Pokopališka ulica, Ljubljana

ulica v Ljubljani

Pokopališka ulica je ena izmed ulic v Ljubljani.

Pokopališka ulica, Ljubljana
Poimenovana poCentralno pokopališče Žale
VzdrževalecMestna občina Ljubljana
LegaSlovenija Slovenija
Grb Mestne občine Ljubljana Mestna občina Ljubljana
Odrondo Žale
DoT-križišče z Zaloško cesto

Urbanizem

uredi

Ulica poteka od rondoja Žale do T-križišča z Zaloško cesto; ker ulico prečka železniška proga, je danes fizično ločena na dva dela (prehod ni mogoč).

Na ulico se (od severa proti jugu) povezujejo:

Zgodovina

uredi

Ulica je svojo prometno vlogo izgubila po izgradnji cestnega podvoza pod železniško progo na bližnji Kajuhovi ulici.

Javni potniški promet

uredi

Po delu Pokopališke ulice potekajo trase mestnih avtobusnih linij št. 2, 7, 7L in 22.

Na tem odseku sta dve postajališči mestnega potniškega prometa.

Postajališče MPP

uredi

smer sever - jug

postajališče št. linije
202062 Žale 2, 7, 7L, 22
203012 Pokopališka 2, 7, 7L, 22

smer zahod - vzhod

postajališče št. linije
203011 Pokopališka 2, 7, 7L, 22
202061 Žale 2, 7, 7L, 22

Viri in opombe

uredi

Glej tudi

uredi