Seznam slovenskih svetnikov

seznam Wikimedije

Seznam slovenskih svetnikov zajema vse svetnike in blažene, kakor tudi tiste, ki so trenutno še v predhodnih postopkih razglasitve, ki so izhajali iz slovenskega ozemlja.

Narodnostne oznake za srednjeveške svetnike moramo razumeti kot oznake pripadnosti neki jezikovni, kulturni in civilizacijski tradiciji ob upoštevanju številnih procesov inkulturacije[1] in seveda ne v smislu sodobnega etnosa ali sodobne narodne zavesti. To velja tudi za oznako slovenski iz karantanskega oziroma koroškega področja.

Drugi del seznama obsega svetnike, ki niso bili slovenskega rodu, so pa s slovensko zgodovino kakorkoli povezani.[2][3]

SeznamUredi

SvetnikiUredi

# Slika Ime Rojen, umrl Služba Pokopan Božji služabnik, Častitljivi,
Blaženi, Svetnik
God
1. Albin Koroški ?

5. januar 1006,
Briksen
škof v Briksnu, sin blažene Liharde Kamenske Stolnica Marijinega vnebovzetja in sv. Kasijana, Briksen
  Italija
  5. februar
 
 
11. stoletje
2. Ema Krška okoli 980

27. junij 1045,
Krka
koroška grofica, benediktinka Sostolnica Marijinega vnebovzetja, Krka
  Avstrija
  27. junij
 
21. november 1287
5. januar 1938, Pij XI.

BlaženiUredi

# Slika Ime Rojen, umrl Služba Pokopan Božji služabnik, Častitljivi,
Blaženi, Svetnik
God
1. Domicijan Koroški ?

okoli 802
karantanski vojvoda Cerkev Kristusa Odrešenika in Vseh svetnikov, Milje
  Avstrija
  5. februar
 
 
 
2. Liharda Kamenska okoli 910

5. februar najverjetneje 1085,
Kamen v Podjuni
koroška grofica, mati Albina Koroškega Cerkev sv. Lovrenca, Kamen v Podjuni, del okostja pa v Samostanu klaris Gradec
  Avstrija[4]
  5. februar
 
 
 
3. Anton Martin Slomšek 26. november 1800,
Uniše

24. september 1862,
Maribor
prvi mariborski škof Stolnica sv. Janeza Krstnika, Maribor 1926[5] 24. september
13. maj 1996[6]
19. september 1999,
Maribor, Janez Pavel II.
 
4. Lojze Grozde 27. maj 1923,
Zgornje Vodale

1. januar 1943,
Mirna
dijak, član Katoliške akcije, mučenec Cerkev Marijinega vnebovzetja, Čatež 21. september 1992[7] 27. maj
27. marec 2010[8]
13. junij 2010,
Celje, Tarcisio Bertone
 
5. Krizina Bojanc 14. maj 1885,
Zbure

15. december 1941,
Goražde
redovnici Hčera Božje ljubezni v Sarajevu, dve izmed petih drinskih mučenk neznana lokacija
  Bosna in Hercegovina
4. december 1999 15. december
14. januar 2011[9]
6. Antonija Fabjan 23. januar 1907,
Malo Lipje

15. december 1941,
Goražde
24. september 2011,
Sarajevo, Angelo Amato
 

Častitljivi Božji služabnikiUredi

# Slika Ime Rojen, umrl Služba Pokopan Božji služabnik, Častitljivi,
Blaženi, Svetnik
God
1. Vendelin Vošnjak 13. september 1861,
Šenbric

18. marec 1933,
Zagreb
frančiškan v Zagrebu in provincial[10] Cerkev sv. Frančiška Asiškega, Zagreb
  Hrvaška[11]
14. marec 1963
18. december 2000
 
 
2. Janez Frančišek Gnidovec 29. september 1873,
Veliki Lipovec

3. februar 1939,
Ljubljana
škof v Skopju Cerkev Srca Jezusovega, Ljubljana[12][13] 8. februar 1978[14]
27. marec 2010[15]
 
 
3. Friderik Baraga 28. junij 1797,
Knežja vas

19. januar 1868,
Marquette
misijonar, škof v Marquettu, Michigan, Združene države Amerike Stolnica sv. Petra, Marquette
  Združene države Amerike
17. avgust 1972[16]
10. maj 2012[17]
 
 

Božji služabnikiUredi

# Slika Ime Rojen, umrl Služba Pokopan Božji služabnik, Častitljivi,
Blaženi, Svetnik
God
1. Anton Vovk 19. maj 1900,
Vrba

6. julij 1963,
Ljubljana
ljubljanski nadškof, cerkveni oče Drugega vatikanskega koncila[18][19] Centralno pokopališče Žale v Ljubljani 13. maj 1999[20]
 
 
 
2. Jakob Ukmar 13. julij 1878,
Opčine

2. november 1971,
Škedenj, Italija
tržaški duhovnik, filozof, teolog in poliglot 5. februar 2002[21]
 
 
 
3. Danijel Halas 24. junij 1908,
Črenšovci

16. marec 1945,
Hotiza
duhovnik v Veliki Polani in mučenec pokopališče v Veliki Polani 29. maj 2002[22]
 
 
 
4. Cvetana Priol 19. februar 1922,
Maribor

11. avgust 1973,
Maribor
glasbena pedagoginja, mistikinja[23] Pobreško pokopališče v Mariboru 2003
 
 
 
5. Aleš Benigar 28. januar 1893,
Zagreb

1. november 1988,
Rim
Slovenec rojen v Zagrebu, deloval na Hrvaškem, frančiškan, misijonar, profesor frančiškanska grobnica na Mirogoju v Zagrebu
  Hrvaška
9. junij 2006[24]
 
 
 
6. Andrej Majcen 30. september 1904,
Maribor

30. september 1999,
Ljubljana
duhovnik in misijonar[25] Centralno pokopališče Žale v Ljubljani 24. september 2010[26]
 
 
 
7. Anton Mahnič 14. september 1850,
Kobdilj

14. december 1920,
Zagreb
teolog, škof v Krku, pesnik, pisatelj Stolnica Marijinega vnebovzetja, Krk
  Hrvaška
14. december 2013[27]
 
 
 
8. Anton Strle 21. januar 1915,
Osredek

20. oktober 2003,
Ljubljana
duhovnik, spovednik, teolog, profesor in prevajalec Centralno pokopališče Žale v Ljubljani 30. april 2014[28]
 
 
 
9. Lojze Kozar 11. november 1910,
Martinje

29. april 1999,
Odranci
duhovnik, pisatelj in prevajalec pokopališče v Odrancih 8. december 2015[29]
 
 
 
10. Monald Koprski okoli 1208,
Koper ali Piran

1278,
Koper
duhovnik, frančiškan, pisatelj, teolog, cerkveni pravnik Cerkev Marije Snežne, Trst
  Italija[30][31]
?
 
 
 

Slovenski mučenci 20. stoletjaUredi

Slovenski mučenci 20. stoletja je skupni postopek za svetništvo, v katerega je bilo najprej vključenih 47 kandidatov[32][33], kasneje pa 64[34][35].

# Slika Ime Rojen, umrl Služba Pokopan Božji služabnik, Častitljivi,
Blaženi, Svetnik
God
1. Ivan Bric 28. oktober 1896,
Dornberk

2. junij 1943,
Dornberk
kmet, kulturni delavec[36] ?
2. Jože Brecelj 30. maj 1885,
Žapuže

12. julij 1944,
Žapuže
mizar, kulturni delavec
3. Alojzij Breznik 29. maj 1919,
Rafolče

20. september 1943,
Turjak
duhovnik
4. Franc Cvar 11. december 1911,
Sodražica

18. junij 1942
Roženberk
duhovnik
5. Darinka Čebulj 1906,
Radovljica

7. junij 1942,
Kočevski Rog
učiteljica
6. Anica Drobnič 28. junij 1898,
Hudi Vrh

15. oktober 1943,
Ribnica
učiteljica
7. Anton Duhovnik 9. maj 1920,
Preska

15. april 1945
Mauthausen
duhovnik
8. Lambert Ehrlich 18. september 1878,
Žabnice

26. maj 1942,
Ljubljana
duhovnik Centralno pokopališče Žale v Ljubljani
9. Jože Geoheli 8. marec 1911,
Notranje Gorice

26. julij 1942,
Zaplana
duhovnik
10. Franc Gomilšek 14. december 1872,
Krčevina pri Vurbergu

29. oktober 1943,
Knežja vas
duhovnik
11. Placid Grebenc 12. junij 1909,
Dolenji Lazi

24. oktober 1943,
Grčarice
duhovnik, cistercijan
12. Mihael Grešak 11. september 1914,
Griže

22. julij 1942,
Celje
duhovnik
13. Franc Grobler 25. november 1892,
Miklavž pri Taboru

7. oktober 1942,
Jasenovac
duhovnik
14. Srečko Huth 9. junij 1907,
Ljubljana

19. oktober 1943,
Koprivnik v Bohinju
ali Jereka
duhovnik
15. Alfonz Jarc 30. julij 1904,
Dolnji Ajdovec

10. avgust 1949,
Ljubljana
duhovnik
16. Franc Kač 23. november 1907,
Polzela

17. oktober 1942,
Gradina
duhovnik
17. Vinko Kastelic 18. december 1914,
Klečet

1. julij 1942,
Ržišče
duhovnik
18. Franc Kek 20. avgust 1895,
Studenec

21. oktober 1943,
Birčna vas
duhovnik
19. Franc Kern 7. december 1917,
Praprotna Polica

21. april 1944,
Sadinja vas pri Dvoru
duhovnik
20. Emil Kete 1. julij 1924,
Dolenje

konec novembra 1944,
Šempas
duhovnik
21. Jaroslav Kikelj 15. maj 1919,
Opčine

18. marec 1942,
Ljubljana
študent, član Marijine kongregacije in Katoliške akcije
22. Janez Kodrič 1. marec 1897,
Studenice

17. oktober 1942,
Jasenovac
duhovnik
23. Jožef Kofalt 20. april 1909,
Krvavčji vrh

15. junij 1942,
Brezova Reber
duhovnik
24. Janko Komljanec 24. junij 1892,
Bučka

17. junij 1942,
Gorenje Kamenje
duhovnik
25. Franc Kramarič 1. maj 1908,
Radovica

2. september 1942,
Stari trg pri Ložu
duhovnik
25. Janez Kranjc 24. avgust 1914,
Voglajna

24. december 1941, Ervenik
duhovnik neznana lokacija
26. Peter Križaj 22. junij 1913,
Ljubljana

20. marec 1946,
Ljubljana
duhovnik
27. Matej Krof 9. september 1916,
Mežica

23. maj 1950,
Podpeca
duhovnik
28. Štefan Kuhar 17. avgust 1908,
Bratonci

20. december 1944,
Ljubljana
duhovnik
29. France Kunstelj 22. september 1914,
Vrhnika

junij 1945,
Teharje
duhovnik
30. Gizela Lavrenčič 23. april 1901,
Robidišče

24. september 1944,
Logje
kmečka gospodinja
31. Vera Lestan 3. februar 1908,
Miren

17. november 1943,
Renče
učiteljica
32. Melhior Lilija 4. januar 1907,
Zgornje Grušovlje

15. november 1944,
Črnomelj
duhovnik
33. Ciril Lisjak 5. oktober 1897,
Saksid

10. januar 1945,
Velike Žablje
kmet[37]
34. Ignacij Nadrah 21. julij 1896,
Mrzlo Polje

12. januar 1947,
Maribor
duhovnik
35. Franc Nahtigal 19. marec 1900,
Vrhovo pri Žužemberku

1942
duhovnik
36. Marica Nartnik 18. december 1905,
Kozaršče

25. junij 1942,
Kleč
učiteljica
37. Henrik Novak 6. april 1912,
Hrib pri Hinjah

7. junij 1942,
Kočevski Rog
duhovnik
38. Ivanka Novak 1915,
Hrovača

3. junij 1942,
Zamostec
učiteljica[38]
39. Valentin Oblak 12. februar 1875,
Mavčiče

21. september 1951,
Preska
duhovnik
40. Jakob Omahna 9. julij 1884,
Zgornji Log

7. julij 1942,
Dragatuš
duhovnik
41. Franc Orešnik 5. april 1908,
Jastrebci

12. december 1944,
Jasenovac
duhovnik
42. Janez Pavčič 8. avgust 1923,
Ljubljana

18. maj 1942,
Ljubljana
dijak, član dijaške Marijine družbe in Katoliške akcije
43. Franček Pen 9. oktober 1924,
Maribor

12. maj 1944,
Gradec
dijak, ministrant[39]
44. Lado Piščanc 16. junij 1914,
Barkovlje

3. februar 1944,
Lajše
duhovnik
45. Anzelm Polak 8. april 1883,
Životice, Češka

17. oktober 1942,
Jasenovac
duhovnik, križnik
46. Ferdinand Potokar 31. avgust 1911,
Brezno

5. november 1941,
Celje
duhovnik
47. Antonija Premrov 3. junij 1912,
Martinjak

14. januar 1949,
Cerknica
redovnica Marijinih sestra
48. Amalija Purgar 7. julij 1914,
Zakriž

3. februar 1944,
Lajše
gospodinjska pomočnica, članica Marijine družbe[40]
49. Alojzij Rakar 24. september 1924,
Šentlovrenc

7. julij 1945,
Ajdovščina
salezijanec
50. Janez Rančigaj 12. avgust 1893,
Gomilsko

17. oktober 1942,
Jasenovac
duhovnik
51. Ivan Salmič 4. februar 1914,
Raka

13. november 1943,
Vinica
duhovnik, križnik
52. Jakob Sem 23. julij 1908,
Radmirje

september 1942,
Jasenovac
duhovnik
53. Ludvik Sluga 24. avgust 1917,
Visoko

1944,
Lajše
duhovnik
54. Janez Strašek 11. december 1906,
Podčetrtek

30. marec 1947,
Zagreb
duhovnik
55. Jože Šerjak 8. junij 1918,
Trata pri Velesovem

junij 1945,
Teharje
študent
56. Bernard Štuhec 5. januar 1920,
Kupetinci

junij 1945,
Teharje
salezijanec, študent
57. Filip Terčelj 2. februar 1892,
Ajdovščina

7. januar 1946,
Davča
duhovnik
58. Viktor Turk 13. oktober 1891,
Dolenjske Toplice

22. oktober 1943,
Grčarice
duhovnik
59. Kerubin Tušek 8. september 1876,
Sveti Lenart

14. maj 1943,
Dachau
duhovnik, frančiškan
60. Valerijan Učak 3. avgust 1883,
Cerknica

19. september 1949,
Ljubljana
duhovnik, križnik, prior
61. Narte Velikonja 8. junij 1891,
Predmeja

25. junij 1945,
Ljubljana
pravnik, kulturnik ter član katoliških organizacij
62. Alojz Vrhnjak 21. maj 1893,
Pameče

5. marec 1950,
Maribor
duhovnik
63. Izidor Zavadlav 27. september 1909,
Vrtojba

15. september 1946,
blizu Gorenje vasi - Poljan
duhovnik
64. Izidor Završnik 4. april 1917,
Tabor

10. marec 1943,
Maribor
duhovnik

Drugi kandidatiUredi

Osebe, ki se občasno omenjajo kot kandidati, vendar se za njih še ni začel škofijski postopek in torej ne nosijo naziva Božji služabnik.

Drugi svetnikiUredi

Drugi neslovenski svetniki, ki so izhajali ali živeli na slovenskem ozemlju.[51][52] Seznam je urejen kronološko po datumu smrti.

# Slika Ime Rojen, umrl Služba Pokopan Božji služabnik, Častitljivi,
Blaženi, Svetnik
God
1. Elij iz Koštabone[53][54] 1. stoletje

okoli 18. julij 56
diakon, učenec svetega Mohorja, apostol Kopra in misijonar Istre, blaženi Stolnica Marijinega vnebovzetja, Koper   18. julij
 
 
 
2. Maksimilijan Celjski okoli 230, Celeia

12. oktober 284, Celeia
škof v Lauriacumu   12. oktober
 
 
 
3. Pelagij iz Konstance[55] okoli 270

okoli 284,
Emona
mučenec relikvije uničene v Konstanci v času reformacije   27. avgust
 
 
 
4. Socerb Trst

24. maj 284, Trst
puščavnik Stolnica sv. Justa, Trst
  Italija
  24. maj
 
 
 
5. Rufin iz Loparja (Jeruf)[56][57] Lopar

okoli 300 ali 303
mučenec Cerkev sv. Martina, Momjan
  Hrvaška
  27. julij
 
 
 
6. Viktorin Ptujski okoli 250

2. november 303
prvi znani poetovijski škof, prvi latinski ekseget, cerkveni oče, mučenec   3. november
 
 
 
7. Maksim Emonski prvi znani emonski škof   29. maj
 
 
ni uradno kanoniziran[58]
8. Hieronim okoli 347,
Stridon

30. september 420,
Betlehem
cerkveni oče, cerkveni učitelj, prevajalec pretežnega dela Vulgate Bazilika Marije Snežne, Rim
  Italija
  30. september
 
 
 
9. Nazarij[59] verjetno med 410 in 480

19. junij 557
prvi koprski škof Stolnica Marijinega vnebovzetja, Koper[60]   19. junij
 
 
 
10. Modest ?

767
irski škof, misijonar, apostol Karantanije Cerkev Marijinega vnebovzetja, Gospa Sveta
  Avstrija
  31. marec
 
 
 
11. Odon iz Novare 1100,
Novara

14. januar 1198,
Tagliacozzo
italijanski kartuzijan, deloval tudi v Žičah in Jurkloštru (prior), blaženi   14. januar
 
31. maj 1859, Pij IX.[61]
 
12. Absalom Koprski[62] ? (škof od 1211) koprski škof, blaženi   15. januar
 
 
 
13. Frančišek Querini okoli 1320, Benetke

30. junij 1372, Benetke
koprski škof, gradeški patriarh, blaženi  
 
ni uradno beatificiran
 
14. Štefan Maconi okoli 1350, Siena

7. avgust 1424, Pavia
italijanski kartuzijan, prijatelj svete Katarine Sienske, blaženi (čaščen v redu), 1398–1410 prior v Žičah in generalni prior kartuzijanov[63]   8. december
 
ni uradno beatificiran
 
15. Nicolosa Borsa 1447, Koper

23. april 1512
italijanska benediktinka in opatinja[64][65] Cerkev sv. Blaža, Vodnjan
  Hrvaška
(ohranjeno nestrohnjeno truplo)
 
 
ni uradno beatificirana
 
16. Anton Martissa[66] ?,
Koper

1520
servit neznana lokacija, morda Cerkev sv. Martina in Benedikta, Koper (benediktinska, kasneje servitska cerkev)   17. januar
 
 
 
17. Julijana Malgranello ?,
Koper

1551
servitska tretjerednica, devica, blažena  
 
 
 
18. Leopoldina Brandis 27. november 1815,
Gradec

11. januar 1900,
Gradec
avstrijska usmiljenka, ustanoviteljica reda Marijinih sestra čudodelne svetinje, 1832–1937 živela v Mariboru v mestnem gradu[67] Samostan hčera krščanske ljubezni Gradec
  Avstrija
8. november 2015[68][69]
 
 
 
19. Lino Maupas 30. avgust 1866,
Split

14. maj 1924,
Parma
hrvaški frančiškan, 1882 v Koprskem samostanu prejel habit pokopališče Villetta, Parma
  Italija
25. julij 1942
26. marec 1999
 
 
20. Riccardo Pampuri 2. avgust 1897,
Trivolzio

1. maj 1930,
Milano
italijanski zdravnik in član bolniškega reda sv. Janeza od Boga, 1917–1918 deloval kot bolničar v Kobaridu župnijska cerkev Trivolzio
  Italija
1. april 1949 1. maj
12. junij 1978
4. oktober 1981
1. november 1989
21. Leopold Mandić 12. maj 1866,
Herceg Novi

30. junij 1942,
Padova
hrvaški kapucin in znani spovednik, 1905–1906 deloval v Kopru Kapucinski samostan Padova[70]
  Italija
1946 30. julij
1. marec 1974
2. maj 1976, Pavel VI.
16. oktober 1983,
Janez Pavel II.
22. Bruno Adamčik 30. december 1908,
Konjic

15.–21. maj 1945,
Celje ali okolica
hrvaški frančiškan, glasbenik in mučenec, leta 1945 v pliberški tragediji vrnjen v Slovenijo, kjer je bil ubit v okolici Celja. okolica Celja ?
 
 
 
23. Svetislav Markotić 7. maj 1921,
Grabovnik

15.–21. maj 1945,
Maribor ali okolica
hrvaški frančiškan in mučenec, leta 1945 v pliberški tragediji vrnjen v Slovenijo, kjer je bil ubit v okolici Maribora. okolica Maribora ?
 
 
 
24. Francesco Bonifacio 7. september 1912,
Piran

11. september 1946,
Grožnjan
italijanski duhovnik, mučenec, blaženi neznana lokacija, okolica Buj ali Sv. Bartola[71]
  Hrvaška
21. december 1995 11. september
3. julij 2008
4. oktober 2008, Trst
 
25. Miroslav Bulešić 13. maj 1920,
Čabrunići

24. avgust 1947,
Lanišće
hrvaški duhovnik, mučenec, blaženi, 1931–1939 živel v koprskem semenišču[72] Cerkev Marijinega oznanjenja, Svetvinčenat
  Hrvaška
24. avgust 1997 24. avgust
20. december 2012
28. september 2013,
Pulj, Angelo Amato
 
26. Kanut grof des Enffans d ´Avernas 11. marec 1884,
Črnci

6. november 1950,
Manpo, Severna Koreja
avstrijski benediktinec belgijskega porekla, misijonar, eden izmed 38 mučencev Severne Koreje 28. december 2009[73]
 
 
 
27. Trofima Miloslavić 17. avgust 1888,
Makoše

26. november 1950,
Rim
hrvaška usmiljenka in mučenka, 1945–1950 zaprta v Kazensko poboljševalnem domu Rajhenburg za ženske[74] pokopališče Campo Verano, Rim
  Italija
1. maj 2018[75]
 
 
 

PokopaniUredi

ObiskiUredi

Za obiske papežev glej Papeški obiski v Sloveniji.

 • Adolf Kolping (1813–1865), nemški duhovnik in blaženi, je obiskal slovenske dežele leta 1856, ko je v Mariboru in Ljubljani obiskal Katoliški rokodelski društvi.[77]
 • Alojzije Stepinac (1898–1960), hrvaški nadškof, kardinal in blaženi, je 3. avgusta 1936 osvojil Triglav ter naslednji dan daroval mašo v kapeli Marije Snežne na Kredarici.
 • Anton Padovanski (1195–1231), portugalski frančiškan in svetnik, je leta 1229 domnevno obiskal Koper in tam ustanovil prvo skupnost frančiškanov.[78]
 • Chiara Lubich (1920–2008), italijanska učiteljica, ustanoviteljica Gibanja fokolarov in Božja služabnica, je bila aprila 1999 na povabilo Slovenske škofovske konference na dvodnevnem obisku v Ljubljani, kjer je v Slovenskem parlamentu nagovorila poslance, v cerkvi sv. Jožefa pa vernike, ob čigar priložnosti je prejela tudi odličje sv. Cirila in Metoda, ki ji ga je podelil takratni predsednik konference Franc Rode.[79]
 • Ciril in Metod (med 812 in 815 – 885; med 826 in 827 – 869), grška misijonarja in svetnika, sta bila leta 867 v Spodnji Panoniji pri knezu Koclju, ko sta se poleti tega leta odpravila k papežu v Rim. Tako sta skoraj gotovo potovala čez Ptuj, Celje, Ljubljano, Postojno, Vipavo, Gorico in Benetke. Ciril je v Rimu umrl, Metod pa je bil posvečen in imenovan za Panonskega škofa. Sedež je imel pri Koclju v Blatenskem Kostelu.[80]
 • François-Xavier Nguyên Van Thuán (1928–2002), vietnamski nadškof, kardinal in častitljivi Božji služabnik, je bil junija 2000 na nekajdnevnem obisku v Sloveniji, kamor je prišel na povabilo Antona Stresa, da se je udeležil njegovega škofovskega posvečenja v Mariboru. Obiskal je tudi nekaj slovenskih znamenitosti.[81]
 • Franjo Kuharić (1919–2002), hrvaški nadškof, kardinal in Božji služabnik, je prisostvoval obisku papeža Janeza Pavla II. 19. maja 1996 na Letališču Maribor.[82]
 • Ivan Merz (1896–1928), hrvaški gimnazijski profesor in blaženi, je s člani Marijine kongregacije 27. decembra 1923 obiskal Trapistovski samostan Marije Rešiteljice Rajhenburg (danes Brestanica). Izlet je organiziral in vodil on sam. Med udeleženci izleta je bil tudi takratni maturant, Franjo Šeper.[83]
 • Mati Terezija (1910–1997), albanska svetnica, je Slovenijo obiskala leta 1974 ter 30. junija 1980.[84][85]
 • Marko iz Aviana (1631–1699), italijanski kapucin in blaženi, je na poti na Kreto, še preden je postal redovnik, naredil postanek v Kapucinskem samostanu Koper, kjer je sprejel odločitev za vstop h kapucinom.
 • Mihael Rua (1837–1910), italijanski duhovnik, salezijanec in prvi don Boskov naslednik, blaženi.
 • Niccolò Olivieri (1792–1864), italijanski duhovnik, misijonar in Božji služabnik, se je večkrat oglasil v Ljubljani.[86]

ViriUredi

 1. Prim.: Bojan-Ilija Schnabl: Inkulturacija, fenomen kulturnih procesov na Koroškem; v: Studia Mythologica Slavica XV, Ljubljana 2012, strani 231–246.
 2. Jožko Šavli, Slovenski svetniki, Studio Ro, Založništvo Humar, Bilje 1999, (COBISS).
 3. Adalbert Rebić, Drago Bajt, Splošni religijski leksikon: A-Ž, Modrijan, Ljubljana 2007, (COBISS).
 4. Schnabl, Bojan-Ilija : Sveta Liharda kamenska, « Usmiljena mati Slovencev » in njeni podjunski štučeji. V: Nedelja (27.1.2013) str. 4–5.
 5. »Prvi mariborski škof, narodni buditelj, vzgojitelj, pisec«, Družina.si, pridobljeno 22. september 2019.
 6. Anton Martin Slomšek (1800-1862) Arhivirano 2013-11-03 na Wayback Machine., Stolnicamaribor.si.
 7. Kronološki pregled procesa za Grozdetovo beatifikacijo, Aktualno.rkc.si, pridobljeno 6. avgust 2014.
 8. 1943, Newsaints.faithweb.com, pridobljeno 11. avgust 2011.
 9. 1941, Newsaints.faithweb.com, pridobljeno 11. avgust 2011.
 10. Vendelin Vošnjak[mrtva povezava], Ofm.hr, pridobljeno 25. oktober 2012.
 11. Bolniska-zupnija.rkc.si Arhivirano 2016-08-22 na Wayback Machine., pridobljeno 24.6.2014.
 12. Gnidovec.si.
 13. Janez Frančišek Gnidovec, Aktualno.rkc.si, pridobljeno 7. julij 2012.
 14. Kronološki pregled procesa za Gnidovčevo beatifikacijo, Gnidovec.si, pridobljeno 6. avgust 2014.
 15. Darko Žnidaršič, Novi blaženi papež in blaženi Slovenci; v: Rafael, letnik 46/1, marec 2011, stran 5.
 16. 1868, Newsaints.faithweb.com, pridobljeno 11. avgust 2011.
 17. Nagovor škofa Glavana pri slovenski maši na Baragovih dnevih v Marquettu (ZDA), Katoliska-cerkev.si.
 18. Anton-vovk.rkc.si.
 19. Rtvslo.si (datoteka doc).
 20. Škofijski postopek, Anton-vovk.rkc.si, pridobljeno 6. avgust 2014.
 21. Božji služabnik Jakob Ukmar, Radio.ognjisce.si, pridobljeno 6. avgust 2014.
 22. P. Vinko Škafar OFMCap o sklepu postopka za beatifikacijo Božjega služabnika Danijela Halasa na škofijski ravni, Sl.radiovaticana.va, pridobljeno 6. avgust 2014.
 23. Zupnije.rkc.si/mb-stolnica/ Arhivirano 2007-01-22 na Wayback Machine..
 24. Ratko Radišić, apostolski postulator.
 25. Andrej Majcen, Donbosko.si, pridobljeno 28. oktober 2012.
 26. Nedelja svetniških kandidatov Metropolije Ljubljana, Aktualno.rkc.si, pridobljeno 6. avgust 2014.
 27. Otvoren biskupijski postupak za proglašenje blaženim i svetim sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića Arhivirano 2014-01-14 na Wayback Machine., Biskupijakrk.hr.
 28. Andrej Pirš, apostolski postulator.
 29. Življenjepis B.s. Alojzija Kozarja Arhivirano 2015-12-10 na Wayback Machine., Skofija-sobota.si, pridobljeno 10.12.2015.
 30. Bruno Korošak, Brat Monald Koprski Arhivirano 2014-08-12 na Wayback Machine., Branko, Nova Gorica 2009, (COBISS).
 31. Altare di San Francesco Saverio 1665-1670 Arhivirano 2013-11-10 na Wayback Machine., Santuariosantamariamaggiore.it, pridobljeno 28. oktober 2012.
 32. Kvaternik.over.net Arhivirano 2012-04-19 na Wayback Machine., pridobljeno 7. julij 2012.
 33. Newsaints.faithweb.com Arhivirano 2011-02-09 na Wayback Machine., pridobljeno 7. julij 2012.
 34. Kvaternik.over.net Arhivirano 2018-01-24 na Wayback Machine., pridobljeno 13. januar 2013.
 35. Palme mučeništva, Mohorjeva družba, Celje 1994, (COBISS).
 36. Politično motivirano delovanje, Pozitivke.net, pridobljeno 8. december 2012.
 37. Šmarnice Kraljica mučencev, Družina.si, pridobljeno 8. december 2012.
 38. Šmarnice Kraljica mučencev, Družina.si, pridobljeno 8. december 2012.
 39. Šmarnice Kraljica mučencev, Družina.si, pridobljeno 8. december 2012.
 40. Šmarnice Kraljica mučencev, Družina.si, pridobljeno 8. december 2012.
 41. Zupnije.rkc.si/sodrazica/.
 42. Svetniški kandidat je tudi Jože Plečnik, Slovenskenovice.si.
 43. Snopkova mama, kandidatka za svetnico? Arhivirano 2013-12-25 na Wayback Machine., Ednevnik.si.
 44. 44,0 44,1 Causes under consideration, Newsaints.faithweb.com, pridobljeno 9. februar 2021.
 45. Glasilo K.S.K. jednote Arhivirano 2013-11-10 na Wayback Machine., 21. februar 1945.
 46. Svetniški redovnik, Družina, številka 46, 15. november 2014, stran 18.
 47. Danièle Gatti, Dvoje sanj Marije Kozina: Vrnitev sester klaris v Slovenijo, Samostan Brezmadežne sester klaris, Nazarje 2015.
 48. Priloga: Naši svetniški kandidati in Božji služabniki Arhivirano 2014-01-13 na Wayback Machine., Zupnija-postojna.si.
 49. »P. Linus Prah (1869 – 1940)«. Župnija Celje - Sveta Cecilija. Pridobljeno 31. maja 2017.
 50. Zaljubljenec v Kristusa, Družina.si, pridobljeno 17. februar 2015.
 51. Zlati vek ali spomínica na čast ss. Hermagoru in Fortunatu sv. Nikolaju in ss. Cirilu in Metodu, založili A. Čebašek, L. Jeran, A. Lésar. J. Marn in L. Vončina, Ljubljana 1863, (COBISS).
 52. Paolo Naldini, Corografia ecclesiastica, Gierolamo Albrizzi, Benetke, 1700, (COBISS).
 53. Blaženi Elija iz Koštabone - diakon, Svetniki.org, pridobljeno 25. oktober 2012.
 54. Cerkev sv. Elija Diakona (Koštabona) Arhivirano 2013-11-10 na Wayback Machine., Koper.si, pridobljeno 7. december 2012.
 55. Ivan Lapajne, Domoznanstvo kranjske vojvodine Arhivirano 2013-11-10 na Wayback Machine., Učiteljski tovariš, 1. avgust 1889, letnik 29, številka 15.
 56. Lopar Arhivirano 2013-01-25 na Wayback Machine., Koper.si, pridobljeno 7. december 2012.
 57. Cerkev sv. Jerufa (Lopar) Arhivirano 2013-11-10 na Wayback Machine., Koper.si, pridobljeno 7. december 2012.
 58. Lavrič, Ana. »Svetniški zavetniki vojvodine Kranjske v 17. in 18. stoletju. Kulturnozgodovinska in ikonografska predstavitev«.
 59. Sveti Nazarij - škof, Svetniki.org, pridobljeno 25. oktober 2012.
 60. Po romanskih cerkvah Kopra in zaledja, Rtvslo.si, pridobljeno 7. december 2012.
 61. Beato Oddone (Oddo) di Novara, Santiebeati.it, pridobljeno 25. oktober 2012.
 62. Berila in evangeliji za praznike in godove svetnikov, Družina.si, pridobljeno 28. november 2012.
 63. Beato Stefano Maconi, Santiebeati.it, pridobljeno 17. april 2020.
 64. Borsa (Bursa), blažena Nicolosa Arhivirano 2018-01-23 na Wayback Machine., Primorci.si, pridobljeno 22. januar 2017.
 65. Sveta tijela, Zupavodnjan.com, pridobljeno 22. januar 2017.
 66. Oznanila, Župnija Radenci, pridobljeno 28. november 2012.
 67. Mati Leopoldina, Marijine-sestre.rkc.si, pridobljeno 27. junij 2016.
 68. Newsaints.faithweb.com, pridobljeno 27. junij 2016.
 69. Beginning of the beatification process for Leopoldina Brandis, DC Arhivirano 2016-07-13 na Wayback Machine., Cmglobal.org, pridobljeno 27. junij 2016.
 70. Leopoldomandic.it, pridobljeno 25. oktober 2012.
 71. Svijetli primjer za sve svećenike i vjernike Arhivirano 2013-11-10 na Wayback Machine., Groznjan-grisignana.hr, pridobljeno 23. oktober 2012.
 72. Životopis Arhivirano 2013-10-30 na Wayback Machine., Miroslavbulesic.hr, pridobeljno 12. november 2013.
 73. Newsaints.faithweb.com, pridobljeno 11. september 2014.
 74. Obljetnica rođenja službenice Božje s. Trofime Made Miloslavić iz Makoša, Dubrovacki.slobodnadalmacija.hr, pridobljeno 17. april 2020.
 75. Newsaints.faithweb.com, pridobljeno 17. april 2020.
 76. Matjaž Babič, Po poteh skrivnosti, Vale-Novak, Ljubljana 2001, strani 31 - 39, (COBISS).
 77. Adolf Kolping, Na veri temelji življenje, Slomškova družba, Maribor 2007, (COBISS).
 78. Franciskani.si, pridobljeno 28. november 2012.
 79. Chiara Lubich, Revija.ognjisce.si, pridobljeno 6. maj 2020.
 80. Josef Holzer, Zgodovina cerkve v stotih slikah, prevedel in priredil France M. Dolinar, Družina, Ljubljana 1995, strani 95–96.
 81. Annachiara Valle, Kardinal Van Thuân: Moč upanja, Družina, Ljubljana 2012, stran 6.
 82. Zvone Krznar (urednik), Sveti oče med nami, Stillmark, Ljubljana 1996, stran 126.
 83. Božidar Nagy, Ivan Merz: Putokaz suvremenom naraštaju, Postulatura za beatifikaciju Ivana Merza, Zagreb 2003, stran 39.
 84. Misijonarke ljubezni, Ognjišče, september 2011.
 85. 5. september – god bl. Matere Terezije, Aktualno.rkc.si, pridobljeno 2. oktober 2011.
 86. Marko Frelih, Sudanska misija 1848 - 1858 Arhivirano 2021-08-31 na Wayback Machine., Slovenski etnografski muzej, Ljubljana 2009, stran 17.

Zunanje povezaveUredi