Zgodovinski portal
Zgodovina ali redko histórija je ena od znanosti in raziskuje človeško vedenje skozi čas. Je družbena veda, ki preučuje človeško družbo od njenega nastanka v času in prostoru. Njena naloga je, da kritično in nepristransko raziskuje dogodke v preteklosti, rekonstruira človekovo življenje v preteklosti in ohranja zgodovinski spomin, saj nam poznavanje zgodovine omogoča razumevanje sedanjosti in nam istočasno omogoča »videnje« v prihodnost.

Preberite več ...

Naključni izbrani članek Uredi

Kraljéstvo Jerúzalem je bilo krščansko kraljestvo, ustanovljeno na Bližnjem vzhodu (Levantu) leta 1099 po prvi križarski vojni. Obstajalo je nekaj manj kot dvesto let, do leta 1291, ko so Mameluki osvojili njegovo zadnjo trdnjavo Akko.

Na začetku je bilo kraljestvo komaj kaj več kot ohlapna zveza mest in vasi, ki so jih osvojili križarji na svojem prvem pohodu. Mnogo se je razpravljalo o tem, ali naj bo kraljestvo posvetna ali teokratska država pod papeževo oblastjo. Zmagali so zagovorniki posvetnega kraljestva in državo so organizirali po vzoru zahodnoevropskih monarhij, s katerimi so imeli tesne politične in družinske zveze. V primerjavi z evropskimi kraljestvi je bilo relativno majhno in pogosto mu je primanjkovala finančna in vojaška podpora Evrope. Kraljestvo je bilo tesno povezano z bližnjim armenskim kraljestvom v Kilikiji in Bizantinskim cesarstvom. Obe zvezi sta pomembno vplivali na orientalizacijo zahodnjakov.

Preberite več ... | Arhiv


Vsi izbrani članki s področja zgodovine

Bitka v Tevtoburškem gozdu  • Čagatajski kanat  • Druga svetovna vojna  • Džingiskan  • Emona  • Falklandska vojna  • Grad Ostrovica  • Grad Sevnica  • Herman Koroški  • Jeruzalemsko kraljestvo  • Kijevska Rusija  • Klasična gimnazija v Ljubljani  • Krimska vojna  • Mongolski vpadi v Evropo  • Mongolsko cesarstvo  • Noč dolgih nožev  • Osmansko cesarstvo  • Partsko cesarstvo  • Praška pomlad  • Prva križarska vojna  • Rdeča Hrvaška  • Rimska Britanija  • Rimska Dakija  • Rimsko kraljestvo  • Ruski kaganat  • Seznam antičnih plemen v Iliriji  • Slovenski tolar  • Stasi  • Sulejman I.  • Tevtonski viteški red  • Triumf volje  • Vasco da Gama  • Zgodovina Kitajske  •


Odprti opravki Uredi
Dopolnjevanje & urejanje
Naključna izbrana slika Uredi
Grad Mirna

Grad Mirna, eden lepših in redkih obnovljenih kulturnih spomenikov srednjeveške arhitekture na Slovenskem, se je razvil na osnovah nekdanjega halštatskega gradišča. Zaznamovala so ga vsa zgodovinska obdobja od rimskih časov, preko zgodnjega in visokega srednjega veka do konca 19. stoletja. Leži ob sotočju rek Mirne in Vejerščice, na podaljšanem rebru hriba Gorenjske gore na nadmorski višini 263 m.

Avtor fotografije: Amazone7


Vse izbrane slike
Ste vedeli, da: Uredi| Arhiv


  • ... je Mihael V. Kalafat prišel na bizantinski prestol po zaslugi strica Ivana Evnuha, ki je cesarico Zoo prisilil, da ga je posinovila?
  • ... je grška dinastija Komnenov več kot sto let vladala Bizantinskemu cesarstvu?
  • ... je Italijanski imperij v času največjega obsega leta 1940 meril preko štiri milijarde kvadradnih kilometrov?
  • ... je praška astronomska ura najstarejša tovrstna ura na svetu, ki še vedno deluje?
  • ... so češki kronski dragulji (na sliki) shranjeni v zakladnici stolnice sv. Vida na Praškem gradu s težko dostopnimi železnimi vrati s sedmimi ključavnicami, imetniki ključev pa so najvišji predstavniki države in cerkve na Češkem?
  • Pregled zgodovinskih vsebin Uredi

    Področja

    Zgodovinska obdobja