Letališka cesta, Ljubljana

ulica v Ljubljani

Letališka cesta je 2,7 kilometra dolga cesta v ljubljanski industrijski coni Moste oziroma v sedanji Četrtni skupnosti Jarše. Poteka večinoma skozi industrijsko cono v smeri zahod - vzhod. Na zahodu se pričenja v križišču s Kajuhovo cesto, na vzhodnem delu pa se konča pri železniškem prehodu pred vzhodno obvoznico ter potjo spominov in tovarištva. Cesta je ime dobila po letališču Polje, ki se je nekdaj razprostiralo po bližnji ravnini. Svojo vlogo je izgubilo šele po izgradnji letališča na Brniku. Do izgradnje vzhodne obvoznice je bila Letališka cesta slepa cesta, saj ni imela na vzhodnem delu urejenega izvoza. Tedaj na njej ni bilo veliko prometa z osebnimi vozili.

Letališka cesta, Ljubljana
Uvoz z vzhodne ljubljanske obvoznice
Poimenovana poLetališče Polje
VzdrževalecMestna občina Ljubljana
Dolžina2.7 km
LegaSlovenija Slovenija
Grb Mestne občine Ljubljana Mestna občina Ljubljana
Četrtna skupnost Moste
OdKrižišče: Kajuhova ulica
DoKrižišče: Ljubljanska obvoznica
uredi

Na Letališko cesto se vključujejo tri pomembnejše ceste, in sicer:

Pomembnejši objekti, zgradbe in ustanove

uredi

Ob cesti se nahaja več trgovsko-poslovnih objektov, tri bencinske črpalke in carinska cona. Cesta ima na obeh straneh urejeno kolesarsko stezo.

Javni potniški promet

uredi

Na njej se nahaja tudi pet avtobusnih postajališč javnega mestnega prometa. Ob delavniških in sobotnih prometnih konicah po njej obratuje avtobusna linija št. 7L, preko celotnega dne, razen ob nedeljah in praznikih, pa tudi liniji št. 27 in 27B; vse imajo pred železniško progo urejeno obračališče s postajališčem.

Postajališča MPP

uredi

smer BTC - obvoznica

postajališče št. linije
203192 Yulon 7L, 27, 27B
204012 Leskoškova 7L, 27, 27B
204022 GZL 7L, 27, 27B
204032 Rog 7L, 27, 27B
204042 Letališka 7L, 27, 27B

smer obvoznica - BTC

postajališče št. linije
204051 Letališka - obračališče 7L, 27, 27B
204041 Letališka 7L, 27, 27B
204031 Rog 7L, 27, 27B
204021 GZL 7L, 27, 27B
204011 Leskoškova 7L, 27, 27B
203191 Yulon 7L, 27, 27B

Glej tudi

uredi