Leptón táu (tudi táv, táu, délec táu ali tauón, s simbolom ) je negativno nabiti osnovni delec z razpolovno dobo 2,90 · 10−13 sekund in maso 1777 MeV/c2 (v primerjavi z 938 MeV/c2 pri protonih in 0,511 MeV/c2 pri elektronih). Ima pridružen protidelec (antitau) in nevtrine (tauonski nevtrino in tauonski antinevtrino).

Lepton tau
Sestava: osnovni delec
Statistika: fermionska
Skupina: lepton
Generacija: tretja
Interakcija: gravitacija, elektromagnetna,
šibka
Antidelec: antitauon
Masa: 1776,99±0.29 MeV/c²
Električni naboj: −1 e
Barvni naboj: brez
Spin: ½