Okupacija

Okupácija ali zasédba je vojaško dejanje, v katerem vojaške enote ene države zasedejo ozemlje druge države.

Pojem okupacijeUredi

Okupacija je zasedba ozemlja med ali po oboroženem spopadu, ki ga izvedejo vojaške enote ene države nad suverenim ozemljem druge države. V času okupacije je na zasedenem ozemlju vzpostavljeno stanje, ki ga odredijo okupacijske sile.

Okupacija v mednarodnem in vojaškem pravuUredi

Okupacijo prvič obravnava Haška konvencija iz leta 1907, po kateri so tudi jasno opredeljeni pojmi, dolžnosti in razmerja med vpletenimi stranmi. Kasneje ta pojem bolj jasno opredeli še četrta Ženevska konvencija iz leta 1949.

Zunanje povezaveUredi