Ižanska cesta, Ljubljana

ulica v Ljubljani

Ižanska cesta je ena izmed vpadnic v Ljubljano in predstavlja glavno prometno povezavo z Igom.

Ižanska cesta, Ljubljana
Poimenovana poIg
VzdrževalecMestna občina Ljubljana
LegaSlovenija Slovenija
Grb Mestne občine Ljubljana Mestna občina Ljubljana
OdKrižišče s Hradeckega cesto
Doregionalna cesta

Zgodovina uredi

 
Nadvoz na Ižanski cesti.

Cesta se prvič omenja leta 1848 v popisu ljubljanskih cest in ulic kot Sonnegger-Strasse.[1]

Leta 1919 je bila dotedanja Karolinska zemlja preimenovana in postala je del Ižanske ceste.[2]

16.6.2013 se je začela rekonstrukcija med odsekoma Matena in Črna vas.

 
Ižanska cesta pred rekonstrukcijo.

Prvotno je bil konec rekonstrukcije predviden 25.8.2013, vendar so se, zaradi neustreznega terena in zahtevnosti rekonstrukcije, dela podaljšala do konca oktobra.

Urbanizem uredi

Cesta se prične na križišču s Hradeckega cesto in se konča kot regionalna cesta, ki pelje proti Igu.

Od severa proti jugu se na cesto navezujejo: Karlovška, Orlova, Potokarjeva, Hladnikova, Jurčkova, Malova, Dolgi breg, Uršičev štradon, Lahova pot, Peruzzijeva, Črna vas, Bizoviški štradon in Hauptmanca.

Od glavne ceste se odcepi več slepih krakov.

Ob cesti se nahaja Botanični vrt Univerze v Ljubljani.

Javni potniški promet uredi

Po Ižanski cesti potekajo trase več mestnih avtobusnih linij (19B, 19I in 27). Skupaj je na vsej cesti od začetka do meje MOL 9 postajališč mestnega potniškega prometa.

Postajališča MPP uredi

smer sever - jug

postajališče št. linije
603122 Ižanska 27
603092 Livada 19B, 19I
603102 Ilovica 19B, 19I
603112 Lahova pot 19B, 19I
604012 Iški most 19B, 19I
604022 Barje 19B, 19I
604052 Pri Maranzu 19I
604062 Ižica 19I
604042 Havptmance 19I

 
Avtobus na liniji 19I na Ižanski cesti

smer jug - sever

postajališče št. linije
604041 Havptmance 19I
604061 Ižica 19I
604051 Pri Maranzu 19I
604023 Barje 19B, 19I
604011 Iški most 19B, 19I
603101 Lahova pot 19B, 19I
603111 Ilovica 19B, 19I
603121 Ižanska 27

Viri in opombe uredi

  1. Valenčič, Vlado. (1989). Zgodovina ljubljanskih uličnih imen. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, str. 46. (COBISS)
  2. Valenčič, Vlado. (1989). Zgodovina ljubljanskih uličnih imen. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, str. 159. (COBISS)

Glej tudi uredi