Tóčka je poleg premice in ravnine eden osnovnih pojmov geometrije. Točka je geometrijski objekt brez razsežnosti. Točko lahko dobimo kot presečišče dveh premic ali v splošnem dveh krivulj.

Točka na realni premici enolično predstavlja realno število, zato se v matematiki izraz točka pogosto uporablja tudi v pomenu število.

Odlikovane točke

uredi

Odlikovane točke imajo na primer v geometriji, matematiki, fiziki, astronomiji posebna imena.

V geometriji so najbolj znane: