Čŕno teló je telo, ki absorbira vse valovanje, ki pade nanj. To je teoretično telo, najbljižji realni približek pa je majhna luknja v črni škatli, ki ima stalno temperaturo. Valovna dolžina valovanja in jakost, ki ga črno telo oddaja, je odvisna samo od njegove temperature in se lahko pojasni s pomočjo kvantne teorije.

Črno telo za kalibriranje Nasinih satelitskih naprav ERBE in CERES

Spektralno gostoto sevalnega črnega telesa toka popisuje Planckova enačba. Celotno gostoto sevalnega toka, ki ga izseva črno telo dobimo z integracijo enačbe preko vseh valovnih dolžin. Zapisano v obliki Stefan-Boltzmanovega zakona.