Srednja Evropa

Srednja Evropa je geografski, zgodovinski, politični in etnografski pojem, s katerim se označuje države med Vzhodno in Zahodno Evropo. Ni strogih fizičnih ločil, s katerimi bi območje enostavno določili, pač pa določitev temelji na skupni zgodovini v nasprotju z vzhodom, ki sta ga predstavljala Otomansko cesarstvo in Cesarska Rusija, in z zahodom, ki je bilo območje liberalne politike, inovacij s prekomorskih dežel in nenazadnje francoske revolucije.

Srednja Evropa
Politični zemljevid držav Srednje Evrope v letu 2004

PodnebjeUredi

Sem spadajo vplivi oceanskega, celinskega, gorskega in ponekod na jugu celo sredozemskega podnebja.

 
Regioni Evrope

Države Srednje Evrope:Uredi

To vključuje alpske države in visegraško skupino.

Naravne enote:Uredi

Tudi druge države ali deli njih so v preteklosti bili deli kraljestev Srednje Evrope, kot so Sveto rimsko cesarstvo, Habsburška monarhija in Republika obeh narodov. Te države so sledeče:

 
Zgodovinske dežele in province Srednje Evrope

Po drugi svetovni vojni so veliki deli Evrope, ki so bili po kulturi in zgodovini zahodni, prešli v vzhodni blok, kar je spodkopalo uporabo izraza Srednja Evropa, vendar se po padcu železne zavese in koncu hladne vojne ponovno uveljavlja.

Nekateri uporabljajo izraz Srednja Evropa predvsem za države, ki so bile nekoč vzhodno od železne zavese (od Madžarske do Poljske), saj želijo s tem izraziti njihovo kulturno »evropskost« pod nadvlado Sovjetske zveze; nekateri uporabljajo ta izraz celo za vse nekdanje komunistične evropske države v tem predelu, torej tudi za Slovenijo in Vzhodno Nemčijo. Vendar se tovrstno pojmovanje vse bolj opušča v prid originalnemu pomenu termina.

Predvsem nemški izraz Mitteleuropa se nanaša na vsa območja z izjemo Baltika, ki so bila pred prvo svetovno vojno pod nemškim kulturnim vplivom, vključno z današnjo Avstrijo in Nemčijo, kar se v večjem delu sklada z modernim poimenovanjem Srednje Evrope.

Pogosta šala pravi, da je Srednja Evropa tisti del celine, ki ga ima Zahodna Evropa za Vzhodno in Vzhodna Evropa za Zahodno.

Glej tudiUredi