjostjo polotoka?

  14.-16. teden 2012Uredi

 • ... je bil papež Feliks III (na sliki), ko so ga izvolili za papeža, vdovec z dvema otrokoma, in da je njegov pravnuk postal papež Gregor Veliki?
 • ... je bila velika ilirska vstaja, ki je trajala od leta 6 do 9, velik vojaški spopad med zvezo domorodnih plemen Ilirika in Rimljani?
 • ... je bila makedonska falanga elitna taktična pehotna vojaška enota, ki jo je razvil Filip II. Makedonski in uporabljal njegov sin Aleksander Veliki?
 • ... so bili Enhelejci ilirsko pleme, ki je živelo na območju Boke Kotorske v današnji Črni Gori in vzhodno od nje do mesta Drača v današnji Albaniji?
 • ... je bilo Nezakcij utrjeno antično glavno mesto Histrov, ki se je nahajalo v južni Istri kakšnih deset kilometrov vzhodno od Pulja?

  10. teden 2007Uredi