Oddelek, tudi sekcija (angleško Section, Squad) je najmanjša stalna pehotna vojaška enota.

Jurišni ali naskočni oddelek avstroogrskega 27. domobranskega pešpolka med prvo svetovno vojno.

Oddelek vsebuje med 8-10 vojakov in mu poveljuje višji podčastnik (npr. štabni vodnik).

Za potrebe taktičnega bojevanja se oddelek razdeli na 3-4 ognjene ekipe v moči 2-3 vojakov; tako ena ognjena ekipa izvaja ognjeno podporo, druga izvaja (proti)napad in tretja podpira bolj ogroženo strelsko skupino.

Manjša:
Ognjena ekipa
vojaška enota/formacije Večja:
Vod