Seznam cest in ulic v Ljubljani

seznam Wikimedie

Seznam ljubljanskih ulic, naselij in vasi je abecedni seznam cest, ulic, naselij in vasi v Ljubljani s povezavami na članke po katerih so dobile ime. Leta 2009 je v Ljubljani 1538 cest in ulic. Najvišja hišna številka je 511 na Celovški cesti.

 • Gabrov trg
 • Gabrje pri Jančah+ - zemljevid 2
 • Gabrščkova ulica
 • Gača
 • Galičeva ulica
 • Galjevica
 • Gallusovo nabrezje
 • Gameljska cesta
 • Gasilska cesta
 • Gasparijeva ulica
 • Gašperšičeva ulica
 • Gerberjevo stopnišče
 • Gerbičeva ulica
 • Gestrinova ulica
 • Glavarjeva ulica
 • Gledališka pasaža
 • Gledališka stolba
 • Glinška ulica
 • Glinškova ploščad
 • Globočnikova ulica
 • Glonarjeva ulica
 • Gmajnice
 • Godeževa ulica
 • Gogalova ulica
 • Gola Loka
 • Golarjeva ulica
 • Goljarjeva pot
 • Golouhova ulica
 • Gorazdova ulica
 • Goriška ulica
 • Gorjančeva ulica
 • Gorjupova ulica
 • Gorkičeva ulica
 • Gornji Rudnik I
 • Gornji Rudnik II
 • Gornji Rudnik III
 • Gornji Rudnik IV
 • Gornji trg
 • Goropečnikova ulica
 • Gortanova ulica
 • Gosarjeva ulica
 • Gospodinjska ulica
 • Gosposka ulica
 • Gosposvetska cesta
 • Gotska ulica
 • Govekarjeva ulica
 • Gozdna pot
 • Grablovičeva ulica
 • Gradaška ulica
 • Gradišče
 • Gradnikova ulica
 • Grafenauerjeva ulica
 • Grajska planota
 • Grajski drevored
 • Grajzerjeva ulica
 • Gramozna pot
 • Grampovčanova ulica
 • Grassellijeva ulica
 • Gregorčičeva ulica
 • Gregorinova ulica
 • Grič
 • Grintovška ulica
 • Grobeljca
 • Grobeijska pot
 • Groharjeva cesta
 • Grosljeva ulica
 • Groznikova ulica
 • Grško
 • Gruberjevo nabrežje
 • Grudnova ulica
 • Grudnovo nabrežje
 • Gubčeva ulica
 • Gunceljska cesta
 • Gostinčarjeva ulica
 • Hacetova ulica
 • Hacquetova ulica
 • Hafnerjeva ulica
 • Hajdrihova ulica
 • Herbersteinova ulica
 • Hladilniška pot
 • Hladnikova cesta
 • Hlebčeva ulica
 • Hodoščkova ulica
 • Hotimirova ulica
 • Hradeckega cesta
 • Hranilniška ulica
 • Hrastovec
 • Hrenova ulica
 • Hribarjevo nabrežje
 • Hribernikova ulica
 • Hribovška pot
 • Hruševska cesta
 • Hrvatski trg (nekoč Trg sv. Petra)
 • Hubadova ulica
 • Hudourniška pot
 • Hudovernikova ulica
 • Kadilnikova ulica
 • Kajakaška cesta
 • Kajuhova ulica
 • Kalingerjeva ulica
 • Kalinova ulica
 • Kališnikov trg
 • Kaminova ulica
 • Kamniška ulica
 • Kamnogoriška cesta
 • Kamnoseška ulica
 • Kančeva ulica
 • Kantetova ulica
 • Kapiteljska ulica
 • Kapusova ulica
 • Kardeljeva ploščad
 • Karingerjeva ulica
 • Karlovška cesta
 • Karunova ulica
 • Kastelčeva ulica
 • Kašeljska cesta
 • Katreževa pot
 • Kavadarska cesta
 • Kavčičeva ulica
 • Kavškova ulica
 • Kebetova ulica
 • Kekčeva ulica
 • Kermaunerjeva ulica
 • Kernova cesta (Jože Kern)
 • Kersnikova ulica
 • Kerševanova ulica
 • Keržičeva ulica
 • Kettejeva ulica
 • Kikljeva ulica
 • Kladezna ulica
 • Klančarjeva ulica
 • Kleče
 • Klemenčičeva ulica
 • Klemenova ulica
 • Kleparska steza
 • Ključavničarska ulica
 • Klopčičeva ulica
 • Klunova ulica
 • Kmečka pot
 • Knafljev prehod
 • Kneza Koclja ulica
 • Knezova ulica
 • Knezov štradon
 • Knobleharjeva ulica (Ignacij Knoblehar)
 • Koblarjeva ulica
 • Kobetova ulica
 • Kocenova ulica
 • Kocjanova ulica
 • Kočenska ulica
 • Kodrova ulica
 • Kogejeva ulica
 • Kogojeva ulica
 • Kogovškova ulica
 • Kokalševa ulica
 • Kolajbova ulica
 • Kolarjeva ulica
 • Kolesarska pot
 • Koleševa ulica
 • Kolezijska ulica
 • Kolinska ulica
 • Kolmanova ulica
 • Kolodvorska ulica
 • Komacova ulica
 • Komanova ulica
 • Komenskega ulica
 • Kongresni trg
 • Kopališka ulica
 • Kopitarjeva ulica
 • Kopna pot
 • Koprska ulica
 • Korenčanova ulica
 • Koreninova ulica
 • Koroška ulica
 • Korotanska ulica
 • Korytkova ulica
 • Kosančeva ulica
 • Koseskega ulica
 • Koseška cesta
 • Kosijeva ulica
 • Kosmačeva ulica
 • Kosova ulica
 • Kosovelova ulica
 • Koščeva ulica
 • Koširjeva ulica
 • Kotnikova ulica
 • Kovačeva ulica
 • Kovaška ulica
 • Kovinarska ulica
 • Kozarska cesta
 • Kozinova ulica
 • Kozlarjeva pot
 • Koželjeva ulica
 • Krakovska ulica
 • Krakovski nasip
 • Kraljeva ulica
 • Kranerjeva ulica
 • Kranjčeva ulica
 • Kraška ulica
 • Kratka pot
 • Kratka steza
 • K reaktorju
 • Kregarjeva ulica
 • Krekov trg
 • Kreljeva ulica
 • Kremžarjeva ulica
 • Krimska ulica
 • Kristanova ulica
 • Krištofova ulica
 • Kriva pot
 • Krivec
 • Križevniška ulica
 • Križevniska ulica
 • Križna ulica
 • Krmeljeva ulica
 • Krmčeva ulica
 • Krojaška ulica
 • Kropova ulica
 • Krošljeva ulica
 • Krovska ulica
 • Krožna pot
 • Krvinova ulica
 • Kržičeva ulica
 • Kudrova ulica
 • Kuhljeva cesta
 • Kumanovska ulica
 • Kumerdejeva ulica
 • Kumrovška ulica
 • Kunaverjeva ulica
 • Kurilniška ulica
 • Kurirska ulica
 • Kusoldova ulica
 • Kušarjeva ulica
 • Kuštrinova ulica
 • Kuzeletova ulica
 • Kuzmičeva ulica (Mikloš in Štefan Küzmič)
 • Kvedrova cesta
 • Mačja steza
 • Mačkova ulica
 • Mačkov kot
 • Magajnova ulica
 • Magistrova ulica
 • Maistrova ulica
 • Maistrov park
 • Majaronova ulica (Danilo Majaron)
 • Majde Šilčeve ulica
 • Majde Vrhovnikove ulica
 • Majorja Lavriča ulica
 • Makucova ulica
 • Mala čolnarska ulica
 • Mala ulica
 • Mala vas
 • Malejeva ulica
 • Malenškova ulica
 • Maleševa ulica (Miha Maleš)
 • Malgajeva ulica (Franjo Malgaj)
 • Mali štradon
 • Mali trg
 • Malnarjeva ulica
 • Malova ulica
 • Marčenkova ulica
 • Marentičeva ulica
 • Mariborska ulica
 • Marice Kovačeve ulica
 • Marincljeva ulica
 • Marinovševa cesta
 • Marjekova pot
 • Maroltova ulica
 • Martina Krpana ulica
 • Martinčeva ulica
 • Martinova pot
 • Martinova ulica
 • Marušičeva ulica
 • Masarykova cesta
 • Mašera-Spasičeva ulica (Sergej Mašera)
 • Matjanova pot
 • Matjaževa ulica
 • Maurerjeva ulica
 • Mazijeva ulica
 • Mazovčeva pot
 • Medarska ulica
 • Medenska cesta
 • Med hmeljniki
 • Medno
 • Medvedova cesta
 • Medveščkova ulica
 • Mekinčeva ulica
 • Melikova ulica (Anton Melik)
 • Menardova ulica
 • Mencingerjeva ulica
 • Merčnikova ulica
 • Merosodna ulica
 • Mesarska cesta
 • Mesesnelova ulica
 • Mestni trg
 • Meškova ulica
 • Metelkova ulica
 • Metliška ulica
 • Miheličeva cesta
 • Mihov štradon
 • Miklavčeva ulica
 • Miklošičeva cesta
 • Miklošičev park
 • Mikuževa ulica
 • Milčetova pot
 • Milčinskega ulica
 • Mire Lenardičeve ulica
 • Mirje
 • Mirna pot
 • Mislejeva ulica
 • Mivka
 • Mizarska pot
 • Mladinska ulica
 • Mlake
 • Mlinska pot
 • Močilnikarjeva ulica
 • Močnikova ulica
 • Mokrška ulica
 • Molekova
 • Moškričeva ulica
 • Motnica
 • Mrharjeva ulica (Stane Mrhar)
 • Mrzelova ulica
 • Mucherjeva ulica
 • Murkova ulica
 • Murnikova ulica
 • Murnova ulica
 • Muzejska ulica
 • Ob daljnovodu
 • Ob dolenjski železnici
 • Obirska ulica
 • Ob kamniški progi
 • Ob Ljubljanici
 • Ob Mejašu
 • Ob potoku
 • Ob pristanu
 • Obrežna steza
 • Obrije
 • Ob Savi
 • Ob sotočju
 • Ob studencu
 • Obvozna cesta (Nemška cesta)
 • Ob zdravstvenem domu
 • Ob Zeleni jami
 • Ob zelenici
 • Ob žici
 • Ocvirkova ulica
 • Očetovska ul.?
 • Ogrinčeva ulica
 • Okiškega ulica
 • Okrogarjeva ulica
 • Omahnova ulica
 • Omejčeva ulica
 • Omersova ulica
 • Opekarska cesta
 • Oražnova ulica
 • Orlova ulica
 • Osenjakova ulica
 • Oslavijska ulica
 • Osojna pot
 • Osojna steza
 • Osterčeva ulica
 • Ovčakova ulica
 • Ovinki
 • Pahorjeva ulica
 • Palmejeva ulica
 • Papirniška pot
 • Papirniški trg
 • Park Arturo Toscanini
 • Park Tabor
 • Parmova ulica (Viktor Parma)
 • Parmska cesta
 • Partizanska ulica
 • Pance+ - zemljevid 2
 • Pasterkova pot
 • Pavlovčeva ulica
 • Pavšičeva ulica
 • Pesarjeva ulica
 • Pečinska ulica
 • Pečnik
 • Pečnikova ulica
 • Pegamova ulica
 • Perčeva ulica
 • Peričeva ulica
 • Periška cesta
 • Perkova ulica
 • Persinova cesta
 • Peruzzijeva ulica
 • Pesarska cesta
 • Peske
 • Pestotnikova ulica
 • Peščena pot
 • Peternelova ulica
 • Petkova ulica
 • Petkovškovo nabrežje (Jožef Petkovšek)
 • Petrčeva ulica
 • Petričeva ulica
 • Petrovičeva ulica
 • Pilonova ulica
 • Pionirska pot
 • Pipanova pot
 • Pirnatova ulica (Nikolaj Pirnat)
 • Pivovarniška ulica
 • Planinska cesta
 • Planinškova ulica
 • Plečnikov podhod
 • Plečnikov trg (Jože Plečnik)
 • Plemljeva ulica
 • Plešičeva ulica
 • Pleteršnikova ulica
 • Plevančeva ulica
 • Pločanska ulica
 • Pod akacijami
 • Pod bregom
 • Pod bresti
 • Pod brezami
 • Pod bukvami
 • Pod Debenijm vrhom
 • Podgorica
 • Podgornikova ulica
 • Podgorska cesta
 • Pod gozdom
 • Pod Gričem
 • Podhod Ajdovščina
 • Podhod Maximarket
 • Pod hrasti
 • Pod hribom
 • Pod hruško
 • Pod jelšami
 • Pod jezom
 • Pod ježami
 • Podjunska ulica
 • Pod Kamno gorico
 • Pod klancem
 • Pod kostanji
 • Podlimbarskega ulica (Fran Maselj - Podlimbarski)
 • Pod lipami
 • Podlipoglav
 • Podmilščakova ulica
 • Podrožniška pot
 • Podsmreška cesta
 • Pod topoli
 • Pod Trančo
 • Pod turnom
 • Podutiška cesta
 • Podvozna pot
 • Pod vrbami
 • Pogačarjev trg
 • Pohlinova ulica
 • Poklukarjeva ulica
 • Pokopališka ulica
 • Polakova ulica
 • Polanškova ulica
 • Poljanska cesta
 • Poljanski nasip
 • Polje - zemljevid 2
 • Polje, cesta V+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta VI+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta VIII+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta X+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XII+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XIV+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XVI+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XVIII+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XVI+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XX+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XXII+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XXIV+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XXVI+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XXVII+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XXX+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XXXII+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XXXIV+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XXXVI+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XXXVIII+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XL+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XLII+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XLIV+ - zemljevid 2
 • Polje, cesta XLVI+ - zemljevid 2
 • Poljedelska ulica
 • Poljska pot
 • Popovičeva ulica
 • Porentova ulica
 • Posavskega ulica
 • Postojnska ulica
 • Pot čez gmajno
 • Pot do šole
 • Pot Draga Jakopiča
 • Pot heroja Trtnika
 • Pot ilegalcev
 • Pot k igrišču
 • Pot k ribniku
 • Pot k Savi
 • Pot k sejmišču
 • Pot k skakalnici
 • Pot k studencu
 • Pot na Breje
 • Pot na Drenikov vrh
 • Pot na Fužine
 • Pot na Golovec
 • Pot na goro
 • Pot na Gradišče
 • Pot na Grič
 • Pot na Hrese
 • Pot na Labar
 • Pot na mah
 • Pot na most
 • Pot na Orle
 • Pot na Rakovo Jelšo
 • Pot na Visoko
 • Pot na Zduše
 • Potočnikova ulica
 • Potokarjeva ulica
 • Potrčeva ulica
 • Pot sodarjev
 • Pot v boršt
 • Pot v Lezelj
 • Pot v Goričico
 • Pot v Hrastovec
 • Pot v hribec
 • Pot v mejah
 • Pot v Mlake
 • Pot v Podgorje
 • Pot v Smrečje
 • Pot v Zeleni gaj
 • Pot za Brdom
 • Pot za razori
 • Povšetova ulica
 • Praprotnikova ulica
 • Prašnikarjeva ulica
 • Pražnikova ulica
 • Pražakova ulica
 • Prečna ulica
 • Predjamska ulica
 • Predor pod Gradom
 • Preglov trg
 • Prekmurska ulica
 • Prelčeva ulica
 • Prelovčeva ulica
 • Preradovičeva ulica
 • Preserska ulica
 • Presetnikova ulica
 • Prešernova cesta (France Prešeren) - zemljevid 2
 • Prešernov trg (France Prešeren)
 • Pretnarjeva ulica
 • Prežganje+ - zemljevid 2
 • Prežihova ulica
 • Pribinova ulica
 • Pri borštu
 • Pri brvi
 • Prijateljeva ulica
 • Pri malem kamnu
 • Primorska ulica
 • Pri mostiščarjih
 • Primožičeva ulica
 • Prinčičeva ulica
 • Prisojna ulica
 • Prištinska ulica
 • Pri velikem kamnu
 • Privoz
 • Proletarska cesta
 • Prule
 • Prušnikova ulica
 • Prvomajska ulica
 • Pržanjska ulica
 • Pšatska pot
 • Ptujska ulica
 • Pugljeva ulica
 • Puharjeva ulica
 • Puhova ulica
 • Puhtejeva ulica
 • Pustovrhova ulica
 • Puterlejeva ulica
 • Putrihova ulica
 • Sajovčeva ulica
 • Salendrova ulica
 • Samova ulica
 • Saškova ulica
 • Sattnerjeva ulica (Hugolin Sattner)
 • Saveljska cesta
 • Savinškova ulica
 • Savlje
 • Savska cesta
 • Scopolijeva ulica (Giovanni Antonio Scopoli)
 • Sedejeva ulica
 • Selanov trg
 • Selanova ulica
 • Seliškarjeva ulica
 • Setnikarjeva ulica
 • Seunigova ulica
 • Simončičeva ulica
 • Simonitijeva ulica
 • Skapinova ulica
 • Sketova ulica
 • Skojevska ulica > Zelenova ulica
 • Skopčeva ulica
 • Skopska ulica
 • Skrbinškova ulica
 • Slape
 • Slapnikova ulica
 • Slodnjakova ulica
 • Slomškova ulica
 • Slovenčeva ulica
 • Slovenska cesta
 • Smerdujeva ulica
 • Smoletova ulica
 • Smrekarjeva ulica (Hinko Smrekar)
 • Smrtnikova ulica
 • Sneberska cesta
 • Snebersko nabrežje
 • Snežniska ulica
 • Snojeva ulica
 • Sodarska steza
 • Sojerjeva ulica
 • Sončna pot
 • Sostrska cesta
 • Soška ulica
 • Soteska
 • Soteška pot
 • Soussenska ulica (Sousse)
 • Sovretova ulica
 • Splitska ulica
 • Spodnje Gameljne
 • Spodnji Rudnik I
 • Spodnji Rudnik II
 • Spodnji Rudnik III
 • Spodnji Rudnik IV
 • Spodnji Rudnik V
 • Spomeniška pot
 • Srebrničeva ulica
 • Središka ulica
 • Srednja pot
 • Stadionska ulica
 • Stanežiče
 • Staničeva ulica
 • Stantetova ulica
 • Stara Ježica
 • Stara slovenska ulica
 • Stare Črnuče
 • Staretova ulica
 • Stari trg
 • Stegne
 • Steletova ulica
 • Sternadova ulica
 • Sternenova ulica
 • Stiška ulica
 • Stolpniška ulica
 • Stoženska ulica
 • Stožice
 • Stranska pot
 • Stražarjeva ulica
 • Streliška ulica
 • Stritarjeva ulica
 • Strmec
 • Strmeckijeva ulica
 • Strmi pot
 • Strniševa cesta
 • Strojeva ulica
 • Strossmayerjeva ulica
 • Strugarska ulica
 • Strupijevo nabrežje
 • Studenec
 • Suhodolčanova ulica (Leopold Suhodolčan)
 • Svetčeva ulica (Luka Svetec)
 • Svetosavska ulica (Sveti Sava)
 • Udvančeva ulica
 • Ulica aktivistov
 • Ulica Andreja Kumarja
 • Ulica Ane Ziherlove
 • Ulica Angelce Ocepkove
 • Ulica Bena Zupančiča
 • Ulica borca Petra
 • Ulica borcev za severno mejo
 • Ulica bratov Babnik
 • Ulica bratov Bezlajev
 • Ulica bratov Blanc
 • Ulica bratov Jančar
 • Ulica bratov Knapič
 • Ulica bratov Komel
 • Ulica bratov Kraljis
 • Ulica bratov Martinec
 • Ulica bratov Miklič
 • Ulica bratov Novak
 • Ulica bratov Rozmanov
 • Ulica bratov Škofov
 • Ulica bratov Tuma
 • Ulica bratov Učakar
 • Ulica bratov Židan
 • Ulica Cankarjeve brigade
 • Ulica Dušana Kraigherja
 • Ulica Ernesta Kramerja
 • Ulica Ferda Kozaka
 • Ulica Franca Mlakarja
 • Ulica Franca Nebca
 • Ulica Francke Jerasove
 • Ulica Franja Novaka
 • Ulica Franje Koširjeve
 • Ulica Goce Delčeva
 • Ulica Gradnikove brigade
 • Ulica Gubčeve brigade
 • Ulica Iga Grudna
 • Ulica Ivana Roba
 • Ulica Ivane Kobilce
 • Ulica Ivanke Kožuh
 • Ulica Ivice Pirjevčeve
 • Ulica Jana Husa
 • Ulica Janeza Pavla II. (nekoč Zrinjskega ulica)
 • Ulica Janeza Rožiča
 • Ulica Josipine Turnograjske
 • Ulica Jožeta Jame
 • Ulica Jožeta Japlja
 • Ulica Jožeta Mirtiča
 • Ulica Juša Kozaka
 • Ulica Konrada Babnika
 • Ulica Koroškega bataljona
 • Ulica Lili Novy
 • Ulica Lizike Jančarjeve
 • Ulica Lojzeta Spacala
 • Ulica Lojzke Štebijeve
 • Ulica Lovra Klemenčiča
 • Ulica Malči Beličeve
 • Ulica Manice Komanove
 • Ulica Marije Drakslerjeve
 • Ulica Marije Hvaličeve
 • Ulica Marije Mlinar
 • Ulica Marje Boršnikove
 • Ulica Marka Šlajmerja
 • Ulica Metoda Mikuža
 • Ulica Milana Majcna
 • Ulica Milke Kerinove
 • Ulica Minke Bobnar
 • Ulica Mire Miheličeve
 • Ulica Mirka Jurce
 • Ulica Mirka Tomšiča
 • Ulica Miroslava Turka
 • Ulica miru
 • Ulica Molniške čete
 • Ulica Nade Čamernikove
 • Ulica nadgoriških borcev
 • Ulica na Grad
 • Ulica Olge Mohorjeve
 • Ulica padlih borcev
 • Ulica Pariške komune
 • Ulica Pavle Jeromnove
 • Ulica Pohorskega bataljona
 • Ulica Polonce Čude
 • Ulica pregnancev
 • Ulica prvoborcev
 • Ulica Rezke Dragarjeve
 • Ulica Rezke Klopčič
 • Ulica Rozke Usenik
 • Ulica Rudolfa Janežiča
 • Ulica Staneta Severja
 • Ulica stare pravde
 • Ulica Štefke Zbašnikove
 • Ulica Tomšičeve brigade
 • Ulica Tončke Čečeve
 • Ulica talcev
 • Ulica Vide Janežičeve
 • Ulica Vide Pregarčeve
 • Ulica v Kokovšek
 • Ulica Vladimirja Trampuža
 • Ulica Zore Majcnove
 • Ulica Zore Ragancinove
 • Ulica Žanke Erjavec
 • Ulica Željka Tonija
 • Ulica 15. aprila
 • Ulica 15. maja
 • Ulica 28. maja
 • Ulica 9. junija
 • Ulica 4. julija
 • Ulica 24. avgusta
 • Ulica 7. septembra
 • Uraničeva ulica
 • Uršičev štradon
 • Usnjarska ulica

Reference

uredi

Glej tudi

uredi