Nobelova nagrada za fiziko

Nobelova nagrada za fiziko (švedsko Nobelpriset i fysik) je ena od Nobelovih nagrad, ki jih od leta 1901 podeljuje švedski Nobelov sklad za pomembne dosežke v fiziki. Je ena od petih nagrad, ki jih je švedski izumitelj Alfred Nobel predvidel v svoji oporoki. Nagrajence izbira petčlanska komisija, ki jo volijo člani Kraljeve švedske akademije znanosti.

Nobelova nagrada za fiziko

Podeljeno za pomembni dosežki v fiziki
Podeljuje Kraljeva švedska akademija znanosti/Nobelov sklad
Mesto Stockholm, Švedska
Prvič 1901
Uradna spletna stran

Velja za najprestižnejšo nagrado za dosežke na področju fizike na svetu.

Seznam dobitnikov uredi

Podrobnejše obrazložitve so na spletni strani Nobelovega sklada.

Od 2020 uredi

2023 Pierre Agostini   Francija

Ferenc Krausz   Madžarska   Avstrija
Anne L'Huillier   Francija
»Za eksperimentalne metode, ki generirajo atosekundne pulze svetlobe za preučevanje dinamike elektronov v snoveh.«

2022 Alain Aspect   Francija

John F. Clauser   ZDA
Anton Zeilinger   Avstrija
»Za poskuse s prepletenimi fotoni, ugotovitev kršitve Bellovih neenakosti in pionirsko delo na področju kvantne informatike.«

2021 Sjukuro Manabe   Japonska   ZDA

Klaus Hasselmann   Nemčija
»Za fizikalno modeliranje Zemljinega podnebja, kvantifikacijo variabilnosti in zanesljivo napoved globalnega segrevanja
Giorgio Parisi   Italija
»Za odkritje medsebojnega vpliva neurejenosti in fluktuacij v fizikalnih sistemih od atomske do planetarne ravni.«

2020 Roger Penrose   Združeno kraljestvo

»Za odkritje, da je nastanek črnih lukenj robusten prediktor splošne teorije relativnosti.«
Reinhard Genzel   Nemčija
Andrea M. Ghez   ZDA
»Za odkritje supermasivnega kompaktega objekta v središču naše galaksije«.

2010–2019 uredi

2019 James Peebles   Kanada   ZDA

»Za teoretična odkritja na področju fizikalne kozmologije«.
Michel Mayor   Švica
Didier Queloz   Švica
»Za odkritje eksoplaneta, ki kroži okoli Soncu podobne zvezde«

2018 Arthur Ashkin   ZDA

»Za optično pinceto in njeno uporabo v bioloških sistemih«.
Gérard Mourou   Francija   ZDA
Donna Strickland   Kanada
»Za njuno metodo generiranja visokointenzitetnih in ultrakratkih optičnih pulzov«.

2017 Rainer Weiss   ZDA

Barry Clark Barish   ZDA
Kip Stephen Thorne   ZDA
»Za ključne prispevke k detektorju LIGO in opazovanju gravitacijskega valovanja«.

2016 David J. Thouless   Združeno kraljestvo   ZDA

F. Duncan M. Haldane   Združeno kraljestvo   ZDA
J. Michael Kosterlitz   Združeno kraljestvo   ZDA
»Za teoretična odkritja topoloških prehodov med fazami in topoloških faz snovi«.

2015 Takaaki Kadžita   Japonska

Arthur Bruce McDonald   Kanada
»Za njuno delo na področju raziskovanja nevtrinov, s katerim sta dokazala, da imajo nevtrini maso«.

2014 Isamu Akasaki   Japonska

Hiroši Amano   Japonska
Šuji Nakamura   Japonska   ZDA
»Za izum učinkovitih modrih svetlečih diod, ki so omogočile svetle in energetsko varčne svetilke bele barve«

2013 François Englert   Belgija

Peter Higgs   Združeno kraljestvo
»za teoretično odkritje mehanizma, ki prispeva k našemu razumevanju izvora mase podatomskih delcev in jo je pred kratkim potrdilo odkritje predvidenega osnovnega delca s poskusi ATLAS in CMS v Cernovem Velikem hadronskem trkalniku«

2012 Serge Haroche   Francija

David Jeffrey Wineland   ZDA
»za prelomne eksperimentalne metode, ki omogočajo merjenje in upravljanje posameznih kvantnih sistemov«

2011 Saul Perlmutter   ZDA

Brian Paul Schmidt   Avstralija   ZDA
Adam Guy Riess   ZDA
»za odkritje pospešenega širjenja Vesolja z opazovanji oddaljenih supernov«

2010 Andre Geim (Андрей Константинович Гейм)   Nizozemska   Rusija

Konstantin Novoselov (Константин Сергеевич Новосёлов)   Združeno kraljestvo   Rusija
»za prelomne poskuse z dvorazsežnim materialom grafenom«

2000–2009 uredi

2009 Charles Kuen Kao (高錕)   Združeno kraljestvo   Ljudska republika Kitajska

»za prelomna odkritja na področju prenosa svetlobe v vlaknih v namen optične komunikacije«
Willard Sterling Boyle   Kanada   ZDA
George Elwood Smith   ZDA
»za izum polprevodniškega vezja za zajem slike - senzorja CCD«

2008 Joičiro Nambu (南部 陽一郎)   Japonska   ZDA

Makoto Kobajaši (小林 誠)   Japonska
Tošihide Maskava (益川 敏英)   Japonska
»za odkritje mehanizma spontanega zloma elektrošibke simetrije v podatomski fiziki, ki napoveduje vsaj tri družine kvarkov v naravi«

2007 Albert Fert   Francija

Peter Grünberg   Nemčija
»za odkritje pojava GMR«

2006 John Cromwell Mather   ZDA

George Fitzgerald Smoot III.   ZDA
»za odkritje značilnosti črnega telesa in anizotropije kozmičnega mikrovalovnega sevanja ozadja«

2005 Roy Jay Glauber   ZDA

»za doprinos h kvantni teoriji optične koherence«
Theodor Wolfgang Hänsch   Nemčija :John Lewis Hall   ZDA
»za doprinos k razvoju laserske spektrografije«

2004 David Jonathan Gross   ZDA

Hugh David Politzer   ZDA
Frank Anthony Wilczek   ZDA
»za odkritje asimptotične svobode v teoriji močne jedrske sile«

2003 Aleksej Aleksejevič Abrikosov (Алексей Алексеевич Абрикосов)   ZDA   Rusija

Vitalij Lazarevič Ginzburg (Виталий Лазаревич Гинзбург)   Rusija
Anthony James Leggett   Združeno kraljestvo   ZDA
»za pionirske doprinose k teoriji superprevodnosti in supertekočnosti«

2002 Raymond Davis mlajši   ZDA

Masatoši Košiba (小柴 昌俊)   Japonska
»za pionirske prispevke k astrofiziki, še posebej za odkritje kozmičnih nevtrinov«
Riccardo Giacconi   ZDA
»za pionirske prispevke k astrofiziki, ki so vodili k odkritju kozmičnih virov rentgenskih žarkov«

2001 Eric Allin Cornell   ZDA

Wolfgang Ketterle   Nemčija
Carl Edwin Wieman   ZDA
»za doseženo Bose-Einsteinovo kondenzacijo v razredčenih plinih alkalnih atomov, ter za zgodnje osnovne raziskave značilnosti kondenzatov«

2000 Žores Ivanovič Alfjorov (Жорес Иванович Алфёров)   Rusija

»za temeljno delo v informacijski in komunikacijski tehnologiji«
Herbert Kroemer   Nemčija
»za razvoj polprevodniških heterostruktur, uporabljenih v optoelektroniki in elektroniki visoke hitrosti«
Jack St. Clair Kilby   ZDA
»za delež pri izumu integriranega vezja«

1990–1999 uredi

1999 Gerardus 't Hooft   Nizozemska

Martinus Justinus Godefriedus Veltman   Nizozemska
»za pojasnitev kvantne zgradbe elektrošibke interakcije v fiziki«

1998 Robert Betts Laughlin   ZDA

Horst Ludwig Störmer   Nemčija
Daniel Chee Tsui   ZDA
»za odkritje nove oblike kvantne tekočine z delno nabitimi ekscitacijami«

1997 Steven Chu   ZDA

Claude Cohen-Tannoudji   Francija
William Daniel Phillips   ZDA
»za razvoj postopkov za hlajenje in lovljenje atomov z lasersko svetlobo«

1996 David Morris Lee   ZDA

Douglas Dean Osheroff   ZDA
Robert Coleman Richardson   ZDA
»za odkritje supertekočnosti helija-3«

1995  :»za pionirske eksperimentalne doprinose k fiziki leptonov«

Martin Lewis Perl   ZDA
»za odkritje leptona tau«
Frederick Reines   ZDA
»za zaznavo nevtrina«

1994  :»za pionirske prispevke k razvoju tehnik preučevanja zgoščene snovi s sipanjem nevtronov«

Bertram Neville Brockhouse   Kanada
»za razvoj nevtronske spektroskopije«
Clifford Glenwood Shull   ZDA
»za razvoj postopka nevtronske difrakcije«

1993 Russell Alan Hulse   ZDA

Joseph Hooton Taylor mlajši   ZDA
»za odkritje nove vrste pulzarja, odkritju, ki je odprlo nove možnosti preučevanja gravitacije«

1992 Georges Charpak   Francija

»za izum in razvoj merilnikov delcev, še posebej večžične proporcionalne komore«

1991 Pierre-Gilles de Gennes   Francija

»za odkritje, da se lahko postopki, razviti za preučevanje urejenih pojavov v preprostih sestavih, posplošijo na obsežnejše oblike snovi, še posebej na tekoče kristale in polimere«

1990 Jerome Isaac Friedman   ZDA

Henry Way Kendall   ZDA
Richard Edward Taylor   Kanada
»za pionirske raziskave globokega neprožnega sipanja elektronov na protonih in vezanih nevtronih, ki so bili bistvenega pomena za razvoj modela kvarkov v fiziki delcev«

1980–1989 uredi

1989 Norman Foster Ramsey   ZDA

»za izum postopka ločenih nihajočih polj in njegovo uporabo v vodikovem maserju in v drugih atomskih urah«
Hans Georg Dehmelt   ZDA
Wolfgang Paul   Zvezna republika Nemčija
»za razvoj postopka elektronske in ionske pasti«

1988 Leon Max Lederman   ZDA

Melvin Schwartz   ZDA
Jack Steinberger   ZDA
»za postopek nevtrinskih snopov ter za ponazoritev dubletne zgradbe leptonov z odkritjem mionskega nevtrina«

1987 Johannes Georg Bednorz   Zvezna republika Nemčija

Karl Alexander Müller   Švica
»za pomemben preboj pri odkritju visokotemperaturne superprevodnosti keramičnih snovi«

1986 Ernst Ruska   Zvezna republika Nemčija

»za temeljno delo v elektronski optiki in za zasnovo prvega elektronskega mikroskopa«
Gerd Binnig   Zvezna republika Nemčija
Heinrich Rohrer   Švica
»za zasnovo vrstičnega tunelskega mikroskopa«

1985 Klaus von Klitzing   Zvezna republika Nemčija

»za odkritje kvantnega Hallovega pojava«

1984 Carlo Rubbia   Italija

Simon van der Meer   Nizozemska
»za odločilni prispevek k velikemu projektu, ki je vodil k odkritju delcev polja bozonov W in Z, ki posredujeta šibko interakcijo«

1983 Subrahmanyan Chandrasekhar   ZDA

»za teoretična proučevanja fizikalnih procesov, pomembnih za zgradbo in nastanek zvezd«
William Alfred Fowler   ZDA
»za teoretična in eksperimentalna proučevanja jedrskih reakcij, pomembnih pri tvorbi kemičnih elementov v Vesolju«

1982 Kenneth Geddes Wilson   ZDA

»za teorijo kritičnih pojavov v povezavi s faznimi prehodi«

1981 Nicolaas Bloembergen   ZDA

Arthur Leonard Schawlow   ZDA
»za doprinos k razvoju laserske spektroskopije«
Kai Manne Börje Siegbahn   Švedska
»za doprinos k razvoju elektronske spektroskopije z visoko ločljivostjo«

1980 James Watson Cronin   ZDA

Val Logsdon Fitch   ZDA
»za odkritje prekršitve osnovnih načel simetrije CP pri razpadu nevtralnih K-mezonov«

1970–1979 uredi

1979 Sheldon Lee Glashow   ZDA

Abdus Salam   Pakistan
Steven Weinberg   ZDA
»za doprinose k teoriji poenotene šibke in elektromagnetne interakcije med osnovnimi delci in med drugim za napoved šibkega nevtralnega toka«

1978 Peter Leonidovič Kapica (Пётр Леонидович Капица)   Sovjetska zveza

»za osnovni izum in odkritja na področju fizike zelo nizkih temperatur«
Arno Allan Penzias   ZDA
Robert Woodrow Wilson   ZDA
»za odkritje kozmičnega mikrovalovnega prasevanja ozadja«

1977 Philip Warren Anderson   Združeno kraljestvo

Sir Nevill Francis Mott   ZDA
John Hasbrouck van Vleck   ZDA
»za temeljna teoretična raziskovanja elektronske zgradbe magnetnih in neurejenih sestavov«

1976 Burton Richter   ZDA

Samuel Chao Chung Ting (丁肇中, pinjin Dīng Zhàozhōng)   ZDA
»za pionirsko delo pri odkritju težkega osnovnega delca J/Ψ nove vrste«

1975 Aage Niels Bohr   Danska

Ben Roy Mottelson   Danska
Leo James Rainwater   ZDA
»za odkritje o povezavi med skupnim gibanjem in delčnim gibanjem v atomskem jedru ter za razvoj teorije o zgradbi atomskega jedra, ki temelji na teh povezavah«

1974 Sir Martin Ryle   Združeno kraljestvo

Antony Hewish   Združeno kraljestvo
»za pionirsko raziskavo v radijski astrofiziki: Ryle za opazovanja in izume in še posebej za postopek aperturne sinteze, in Hewish za odločilno vlogo pri odkritju pulzarjev«

1973 Leo Esaki (江崎 玲於奈)   Japonska

Ivar Giaever   ZDA
»za eksperimentalna odkritja povezana s tunelskim pojavom v polprevodnikih in superprevodnikih«
Brian David Josephson   Združeno kraljestvo
»za teoretične napovedi značilnosti supertoka skozi tunelsko oviro in še posebej za tiste pojave, ki so splošno znani kot Josephsonovi pojavi«

1972 John Bardeen   ZDA

Leon Neil Cooper   ZDA
John Robert Schrieffer   ZDA
»za skupaj razvito teorijo superprevodnosti, po navadi imenovano teorijo BCS«

1971 Dennis Gabor   Madžarska

»za izum in razvoj postopka holografije«

1970 Hannes Olof Gösta Alfvén   Švedska

»za temeljno delo in odkritja v magnetohidrodinamiki s plodnimi uporabami na različnih področjih fizike plazme«
Louis Eugène Félix Néel   Francija
»za temeljno delo in odkritja povezana z antiferomagnetizmom in feromagnetizmom, ki so vodila do pomembnih uporab v fiziki trdnin«

1960–1969 uredi

1969 Murray Gell-Mann   ZDA

»za doprinose in odkritja povezana z razvrstitvijo osnovnih delcev in njihovih interakcij«

1968 Luis Walter Alvarez   ZDA

»za odločilne doprinose k fiziki osnovnih delcev in še posebej za odkritje velikega števila resonančnih stanj, ki se je uresničilo prek razvoja postopka uporabe vodikove mehurčne celice in razčlenitve podatkov«

1967 Hans Albrecht Bethe   ZDA

»za doprinose k teoriji jedrskih reakcij in še posebej za odkritja povezana s sproščanjem energije v zvezdah«

1966 Alfred Kastler   Francija

»za odkritje in razvoj optičnih postopkov pri raziskovanju Hertzovih resonanc v atomih«

1965 Šiničiro Tomonaga (朝永 振一郎)   Japonska

Julian Seymour Schwinger   ZDA
Richard Phillips Feynman   ZDA
»za temeljno delo v kvantni elektrodinamiki skupaj z globokimi posledicami za fiziko osnovnih delcev«

1964 Charles Hard Townes   ZDA

Nikolaj Genadijevič Basov (Николай Геннадиевич Басов)   Sovjetska zveza
Aleksander Mihajlovič Prohorov (Александр Михайлович Прохоров)  Sovjetska zveza
»za temeljno delo na področju kvantne elektronike, ki je pripeljalo do izdelave oscilatorjev in ojačevalnikov na osnovi načel maserja in laserja«

1963 Eugene Paul Wigner   ZDA

»za doprinose k teoriji atomskega jedra in osnovnih delcev, še posebej prek odkritja in uporabe osnovnih načel simetrije«
Maria Goeppert-Mayer   ZDA
Johannes Hans Daniel Jensen   Zvezna republika Nemčija
»za odkritja povezana z zgradbo jedrske lupine«

1962 Lev Davidovič Landau (Лев Давидович Ландау)   Sovjetska zveza

»za pionirske teorije zgoščene snovi in še posebej za teorijo kapljevinskega helija«

1961 Robert Hofstadter   ZDA

»za pionirske raziskave sipanja zelo hitrih elektronov na atomskih jedrih in dosežena odkritja, ki so povezana z zgradbo nukleonov«
Rudolf Ludwig Mössbauer   Zvezna republika Nemčija
»za raziskave resonančne absorpcije žarkov γ in odkritje Mössbauerjevega pojava«

1960 Donald Arthur Glaser   ZDA

»za izum mehurčne celice«

1950–1959 uredi

1959 Emilio Gino Segrè   ZDA

Owen Chamberlain   ZDA
»za odkritje antiprotona«

1958 Pavel Aleksejevič Čerenkov (Павел Алексеевич Черенков)   Sovjetska zveza

Ilja Mihajlovič Frank (Илья Михайлович Франк)   Sovjetska zveza
Igor Jevgenjevič Tamm (Игорь Евгеньевич Тамм)   Sovjetska zveza
»za odkritje in opis pojava Čerenkova«

1957 Chen Ning Franklin Yang (楊振寧, pinjin Yáng Zhènníng)   Ljudska republika Kitajska

Tsung-Dao Lee (李政道, pinjin Lǐ Zhèngdào)   Ljudska republika Kitajska
»za bistro raziskovanje tako imenovanih zakonov parnosti, ki je vodilo do pomembnih odkritij, ki se nanašajo na osnovne delce«

1956 William Bradford Shockley   ZDA

John Bardeen   ZDA
Walter Houser Brattain   ZDA
»za raziskave polprevodnikov in odkritje tranzistorskega pojava«

1955 Willis Eugene Lamb mlajši   ZDA

»za odkritja povezana s fino strukturo vodikovega spektra«
Polykarp Kusch   ZDA
»za točno določitev magnetnega momenta elektrona«

1954 Max Born   Zvezna republika Nemčija

»za temeljne raziskave v kvantni mehaniki in še posebej za statistično interpretacijo valovne funkcije«
Walther Wilhelm Georg Bothe   Zvezna republika Nemčija
»za razvoj koincidenčnega merilnega postopka in za odkritja povezana z njim«

1953 Frits Zernike   Nizozemska

»za prikaz postopka faznega odtenka in še posebej za izum faznega mikroskopa«

1952 Felix Bloch   ZDA

Edward Mills Purcell   ZDA
»za razvoj novih postopkov točnih meritev z jedrsko magnetno resonanco in za odkritja, povezana z njimi«

1951 Sir John Douglas Cockcroft   Združeno kraljestvo

Ernest Thomas Sinton Walton   Irska
»za pionirsko delo o pretvorbi atomskega jedra z umetno pospešenimi atomskimi delci«

1950 Cecil Frank Powell   Združeno kraljestvo

»za razvoj fotografskega postopka raziskovanja jedrskih procesov in odkritja, povezana z mezoni in odkrita na ta način«

1940–1949 uredi

1949 Hideki Jukava (湯川 秀樹)   Japonska

»za napoved obstoja mezonov na podlagi teoretičnega dela o jedrskih silah«

1948 Patrick Maynard Stuart Blackett   Združeno kraljestvo

»za razvoj metode z Wilsonovo meglično celico in raziskave na področjih jedrske fizike in kozmičnega sevanja«

1947 Sir Edward Victor Appleton   Združeno kraljestvo

»za raziskave fizike zgornjih plasti ozračja in še posebej za odkritje Appletonove plasti«

1946 Percy Williams Bridgman   ZDA

»za izum naprave za zelo visoke tlake in za odkritja na področju fizike visokih tlakov«

1945 Wolfgang Ernst Pauli   Avstrija

»za odkritje Paulijevega izključitvenega načela«

1944 Isidor Isaac Rabi   ZDA

»za resonančno metodo zapisovanja magnetnih značilnosti atomskih jeder«

1943 Otto Stern   ZDA

»za doprinos k razvoju postopkov molekularnih žarkov in za odkritje magnetnega momenta protona«

1942 - ni bila podeljena; 1/3 denarne nagrade so dodelili glavnemu skladu, 2/3 pa posebnemu skladu tega dela nagrade
1941 - ni bila podeljena; 1/3 denarne nagrade so dodelili glavnemu skladu, 2/3 pa posebnemu skladu tega dela nagrade
1940 - ni bila podeljena; 1/3 denarne nagrade so dodelili glavnemu skladu, 2/3 pa posebnemu skladu tega dela nagrade

1930–1939 uredi

1939 Ernest Orlando Lawrence   ZDA

»za izum in razvoj ciklotrona ter za z njim pridobljene rezultate, še posebej v zvezi z umetno radioaktivnimi elementi«

1938 Enrico Fermi   Italija

»za prikaze obstoja novih radioaktivnih elementov, pridobljenih z obsevanjem z nevtroni, ter za s tem povezano odkritje jedrskih reakcij s počasnimi nevtroni«

1937 Clinton Joseph Davisson   ZDA

George Paget Thomson   Združeno kraljestvo
»za eksperimentalno odkritje uklona elektronov na kristalu«

1936 Victor Franz Hess   Avstrija

»za odkritje kozmičnih žarkov«
Carl David Anderson   ZDA
»za odkritje pozitrona«

1935 Sir James Chadwick   Združeno kraljestvo

»za odkritje nevtrona«

1934 - ni bila podeljena; 1/3 denarne nagrade so dodelili glavnemu skladu, 2/3 pa posebnemu skladu tega dela nagrade
1933 Erwin Schrödinger   Avstrija

Paul Adrien Maurice Dirac   Združeno kraljestvo
»za odkritje novih plodnih oblik atomske teorije«

1932 Werner Karl Heisenberg   Weimarska republika

»za razvoj kvantne mehanike, katere uporaba je med drugim vodilo do odkritja alotropnih oblik vodika«

1931 - ni bila podeljena; denarno nagrado so dodelili posebnemu skladu tega dela nagrade
1930 Sir Čandrasekara Venkata Raman   Indija

»za delo o sipanju svetlobe in za odkritje Ramanovega pojava«

1920–1929 uredi

1929 Princ Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie   Francija

»za odkritje valovne narave elektronov«

1928 Owen Willans Richardson   Združeno kraljestvo

»za delo o termoelektronskem sevanju in posebej za odkritje Richardsonovega zakona«

1927 Arthur Holly Compton   ZDA

»za odkritje Comptonovega pojava«
Charles Thomson Rees Wilson   Združeno kraljestvo
»za postopek prepoznave poti električno nabitih delcev z meglično celico«

1926 Jean Baptiste Perrin   Francija

»za delo o nezvezni zgradbi snovi in posebej za odkritje ravnovesja sesedanja«

1925 James Franck   Weimarska republika

Gustav Ludwig Hertz   Weimarska republika
»za odkritje zakonov neprožnega trka elektrona z atomom«

1924 Karl Manne Georg Siegbahn   Švedska

»za odkritja in raziskavo na področju rentgenske spektroskopije«

1923 Robert Andrews Millikan   ZDA

»za delo o osnovnem naboju elektrike in fotoelektričnem pojavu«

1922 Niels Henrik David Bohr   Danska

»za delo v raziskovanju zgradbe atomov in sevanja, ki izvira iz njih«

1921 Albert Einstein   Weimarska republika   Švica

»za doprinos k teoretični fiziki in posebej za odkritje in razlage zakona o fotoelektričnem pojavu«

1920 Charles Édouard Guillaume   Švica

»za vloženo delo v točna merjenja v fiziki z odkritjem nepravilnosti v nikljevih jeklenih zlitinah«

1910–1919 uredi

1919 Johannes Stark   Weimarska republika

»za odkritje Dopplerjevega pojava v kanalskih žarkih in razcepitve spektralnih črt v električnih poljih«

1918 Max Karl Ernst Ludwig Planck   Nemško cesarstvo

»za vloženo delo v napredek fizike z odkritjem energijskih kvantov«

1917 Charles Glover Barkla   Združeno kraljestvo

»za odkritje značilnega rentgenskega sevanja elementov«

1916 - ni bila podeljena; denarno nagrado so dodelili posebnemu skladu tega dela nagrade
1915 Sir William Henry Bragg   Združeno kraljestvo

William Lawrence Bragg   Združeno kraljestvo
»za delo v analizi zgradbe kristalov z rentgensko svetlobo«

1914 Max von Laue   Nemško cesarstvo

»za odkritje loma rentgenske svetlobe v kristalih«

1913 Heike Kamerlingh Onnes   Nizozemska

»za raziskovanja značilnosti snovi pri nizkih temperaturah, ki so med drugim vodila k proizvodnji kapljevinskega helija«

1912 Nils Gustaf Dalén   Švedska

»za iznajdbo samodejnih regulatorjev pri uporabi v povezavi s plinskimi akumulatorji za osvetljevanje svetilnikov in plovcev«

1911 Wilhelm Wien   Nemško cesarstvo

»za odkritja v zvezi s sevalnimi zakoni toplote«

1910 Johannes Diderik van der Waals   Nizozemska

»za delo o enačbi stanja plinov in kapljevin«

1901–1909 uredi

1909 Guglielmo Marconi   Italija

Karl Ferdinand Braun   Nemško cesarstvo
»za doprinose k razvoju brezžične telegrafije«

1908 Gabriel Lippmann   Francija

»za postopek izdelave barvnih fotografskih slik na podlagi pojava interference«

1907 Albert Abraham Michelson   ZDA

»za točne optične inštrumente in spektroskopske in meroslovne raziskave z njihovo pomočjo«

1906 Sir Joseph John Thomson   Združeno kraljestvo

»za velike zasluge pri teoretičnih in eksperimentalnih raziskavah o prevodnosti električnega toka v plinih«

1905 Philipp Eduard Anton von Lenard   Nemško cesarstvo

»za delo o katodnih žarkih«

1904 John William Strutt Rayleigh :   Združeno kraljestvo

»za raziskovanje gostote najpomembnejših plinov in za odkritje argona v povezavi s temi raziskavami«

1903 Antoine Henri Becquerel   Francija

»za izredno vloženo delo v odkritje naravne radioaktivnosti«
Pierre Curie   Francija
Marie Skłodowska-Curie   Poljska
»za izredno vloženo delo v skupne raziskave o sevanju, ki ga je odkril profesor Henri Becquerel«

1902 Hendrik Antoon Lorentz   Nizozemska

Pieter Zeeman   Nizozemska
»za izredno vloženo delo v raziskave o vplivu magnetizma na sevanje«

1901 Wilhelm Conrad Röntgen   Nemško cesarstvo

»za izredno vloženo delo v odkritje rentgenske svetlobe«

Narodnost dobitnikov uredi

Pripombaː država se šteje le enkrat, tudi če je v danem letu več prejemnikov iz nje.

59   ZDA
23   Nemčija
22   Združeno kraljestvo
14   Francija
10   Japonska
7   Nizozemska
4+3   Sovjetska zveza
  Rusija
6   Kanada
6   Švica
5   Avstrija
4   Italija
4   Švedska
2   Danska
2   Madžarska
2   Ljudska republika Kitajska
1   Avstralija
1   Belgija
1   Indija
1   Irska
1   Pakistan
1   Poljska
152 Skupaj

Viri uredi

Vse dobesedne navedbe so povzete s spletne strani Nobelovega sklada.

Zunanje povezave uredi