Razpolovíšče je v geometriji srednja točka daljice in je enako oddaljena od obeh njenih krajišč. V dvorazsežnem kartezičnem prostoru je razpolovišče krajišč in enako:

Razpolovišče daljice s krajiščema (x1, y1) in (x2, y2)

V trirazsežnem kartezičnem prostoru je razpolovišče krajišč in enako:

Čez razpolovišče pravokotno na daljico poteka njena simetrala.

Glej tudi

uredi