Seznam slovenskih rimskokatoliških duhovnikov

seznam Wikimedie

Seznam slovenskih rimskokatoliških duhovnikov.

AUredi

Janez Abram - Janez Abram - Jože Abram - Luka Abram - Alojzij Ambrožič - Bernard Ambrožič - Janez (Jozafat) Ambrožič - Janez Ambrožič (1939) - Matjaž Ambrožič - Ivan Ahčin - Andrej Albrecht - Peter Aleš - Jurij Alič - Andrej Aljančič - Jakob Aljaž - Alojzij Ambrožič - Bernard Ambrožič - Andrej Andolšek - Frančišek Andrioli - Jernej Arko - Mihael Arko - Janez Arlič - Janez Jurij Arnež - Adolf Augustitš - Franc Avsec - Simon Ašič - Anton Aškerc - Urban Ažbe - Andrej Ažman - Ciril Ažman - Janez Ažman

BUredi

Jožef Bagari - Franc Ksaver Bajec - Ivan Bajec - Pavel Bajec - Anton Bajt - Jožef Balant - Ivan Baloh - Anton Bankič (1814) - Anton Bankič (1865) - Irenej Friderik Baraga - Janko Barle - Baltazar Bartol - Jernej Bastiančič - Ivan Baša - Jernej Basar - Andrej Batič - Angel Batič - Janez Bedenčič - Venceslav Bele - Franc Belec - Janez Belej - Jožko Benedetič - Marko Benedik - Metod Benedik - Valentin Benedik - Josip Benkovič - Joško Berce - Anton Berce - Branko Berce - Viktor Berce - Pavel Bernik - Jožef Bernjak - Blaž Bevk - Jožef Bevk - Franc Bezjak - Franc Bilc - Janez Bilc - Matija Bilban - Franc Bizjak - Jurij Bizjak - Franc Blažič - Rudolf Bogatec - Andrej Bohinc - Anton Bohinc - Jakob Bohinc - Janez Bonač - Ferdinand Bonča - Miro Friderik Bonča - Peter Bonomo - Jožef Borovnjak - Alojz Božank - Janez Božič - Lojze Bratina - Emerih Bratuša - Bogomil Brecelj - Dimitrij Bregant - Janez Brence - Jernej Brence - Dimitrij Bregant - Anton Breznik (1737) - Anton Breznik (1881) - Ivan Brezavšček - Franc Brlek - Ivan Brlek - Janez Brodnik - Mirko Brumat - Rihard Brumat - Peter Budin - Jožef Frančišek Buh - Mihael Bulovec - Ignacij Burgar - Jožef Burger - Jakob Burja - Peter Butkovič

CUredi

Oroslav Caf - Stanko Cajnkar - Valentin Cajnko - Ivan Camplin - (Izidor Cankar) - Karel Cankar - Jožef Čarič - Alojzij Carli - Jožef Cedermac - Štefan Cek - Emil Cenčič - Franc Cerar - Anton Cestnik - Branko Cestnik - Gašper Cigale - France Cigan - Ivan Cigan SDB - Janez Cigler - Alojzij Cigoj - Leopold Cigoj Kristijan Cuderman (1896-1996) - Mirko Cuderman - Franc Cukala - Matija Cvetan - Franc Cvetko

ČUredi

Adolf Ivan Čadež - Anton Čadež - Lovrenc Čadež - Andrej Čebašek - Andrej Čebul - Avgust Čebul - Ivan Čebul - Janez Čebulj - Jožef Čede -Jakob Čemažar - Bernard Čeferin - Franc Čepe - Tomaž Čerin - Jakob Černe - Venčeslav Černigoj - Anton Červ - Tone Česen - Karel Čigon - Matija Čiolič - Alojzij Čižek - Anton Čok - Vinko Čonč - Franton Črnigoj - Henrik Črnigoj - Otmar Črnilogar - Jožef Čuček - Silvester Čuk

DUredi

Jožef Dagarin - Peter Dajnko - Mihael Debeljak - Janez Debevec - Ivan Delpin - Josip Demšar - Ivan (Janez) Dermastia - Juraj Dobrila - Jožef Dobrovec - Alojzij (Lojze) Dobrovoljc - Anton Dobrovoljc - Luka Dolenc - Anton Dolinar (1847) - Anton Dolinar (1894) - Franc Dolinar - Luka Dolinar - Frančišek Doljak - Jernej Dolžan - Anton Domicelj - Josip Dostal - Franc Dovnik - Josip Drobnič - Maksimilijan Držečnik - Anton Duhovnik - Anton Dular - France Dular

EUredi

Lambert Ehrlich - Martin Ehrlich - Gregor Einspieler - Lambert Einspieler - Janez Krstnik Elersič - Anton Erjavec - Jožef Erker - Filip Jakob Erlah - Peter Eržen

FUredi

Janez Fabijan - Valentin Fabri - Blaž Farčnik - Andrej Fekonja - Fran Ferjančič - Lambert Ferčnik - Janez Filipič - Fran Saleški Finžgar - Janez Flis - Ivan Dizma Florjančič de Grienfeld - Josip Fon - Matej Frelih - Vinko Frangež

GUredi

Mihael Gaber - Martin Gaberc - Andrej Gabrovšek - Franc Gabrovšek - Anton Gerbec - Albin Germek - Marko Glaser - Peter Pavel Glavar - Franc Glinšek - Felicijan Globočnik - Janez Globočnik - Roman Globokar - Janez Frančišek Gnidovec - Jožef Godina - Matija Godina - Bernardin Godnič - Franc Godnič - Jožef Godnič (1851) - Jožef Godnič (1884) - Januš Golec - Janez Goličnik - Jože Goličnik - Štefan Golja - Josip Golob - Martin Golob - Janez Gorkič - Martin Gorše - Franc Govekar (1883-1979) - Jurij Grabrijan - Pankracij Gregorc - Anton Gregorčič - Jože Gregorič - Simon Gregorčič (1844) - Simon Gregorčič (1856) - Vekoslav Grmič - Milan Grlj - Josip Gruden - Karel Gržan - Jerko Gržinčič - Ambrož Guion - Franc Guštin

HUredi

Gracijan Heric - Kalist Heric - Peter Hicinger - Franc de Paula Hladnik - Josip Hohnjec - Stanislav Hočevar - Franc Hozjan - Franc Hrastelj - Tomaž Hren - Franc Hül - Vojteh Hybášek

IUredi

Gašpar Igl - Avgust Ipavec - Maks Ipavec - Marka Irmel - Franc Ivanetič - Adam Ivanoci - Ferenc Ivanoci

JUredi

Francis Jager - Janez Jalen - Anton Jamnik - Karel Jamnik - Luka Jamnik - Janez Svetokriški - Dominik Janež - Janez Janžekovič - Jožef Janžekovič - Jurij Japelj - Anton Jarc - Franc Jarc - Urban Jarnik - Placid Javornik - Janez Jenko - Valerijan Jenko - Luka Jeran - Igor Jereb - Karel Jereb - Stanko Jericijo - Ivan Jerič - Anton Jerovšek - Josip (Jožef) Jerše - Maksimiljan Jezernik - Marijan Jezernik - Blaž Jezeršek - Jurij Jonke - Leopold Jurca - Jan Jurij

KUredi

Alojz Kačičnik - Milan Kadunc - Ciril Kandut - Filip Jakob Kafol - Andrej Kalan - Janez Ev. Kalan - Janez Krstnik Kalan - Krištof Kandut - Andrej Karlin - Frančišek Ksaver Karun - Josip Kastelic - Ivan Kaus - Andrej Kavčič - Jakob Kavčič - Štefan Kemperle - Anton Kerčon - Jožef Kerčon - Albin Kjuder - Jožef Klekl (1874) - Jožef Klekl (1879) - Andrej Klemenčič - Drago Klemenčič - Luka Klopčič - Karel Klun - Luka Knafelj - Milan Knep - Ivan Kobal - Lojze Kobal - Vinko Kobal - Blaž Kocen - Štefan Kociančič - Alojz Kocjančič - Zoran Kodela - Janez Kodrič - Josip Kogej - Marjan Kokalj - Peter Kolar - Ivan Kolarič - Franc Kolenc - Friderik Kolšek - Marjan Komjanc - Janko Komljanec - Rudi Koncilja - Viktor Kopatin - Anton Korošec - Viktor Kos - Vladimir Kos - Franc Kosar - Franc Kosec - Jože Košir - Jaroslav Kotnik - Fran Kovačič - Jožef Kovačič - Martin Kovačič - Lojze Kozar - Borut Košir - Jožef Košič - Štefan Kožuh - Silvin Krajnc - Slavko Krajnc - Pavel Krajnik - Jože Krakar - Franc Kralj - Frančišek Kralj - Ignacij Kralj - Janez Kranjc - Marko Kranjc - Jakob Krašna - Jože Krašovec - Stane Kregar - Janez Evangelist Krek - Anton Krempl - Janez Križaj - Ivan Križanič - Jožef Kržišnik - Jože Krošl - Bogumil Krušič - Alojzij Kuhar - Anton Kuhn - Floriš Kühar - Števan Kühar - Avguštin Kukovič - Franc Kulovec - France Kunstelj - Martin Kuralt - Robert Kuralt - Štefan Kušar - Juri Küzmič - Peter Kvaternik

LUredi

Anton Lah - Avguštin Lah - Valentin Lah - Evgen Lampe - Frančišek Lampe - Janez Langerholz - Jožef Lap - Jožef Lapuh - Jožef Lapuh - Ivan Lavrenčič - Mario Lavrenčič - Primož Lavrenčič - Andrej Lavrin (1743-1808) - Gregor Lavrinec - Josip Lavtižar - Anton Lazar - Albert Leban - Jernej Legat - Anton Legiša - Ignacij Lenček - Ladislav Lenček - Stanislav Lenič - Anton Lesjak - Urban Lesjak - Janez Lesnika - Jernej Levičnik - Andrej Likar - Franc Linasi - Tadej Linasi - Matija Lipold - Stanislav Lipovšek - Simon Lorber - Matej Lotrič - Franc Ksaver Lukman

MUredi

Janez Madon - Jožef Majcen - Janez Nepomuk Majnik - Ivan Mak - Jožef Malič - Ivan Mlakar - Matej Marcina - Josip Marinko - Janez Marolt - Matej Markič - Ivan Markošek - Franc Markovič - Jože Markuža - Jošt Andrej Martelanc - Andrej Marušič - Ivan Marija Marušič - Jožef Marušič - Lovrenc Marušič (Romuald Štandreški) - Janez Maučec - Martin Matek - Ivan Matko SDB - Jurij Matjašič - Maksimilijan Matjaž - Anton Medved (1862) - Anton Medved (1869) - Jernej Medved - Jožef Meglič - Franc Ksaver Mercina - Franc Serafin Metelko - Janez Mesar - Alojzij Meško - Franc Ksaver Meško - Jožef (Josip) Meško - Nikolaj Meznarič - Jožef Avguštin Meznerič - Franc Mihelčič - Janez Mihelič - Leopold Mihelič - Jurij Miklavčič - Maks Miklavčič - Janko Mikula - Jožef Mirt - Jakob Missia - Ivan Mlakar - Janko Mlakar - Anton Mlinar - Štefan Modrinjak - Franc Močnik - Vinko Močnik - Andrej Mozetič - Ivan Mozetič - Janez Mozetič - Štefan Mozetič - Ignacij Mrak - Tomaž Mraz - Valentin Müller - Silvester Murè

NUredi

Martin Naglič - Klement Naistoth - Anton Namre - Mihael Napotnik - Joahim Nastran - Ivan Narat - Matej Nastran - Franjo Neubauer - Urban Nežmah - Ferenc Novak - Josip Novak - Pavle Novak - Vincenc Novak

OUredi

Anton Oblak (duhovnik) - Alojzij Odar - Franc Ogradi - Mihael Omersa - Franc Omerza - Mihael Opeka - Anton Opetnik - Ignacij Orožen - Valentin Orožen - Lovrenc Osgnach - Gašper Otrin - Evstahij Ozimek - Jožef Ozmec

PUredi

Jože Pacek - Miha Frančišek Paglovec - Anton Pahor - Jožef Pajek - Ivan Pajk - Matija Pak - Štefan Pauli -Janez Pavlin - Jernej Pavlin - Vlado Pečnik - Jože Pegan - Franc Perko - Anton Peric - Viktor Perkan - Pavel Perko - Ivan Perša - Davorin Petančič - Branko Petauer - Alojzij Peterlin - Henrik Peternel - Mihael Peternel - Janez Piber - Mihael Pikl - Gašpar Pilat - Jakob Pilat - Anton Pintar - Lovro Pintar - Franc Pirc - Lado Piščanc - Gabrijel Planinšek - Janez Platiša - Jože Plut - Janez Podboj - Valentin Podgorc - Peter Podreka - Franc Tomaž Pogačnik - Janez Pogačnik - Lovrenc Pogačnik - Janez Krizostom Pohlin - Jožef Pohlin - Marko Pohlin - Jožef Poklukar - Jožef Pokorn - Tone Polda - Martin Poredoš - Gašper Porenta - Blaž Potočnik - Ciril Potočnik - Marjan Potočnik - Jakob Prašnikar - Franc Prelc - Gašper Prelc - Jurij Prešeren - Janez Avguštin Puhar - Franc Puncer - Alfonz Požar

RUredi

Božidar Raič - Jože Rajhman - Maksimilijan Leopold Rasp - Vendel Ratkovič - Matevž Ravnikar (1776) - Matevž Ravnikar (1802) - Maksimilijan Redeskini - Ivan Rejec - Hijacint Repič - Jožef Resnik - Simon Robič - Janez Krstnik Rode - Gašper Rojko - Alojzij Rozman - Janez Rozman - Jožef Rozman (1801) - Jožef Rozman (1812) - Jožef Rozman (1870) - Gašper Rupnik - Tomaž Rutar

SUredi

Jakob Sabar - Jožef Sakovič - Ciril Sedej - Alojz Sardoč - Frančišek Borgia Sedej - Janez Sedej - Nikolaj Sedej - Štefan Selmar - Severus Sever - Oskar Simčič - Franc Simonič - Adam Skalar - Ivan Skuhala - Stanislav Slatinek - Jurij Slatkonja - Janoš Slepec - Anton Martin Slomšek - Jožef Smej - Andrej Bernard Smolnikar - Luka Smolnikar - Andrej Smrekar - Janez Smrekar - Andrej Snoj - Benigen Snoj - Venčeslav Snoj - France Sodja - John Sonc - Ciril Sorč - Anton Spendou - Jožef Spendou - Valentin Stanič - Roman Starc - Avguštin Stegenšek - Jakob Stepišnik - Ivan Stibiel - Jožef Stibiel - Anton Strle - Ahacij Stržinar - Feliks Suk - Janez Sumper - Blaž Sušnik - Ivan Sušec - Ivan Sušnik - Jožef Sušnik - Ivan (Janez) Svetina (1851-1936) - Frančišek Svetličič

ŠUredi

Ivan Šašelj - Franc Šbül - Virgil Šček - Marjan Šef - Vinko Šega - Franc Serafin Šegula - Anton Šinkar - Matija Šinko - Matej Škerbec - Matija Škerbec - Janez Šket - Janko Škraban - Miro Šlibar - Janez Kapistran Šmuc - Jakob Šolar - Henrik Šonc - Peter Šorli - Vendelin Špendov - Marko Šraml - Franc Štiglic - Anton Štrancar - France Jaroslav Štrukelj - Ivan Štrukelj - Ivan Štuhec - Peter Štumpf - Janez Šubic - Frančišek Saleški Šušteršič - Venceslav Šušteršič - Franc Švara

TUredi

Baltazar Tavčar - Janez Tavčar (okoli 1544) - Janez Tavčar (1843) - Franc Tement - Mavricij Teraš - Filip Terčelj - Avguštin Ternovšek - Filip Terpin - Matej Tomazin - Ivan Tomažič - Ivan Jožef Tomažič - Matija Tomc - Jože Tominc - Angelik Tominec - Roman Tominec - Franc Toplak - Mihael Toroš - Franc Tovornik - Valentin Tratnik - Franc Treiber - Ivan Trinko - Alojzij Trontelj - Bogomir Trošt - Jože Trošt - Filip Trpin - Davorin Trstenjak - Janez Trstenjak - (Primož Trubar) - Jurij Matej Trunk - Ivan Tul - Janž Tulščak - Alojzij Turk - Josip Turk - Peter Turk - Marjan Turnšek - Metod Turnšek - Leopold Turšič - Srečko Turk - Kerubin Tušek

UUredi

Anton Udrih - Anton Ukmar (1796) - Anton Ukmar (1805) - Jakob Ukmar - Jurij Ukmar - Jožef Ulaga (1815) - Jožef Ulaga (1826) - Mihael Umek - Alojz Uran - Anton Urbas - Andrej Urek - Peter Urh - Andrej Anton Uršič - Jernej Uršič - Aleš Ušeničnik - Franc Ušeničnik

VUredi

Jožef Varga - Cvetko Valič - Štefan Varga - Vinko Vegelj - Janez Veider - Jože Vengust - Marko Veršič - Matija Vertovec - Martin Vidovič - Simon Vilfan - Jože Vinkovič - Štefan Vinkovič - Rafko Vodeb - Valentin Vodnik - Janez Vodopivec - Vinko Vodopivec - Lovro Vogrin - Anton Vogrinec - Jakob Volčič - Janez Volčič - Joža Vovk - Franc Vovko (slepi) - Ivan Vošnjak - Maksimilijan Vraber - Franc Vrhunc- Stanko Vrtovec - Venčeslav Vrtovec-

WUredi

Anton Wolf - Anton Alojzij Wolf - Matevž Wolf

ZUredi

Pavle Zablatnik - Janez Zabukovec - Jožef Zabukovšek - Gregor Zafošnik - Mihael Zagajšek - Dizma Zakotnik - Vinko Zaletel - Janez Zalokar - Andrej Zamejic - Mansuetus Zangerl - John Zaplotnik - Izidor Završnik - Anton Zdešar - Ivan Zelko - Matija Zemljič - Josip Zidanšek - Franc Zmazek - Avguštin Zlobec - Salvator Zobec - Anton Zore - Vinko Zor - Ivan Nepomuk Zore - Janez Evangelist Zore - Franc Zorec - Alojzij Matija Zorn - Hilarij Zorn - Mirko Zorn - Jože Zrim - Božo Zuanella - Jakob Zupan - Jožef Zupan - Jurij Zupan - Simon Zupan - Anton Zupančič - Janez Zupančič - Janez Zupet

ŽUredi

Jožef Žabkar - Lojze Jože Žabkar - Janko Žagar - Anton Žakelj - Jurij Žehel - Avgust Žele - Jožef Žemlja - Štefan Žemlič - Stanko Žerjal - Viljem Žerjal - Josip Žičkar - Anton Žilavec - Marijan Živic - Stanko Živic - Marko Žižek - Anton Žgur - Rudolf Žgur - Ivan Krstnik Žibert - Franc Žigon - Ignacij Žitnik - Franc Žličar - Ivan Žličar - Anton Žlogar - Andrej Žnidarčič - Janez Žurga - Hieronim Žveglič - Niko Žvokelj

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi