Toplota

Toplota (Q) je energija, ki ob stiku dveh teles z različnima temperaturama spontano prehaja s telesa višje temperature na telo z nižjo temperaturo (drugi zakon termodinamike).

V fiziki pripišemo toplotni energiji navadno simbol Q. Toplotno energijo po definiciji mednarodnega sistema enot merimo v joule-ih (izg. džul) (J), starejše enote za energijo so kalorija (cal) in kilokalorija (kcal).

Če nekemu telesu dovajamo toploto (ga segrevamo), se mu notranja energija in temperatura povečujeta, z odvajanjem toplote (ohlajanjem telesa) pa zmanjšujeta.

Toplote ne moremo izmeriti neposredno, ampak le posredno prek temperaturnih sprememb, ki jih povzroča.

Prenos toploteUredi

Toploto lahko prenašamo na tri načine: s prevodom toplote (kondukcijo), s prestopom toplote (konvekcijo) in s sevanjem (radiacijo).

Prevod toplote (kondukcija)Uredi

Je prenos toplote v trdnih telesih. Prevod poteka, če se temperatura v telesu spreminja od točke do točke ali s časom.

Prestop toplote (konvekcija)Uredi

Na površinah trdnih teles, ki jih obdaja tekočina (kapljevina ali plin), prestopa toplota na tekočino in obratno. Takšnemu prehodu toplote rečemo prestop toplote.

Sevanje (radiacija)Uredi

Vsa telesa, ki so toplejša od absolutne ničle, sevajo toplotno energijo. Primer takšnega prenosa toplote je prenos toplote v vesolju (vakuum), pri katerem ne sodelujeta ne kondukcija ne konvekcija.

Zunanje povezaveUredi