Portlandski cement

Portlandski cement (portland) je najpogostejše uporabljani cement. Uporablja se za izdelavo betona in malte. Cement je zmes kalcijevih, silicijevih in aluminijevih oksidov.

Proizvaja se pretežno z žganjem apnenca (CaCO3) in gline (alumosilikati), po potrebi pa se dodajata tudi glinica (Al2O3) in kremen (SiO2).

Osnovna reakcija je : 3CaO · SiO2 + 4H2O → CaO · SiO2 · 2H2O + 2Ca(OH)2

Spojina ki veže, je CaO · SiO2 · 2H2O, zato se cement strjuje ob dodatku vode.

V livarstvu se uporablja kot vezivo pri izdelavi jeder in form.

Cement se pakira v 25 kg in 50 kg vreče.