Besedilo je po slovarja slovenskega knjižnega jezika z določenimi besedami izražena misel, vendar vsako besedno sporočilo še ni besedilo.

Mednje prištevamo le tista sporočila, ki imajo prepoznavno temo in namen, so sovisna in vsebinsko ter oblikovno zaokrožena.

Vrste besedil uredi

Besedila glede na različna merila uredi

Besedili glede na odziv naslovnika uredi

 • enogovorno in dvogovorno besedilo

Besedila glede na namen uredi

uradna

neuradna

zasebna

javna

Besedila, namenjena posamezniku uredi

 • praktičnosporazumevalna besedila
 • uradovalna besedila

Besedila, namenjena javnosti uredi

 • strokovna besedila
  • poljudnoznanstvena besedila
 • publicistična besedila

Besedila glede na način razvijanja teme uredi

 • obveščevalna besedila
 • opisovalna besedila
 • pripovedovalna besedila
 • razlagalna besedila
 • utemeljevalna besedila

Glej tudi uredi