Króžnica je v matematiki najbolj znana sklenjena krivulja. Krožnica s središčem v točki S in s polmerom r je množica točk, ki ležijo v isti ravnini kot S in so za r enot oddaljene od točke S. Krožnica sodi med stožnice ali krivulje drugega reda - njena izsrednost je enaka 0.

Enotska krožnica s središčem v izhodišču ima enačbo x2 + y2 = 1

Geometrijski lik, omejen s krožnico, se imenuje krog.

Del krožnice omejen z dvema točkama je krožni lok.

Daljica, ki povezuje dve točki krožnice, se imenuje tetiva. Najdaljša tetiva se imenuje premer krožnice.

Obseg krožnice s polmerom r je enak:

Opomba: Število π, ki nastopa v tej enačbi, je definirano kot razmerje med obsegom in premerom poljubne krožnice.

Enačba krožnice

uredi

V kartezičnem koordinatnem sistemu ima krožnica s središčem S(p,q) in s polmerom r enačbo:

 

V parametrični obliki isto krožnico zapišemo kot:

 
 

Glej tudi

uredi