Anizotropíja (izraz izvira iz dveh grških besed starogrško ἰσόω: sóo – neenakomerno in starogrško τρόπος: trópos – smer, ter prefiksa starogrško ἀν: án, ki pomeni negacijo) je značilnost nekaterih snovi, ki se kaže v tem, da je neka značilnost odvisna od smeri. Nasprotni pojem je izotropija, kjer značilnost ni odvisna od smeri. Velikost anizotropije se lahko določa kot razliko v značilnostih vzdolž različnih smeri. Zgled anizotropije je anizotropija prasevanja.

Glej tudi uredi