Državni zbor (Avstrijsko cesarstvo)

Državni zbor (nemško Reichsrat) je bil dvodomni parlament Avstrijskega cesarstva (1861-1865) oziroma avstrijskega dela Avstro-Ogrske (Cislajtanije, 1867-1918).

Stavba Reichsrata okoli leta 1900

Sestavljala sta ga dva domova: gosposka zbornica (nemško Herrenhaus) in poslanska zbornica (nemško Abgeordnetenhaus). V gosposko zbornico je cesar neposredno imenoval predstavnike visokega plemstva, nekatere cerkvene dostojanstvenike in posameznike, posebno zaslužne za državo (taka sta bila na primer Fran Miklošič in Oto Detela), medtem ko so bili poslanci izvoljeni. Do leta 1873 so jih volili v deželnih zborih, pozneje pa neposredno. Volilna pravica je bila vseskozi omejena na moške, sprva so lahko volili moški, ki so presegli gmotni cenzus, leta 1907 pa je bila uvedena splošna volilna pravica.

  • Cvirn, Janez. Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v Habsburški monarhiji : Dunajski državni zbor in Slovenci (1848-1918). Ljubljana, 2006.
  • Knauer, Oswald. Das österreichische Parlament von 1848-1966. Wien, 1969.
  • Kolmer, Gustav. Parlament und Verfassung in Österreich. 8 zv. Wien, 1902-1914.
  • Melik, Vasilij. Volitve na Slovenskem : 1861-1918. V Ljubljani, 1965.

Zunanje povezave

uredi

- v angleščini:

- v nemščini: