Spodnja Panonija

razločitvena stran Wikimedije

Izraz Spodnja Panonija lahko pomeni:

  1. frankovsko področje Spodnjo Panonijo med Donavo in Posavjem
  2. rimsko provinco Spodnjo Panonijo
  3. srednjeveško mejno grofijo in kasneje tudi državo Spodnjo Panonijo med reko Dravo ter Rabo in Donavo.